تور رم - پاریس 6 شب

از 980 یورو
3 آبان تا 23 اسفند
ایران ایر
6 شب
کارینا پرواز
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
رم
ایران ایر
رم
3 شب
رم
پاریس
ایران ایر
پاریس
3 شب
پاریس
تهران
ایران ایر

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

11 بهمن 98
18 بهمن 98
25 بهمن 98
2 اسفند 98
9 اسفند 98
16 اسفند 98
انتخاب تاریخ
مقصد هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن
رم (3 شب) پاریس (3 شب)
هتل 3 یا 4 ستاره هتل 3 یا 4 ستاره
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • 980 یورو
980 یورو
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 980 یورو
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
بیمه مسافرتی
 • هزینه ترانسفر فرودگاهی و گشت شهری و راهنمای فارسی زبان در صورت تمایل مسافر به پکیج اضافه خواهد شد.

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از زمان خروج امضاء شده ( و پاسپورت قديم ) <br><br>۲ قطعه عکس ( رنگی زمينه سفيد- ۷۰% چهره- 3.5*4.5 ) عكس پاسپورت و ويزاهاي قبلي قابل قبول نيست . <br><br>مدارک مالی و بانکی: ريز پرينت بانکی ۳ ماه يا ۶ ماهه آخر و تمكن مالي ( با درج ارز دلاري يا يورويي) به زبان انگليسی <br><br>حداقل موجودي ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ( به ازائه هر نفر) با مهربانک ( حساب کوتاه مدت يا جاری)<br><br> در صورت داشتن حساب بلند مدت ، تمکن مالی حساب<br>

قوانین و ملزومات

هزینه ترجمه و ورودی سفارت به عهده مسافر است. <br><br>هزینه پرواز به مبلغ تور اضافه خواهد شد.

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از زمان خروج امضاء شده ( و پاسپورت قديم ) ۲ قطعه عکس ( رنگی زمينه سفيد- ۷۰% چهره- 3.5*4.5 ) عكس پاسپورت و ويزاهاي قبلي قابل قبول نيست . مدارک مالی و بانکی: ريز پرينت بانکی ۳ ماه يا ۶ ماهه آخر و تمكن مالي ( با درج ارز دلاري يا يورويي) به زبان انگليسی حداقل موجودي ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ( به ازائه هر نفر) با مهربانک ( حساب کوتاه مدت يا جاری) در صورت داشتن حساب بلند مدت ، تمکن مالی حساب

قوانین و ملزومات

هزینه ترجمه و ورودی سفارت به عهده مسافر است. هزینه پرواز به مبلغ تور اضافه خواهد شد.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران