اشتراک گذاری

تور ازمیر 6 شب

از 4,640,000 تومان
29 اسفند تا 3 فروردین
سان اکسپرس
6 شب
شباویز پرواز
www.shabaviz.net
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188610830

برنامه سفر

وان
وان
ازمیر
سان اکسپرس
ازمیر
6 شب
ازمیر
وان
سان اکسپرس

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

29 اسفند 98
2 فروردین 99
3 فروردین 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Ramada Encore Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,640,000 تومان 5,540,000 تومان 3,950,000 تومان 2,440,000 تومان 4,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,640,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 4,640,000 تومان
4,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,640,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 3,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 4,640,000 تومان
بستن
Hotel Kaya Prestige
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,740,000 تومان 5,540,000 تومان 3,950,000 تومان 2,440,000 تومان 4,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,740,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 4,740,000 تومان
4,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,740,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 3,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 4,740,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,610,000 تومان 6,240,000 تومان 4,740,000 تومان 2,440,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,610,000 تومان
 • 6,240,000 تومان
 • 4,740,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,610,000 تومان
 • یک تخته 6,240,000 تومان
 • کودک با تخت 4,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 5,610,000 تومان
بستن
Hilton Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,540,000 تومان 7,540,000 تومان 5,210,000 تومان 2,440,000 تومان 6,540,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,540,000 تومان
 • 7,540,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 6,540,000 تومان
6,540,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,540,000 تومان
 • یک تخته 7,540,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 6,540,000 تومان
بستن
Swissotel Grand Efes Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,390,000 تومان 9,540,000 تومان 7,240,000 تومان 2,440,000 تومان 8,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,390,000 تومان
 • 9,540,000 تومان
 • 7,240,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 8,390,000 تومان
8,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,390,000 تومان
 • یک تخته 9,540,000 تومان
 • کودک با تخت 7,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 8,390,000 تومان
بستن
Ramada Encore Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,640,000 تومان 5,540,000 تومان 3,950,000 تومان 2,440,000 تومان 4,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,640,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 4,640,000 تومان
4,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,640,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 3,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 4,640,000 تومان
بستن
Hotel Kaya Prestige
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,740,000 تومان 5,540,000 تومان 3,950,000 تومان 2,440,000 تومان 4,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,740,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 4,740,000 تومان
4,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,740,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 3,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 4,740,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,610,000 تومان 6,240,000 تومان 4,740,000 تومان 2,440,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,610,000 تومان
 • 6,240,000 تومان
 • 4,740,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,610,000 تومان
 • یک تخته 6,240,000 تومان
 • کودک با تخت 4,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 5,610,000 تومان
بستن
Hilton Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,540,000 تومان 7,540,000 تومان 5,210,000 تومان 2,440,000 تومان 6,540,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,540,000 تومان
 • 7,540,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 6,540,000 تومان
6,540,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,540,000 تومان
 • یک تخته 7,540,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 6,540,000 تومان
بستن
Swissotel Grand Efes Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,390,000 تومان 9,540,000 تومان 7,240,000 تومان 2,440,000 تومان 8,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,390,000 تومان
 • 9,540,000 تومان
 • 7,240,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 8,390,000 تومان
8,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,390,000 تومان
 • یک تخته 9,540,000 تومان
 • کودک با تخت 7,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 8,390,000 تومان
بستن
Ramada Encore Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,640,000 تومان 5,540,000 تومان 3,950,000 تومان 2,440,000 تومان 4,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,640,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 4,640,000 تومان
4,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,640,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 3,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 4,640,000 تومان
بستن
Hotel Kaya Prestige
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,740,000 تومان 5,540,000 تومان 3,950,000 تومان 2,440,000 تومان 4,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,740,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 4,740,000 تومان
4,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,740,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 3,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 4,740,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,610,000 تومان 6,240,000 تومان 4,740,000 تومان 2,440,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,610,000 تومان
 • 6,240,000 تومان
 • 4,740,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,610,000 تومان
 • یک تخته 6,240,000 تومان
 • کودک با تخت 4,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 5,610,000 تومان
بستن
Hilton Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,540,000 تومان 7,540,000 تومان 5,210,000 تومان 2,440,000 تومان 6,540,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,540,000 تومان
 • 7,540,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 6,540,000 تومان
6,540,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,540,000 تومان
 • یک تخته 7,540,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 6,540,000 تومان
بستن
Swissotel Grand Efes Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,390,000 تومان 9,540,000 تومان 7,240,000 تومان 2,440,000 تومان 8,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,390,000 تومان
 • 9,540,000 تومان
 • 7,240,000 تومان
 • 2,440,000 تومان
 • 8,390,000 تومان
8,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,390,000 تومان
 • یک تخته 9,540,000 تومان
 • کودک با تخت 7,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,440,000 تومان
 • سه تخت 8,390,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس ( از وان به مقصد ازمیر )

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران