اشتراک گذاری

تور ازمیر 6 شب

از 4,100,000 تومان
29 اسفند تا 3 فروردین
سان اکسپرس
6 شب
شباویز پرواز
www.shabaviz.net
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188610830

برنامه سفر

وان
وان
ازمیر
سان اکسپرس
ازمیر
6 شب
ازمیر
وان
سان اکسپرس

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

29 اسفند 98
2 فروردین 99
3 فروردین 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Ramada Encore Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,100,000 تومان 5,490,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,100,000 تومان
 • 5,490,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 3,400,000 تومان
4,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,100,000 تومان
 • یک تخته 5,490,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 3,400,000 تومان
بستن
Best Western Plus Hotel Konak
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,400,000 تومان 5,890,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,400,000 تومان
 • 5,890,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 3,800,000 تومان
4,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,400,000 تومان
 • یک تخته 5,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 3,800,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,400,000 تومان 5,890,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,400,000 تومان
 • 5,890,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 3,800,000 تومان
4,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,400,000 تومان
 • یک تخته 5,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 3,800,000 تومان
بستن
Hilton Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,990,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 3,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,990,000 تومان
 • 6,990,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
4,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,990,000 تومان
 • یک تخته 6,990,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 3,950,000 تومان
بستن
Movenpick Hotel Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,130,000 تومان 8,100,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,130,000 تومان
 • 8,100,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
6,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,130,000 تومان
 • یک تخته 8,100,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 5,990,000 تومان
بستن
Ramada Encore Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,100,000 تومان 5,490,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,100,000 تومان
 • 5,490,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 3,400,000 تومان
4,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,100,000 تومان
 • یک تخته 5,490,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 3,400,000 تومان
بستن
Best Western Plus Hotel Konak
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,400,000 تومان 5,890,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,400,000 تومان
 • 5,890,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 3,800,000 تومان
4,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,400,000 تومان
 • یک تخته 5,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 3,800,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,400,000 تومان 5,890,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,400,000 تومان
 • 5,890,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 3,800,000 تومان
4,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,400,000 تومان
 • یک تخته 5,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 3,800,000 تومان
بستن
Hilton Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,990,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 3,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,990,000 تومان
 • 6,990,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
4,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,990,000 تومان
 • یک تخته 6,990,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 3,950,000 تومان
بستن
Movenpick Hotel Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,130,000 تومان 8,100,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,130,000 تومان
 • 8,100,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
6,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,130,000 تومان
 • یک تخته 8,100,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 5,990,000 تومان
بستن
Ramada Encore Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,100,000 تومان 5,490,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,100,000 تومان
 • 5,490,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 3,400,000 تومان
4,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,100,000 تومان
 • یک تخته 5,490,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 3,400,000 تومان
بستن
Best Western Plus Hotel Konak
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,400,000 تومان 5,890,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,400,000 تومان
 • 5,890,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 3,800,000 تومان
4,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,400,000 تومان
 • یک تخته 5,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 3,800,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,400,000 تومان 5,890,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,400,000 تومان
 • 5,890,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 3,800,000 تومان
4,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,400,000 تومان
 • یک تخته 5,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 3,800,000 تومان
بستن
Hilton Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,990,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 3,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,990,000 تومان
 • 6,990,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
4,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,990,000 تومان
 • یک تخته 6,990,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 3,950,000 تومان
بستن
Movenpick Hotel Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,130,000 تومان 8,100,000 تومان 2,290,000 تومان 400,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,130,000 تومان
 • 8,100,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
6,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,130,000 تومان
 • یک تخته 8,100,000 تومان
 • کودک با تخت 2,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 400,000 تومان
 • سه تخت 5,990,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس ( از وان به مقصد ازمیر )

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران