اشتراک گذاری

تور کوش آداسی 6 شب

از 4,450,000 تومان
29 اسفند تا 3 فروردین
سان اکسپرس
6 شب
شباویز پرواز
www.shabaviz.net
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188610830

برنامه سفر

وان
وان
کوش آداسی
سان اکسپرس
کوش آداسی
6 شب
کوش آداسی
وان
سان اکسپرس

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

29 اسفند 98
2 فروردین 99
3 فروردین 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Lambiance Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,550,000 تومان 5,730,000 تومان 3,550,000 تومان 2,540,000 تومان 4,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,550,000 تومان
 • 5,730,000 تومان
 • 3,550,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 4,550,000 تومان
4,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,550,000 تومان
 • یک تخته 5,730,000 تومان
 • کودک با تخت 3,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 4,550,000 تومان
بستن
Suhan360 Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,790,000 تومان 7,510,000 تومان 4,130,000 تومان 2,540,000 تومان 5,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,790,000 تومان
 • 7,510,000 تومان
 • 4,130,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 5,790,000 تومان
5,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,790,000 تومان
 • یک تخته 7,510,000 تومان
 • کودک با تخت 4,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 5,790,000 تومان
بستن
Sealight Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,870,000 تومان 8,320,000 تومان 4,150,000 تومان 2,540,000 تومان 5,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,870,000 تومان
 • 8,320,000 تومان
 • 4,150,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 5,870,000 تومان
5,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,870,000 تومان
 • یک تخته 8,320,000 تومان
 • کودک با تخت 4,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 5,870,000 تومان
بستن
Amara Sealight Elite
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,750,000 تومان 9,780,000 تومان 4,600,000 تومان 2,540,000 تومان 6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,750,000 تومان
 • 9,780,000 تومان
 • 4,600,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,750,000 تومان
 • یک تخته 9,780,000 تومان
 • کودک با تخت 4,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 6,750,000 تومان
بستن
Lambiance Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,450,000 تومان 5,530,000 تومان 3,500,000 تومان 2,540,000 تومان 4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
 • 3,500,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 4,450,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 5,530,000 تومان
 • کودک با تخت 3,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 4,450,000 تومان
بستن
Suhan360 Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,690,000 تومان 7,310,000 تومان 4,080,000 تومان 2,540,000 تومان 5,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,690,000 تومان
 • 7,310,000 تومان
 • 4,080,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 5,690,000 تومان
5,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,690,000 تومان
 • یک تخته 7,310,000 تومان
 • کودک با تخت 4,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 5,690,000 تومان
بستن
Sealight Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,770,000 تومان 8,120,000 تومان 4,110,000 تومان 2,540,000 تومان 5,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,770,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 4,110,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 5,770,000 تومان
5,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,770,000 تومان
 • یک تخته 8,120,000 تومان
 • کودک با تخت 4,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 5,770,000 تومان
بستن
Amara Sealight Elite
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,650,000 تومان 9,580,000 تومان 4,550,000 تومان 2,540,000 تومان 6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 9,580,000 تومان
 • 4,550,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 6,650,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 9,580,000 تومان
 • کودک با تخت 4,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 6,650,000 تومان
بستن
Lambiance Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,450,000 تومان 5,530,000 تومان 3,500,000 تومان 2,540,000 تومان 4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
 • 3,500,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 4,450,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 5,530,000 تومان
 • کودک با تخت 3,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 4,450,000 تومان
بستن
Suhan360 Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,690,000 تومان 7,310,000 تومان 4,080,000 تومان 2,540,000 تومان 5,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,690,000 تومان
 • 7,310,000 تومان
 • 4,080,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 5,690,000 تومان
5,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,690,000 تومان
 • یک تخته 7,310,000 تومان
 • کودک با تخت 4,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 5,690,000 تومان
بستن
Sealight Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,770,000 تومان 8,120,000 تومان 4,110,000 تومان 2,540,000 تومان 5,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,770,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 4,110,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 5,770,000 تومان
5,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,770,000 تومان
 • یک تخته 8,120,000 تومان
 • کودک با تخت 4,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 5,770,000 تومان
بستن
Amara Sealight Elite
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,650,000 تومان 9,580,000 تومان 4,550,000 تومان 2,540,000 تومان 6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 9,580,000 تومان
 • 4,550,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 6,650,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 9,580,000 تومان
 • کودک با تخت 4,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 6,650,000 تومان
بستن
Aria Claros Beach & Spa Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,120,000 تومان 6,360,000 تومان 3,840,000 تومان 2,540,000 تومان 5,120,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,120,000 تومان
 • 6,360,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 5,120,000 تومان
5,120,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,120,000 تومان
 • یک تخته 6,360,000 تومان
 • کودک با تخت 3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 5,120,000 تومان
بستن
Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,690,000 تومان 7,260,000 تومان 4,130,000 تومان 2,540,000 تومان 5,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,690,000 تومان
 • 7,260,000 تومان
 • 4,130,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 5,690,000 تومان
5,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,690,000 تومان
 • یک تخته 7,260,000 تومان
 • کودک با تخت 4,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 5,690,000 تومان
بستن
Pine Bay Holiday Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,940,000 تومان 8,040,000 تومان 4,200,000 تومان 2,540,000 تومان 5,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,940,000 تومان
 • 8,040,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 5,940,000 تومان
5,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,940,000 تومان
 • یک تخته 8,040,000 تومان
 • کودک با تخت 4,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 5,940,000 تومان
بستن
Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,990,000 تومان 7,760,000 تومان 4,300,000 تومان 2,540,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,990,000 تومان
 • 7,760,000 تومان
 • 4,300,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,990,000 تومان
 • یک تخته 7,760,000 تومان
 • کودک با تخت 4,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 5,990,000 تومان
بستن
Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,990,000 تومان 7,760,000 تومان 4,300,000 تومان 2,540,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,990,000 تومان
 • 7,760,000 تومان
 • 4,300,000 تومان
 • 2,540,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,990,000 تومان
 • یک تخته 7,760,000 تومان
 • کودک با تخت 4,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,540,000 تومان
 • سه تخت 5,990,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • پرواز رفت و برگشت باهواپیمایی سان اکسپرس ( از وان به مقصد ازمیر )

مدارک مورد نیاز

کپی پاسپورت با ۶ ماه اعتبار

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

کپی پاسپورت با ۶ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران