اشتراک گذاری

تور کوش آداسی 6 شب

از 4,100,000 تومان
29 اسفند تا 3 فروردین
سان اکسپرس
6 شب
شباویز پرواز
www.shabaviz.net
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188610830

برنامه سفر

وان
وان
کوش آداسی
سان اکسپرس
کوش آداسی
6 شب
کوش آداسی
وان
سان اکسپرس

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

29 اسفند 98
1 فروردین 99
3 فروردین 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

The Panorama Hill
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,100,000 تومان 5,100,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 3,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,100,000 تومان
 • 5,100,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 3,340,000 تومان
4,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,100,000 تومان
 • یک تخته 5,100,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 3,340,000 تومان
بستن
Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,290,000 تومان 6,790,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 3,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,290,000 تومان
 • 6,790,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 3,860,000 تومان
5,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,290,000 تومان
 • یک تخته 6,790,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 3,860,000 تومان
بستن
Fantasia Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,290,000 تومان 6,790,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 3,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,290,000 تومان
 • 6,790,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 3,860,000 تومان
5,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,290,000 تومان
 • یک تخته 6,790,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 3,860,000 تومان
بستن
Sealight Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,490,000 تومان 7,100,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,490,000 تومان
 • 7,100,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 4,290,000 تومان
5,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,490,000 تومان
 • یک تخته 7,100,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 4,290,000 تومان
بستن
Amara Sealight Elite
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,490,000 تومان 8,430,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,490,000 تومان
 • 8,430,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 4,450,000 تومان
6,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,490,000 تومان
 • یک تخته 8,430,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 4,450,000 تومان
بستن
The Panorama Hill
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,100,000 تومان 5,100,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 3,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,100,000 تومان
 • 5,100,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 3,340,000 تومان
4,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,100,000 تومان
 • یک تخته 5,100,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 3,340,000 تومان
بستن
Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,290,000 تومان 6,790,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 3,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,290,000 تومان
 • 6,790,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 3,860,000 تومان
5,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,290,000 تومان
 • یک تخته 6,790,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 3,860,000 تومان
بستن
Fantasia Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,290,000 تومان 6,790,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 3,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,290,000 تومان
 • 6,790,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 3,860,000 تومان
5,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,290,000 تومان
 • یک تخته 6,790,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 3,860,000 تومان
بستن
Sealight Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,490,000 تومان 7,100,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,490,000 تومان
 • 7,100,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 4,290,000 تومان
5,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,490,000 تومان
 • یک تخته 7,100,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 4,290,000 تومان
بستن
Amara Sealight Elite
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,490,000 تومان 8,430,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,490,000 تومان
 • 8,430,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 4,450,000 تومان
6,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,490,000 تومان
 • یک تخته 8,430,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 4,450,000 تومان
بستن
The Panorama Hill
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,100,000 تومان 5,100,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 3,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,100,000 تومان
 • 5,100,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 3,340,000 تومان
4,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,100,000 تومان
 • یک تخته 5,100,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 3,340,000 تومان
بستن
Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,290,000 تومان 6,790,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 3,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,290,000 تومان
 • 6,790,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 3,860,000 تومان
5,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,290,000 تومان
 • یک تخته 6,790,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 3,860,000 تومان
بستن
Fantasia Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,290,000 تومان 6,790,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 3,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,290,000 تومان
 • 6,790,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 3,860,000 تومان
5,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,290,000 تومان
 • یک تخته 6,790,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 3,860,000 تومان
بستن
Sealight Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,490,000 تومان 7,100,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,490,000 تومان
 • 7,100,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 4,290,000 تومان
5,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,490,000 تومان
 • یک تخته 7,100,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 4,290,000 تومان
بستن
Amara Sealight Elite
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,490,000 تومان 8,430,000 تومان 2,390,000 تومان 390,000 تومان 4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,490,000 تومان
 • 8,430,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
 • 390,000 تومان
 • 4,450,000 تومان
6,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,490,000 تومان
 • یک تخته 8,430,000 تومان
 • کودک با تخت 2,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 390,000 تومان
 • سه تخت 4,450,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • پرواز رفت و برگشت باهواپیمایی سان اکسپرس ( از وان به مقصد ازمیر )

مدارک مورد نیاز

کپی پاسپورت با ۶ ماه اعتبار

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

کپی پاسپورت با ۶ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران