اشتراک گذاری

تور دبی 3 شب

از 3,100,000 تومان
11 آبان تا 3 آذر
ایران ایر
3 شب
رادین گشت پایتخت
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188730830

برنامه سفر

تهران
تهران
دبی
ایران ایر
دبی
3 شب
دبی
تهران
ایران ایر

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

2 آذر 98
3 آذر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,180,000 تومان 3,840,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,180,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,180,000 تومان
 • یک تخته 3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,100,000 تومان 3,685,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,100,000 تومان
 • 3,685,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,100,000 تومان
 • یک تخته 3,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,510,000 تومان 4,500,000 تومان 3,510,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,510,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,510,000 تومان
 • یک تخته 4,500,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Swissôtel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,525,000 تومان 6,535,000 تومان 4,030,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,525,000 تومان
 • 6,535,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
4,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,525,000 تومان
 • یک تخته 6,535,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,180,000 تومان 3,840,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,180,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,180,000 تومان
 • یک تخته 3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,100,000 تومان 3,685,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,100,000 تومان
 • 3,685,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,100,000 تومان
 • یک تخته 3,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,510,000 تومان 4,500,000 تومان 3,510,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,510,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,510,000 تومان
 • یک تخته 4,500,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Swissôtel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,525,000 تومان 6,535,000 تومان 4,030,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,525,000 تومان
 • 6,535,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
4,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,525,000 تومان
 • یک تخته 6,535,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,180,000 تومان 3,840,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,180,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,180,000 تومان
 • یک تخته 3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,100,000 تومان 3,685,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,100,000 تومان
 • 3,685,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,100,000 تومان
 • یک تخته 3,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,510,000 تومان 4,500,000 تومان 3,510,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,510,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,510,000 تومان
 • یک تخته 4,500,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Swissôtel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,525,000 تومان 6,535,000 تومان 4,030,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,525,000 تومان
 • 6,535,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
4,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,525,000 تومان
 • یک تخته 6,535,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,180,000 تومان 3,840,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,180,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,180,000 تومان
 • یک تخته 3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,100,000 تومان 3,685,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,100,000 تومان
 • 3,685,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,100,000 تومان
 • یک تخته 3,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,510,000 تومان 4,500,000 تومان 3,510,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,510,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,510,000 تومان
 • یک تخته 4,500,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Swissôtel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,525,000 تومان 6,535,000 تومان 4,030,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,525,000 تومان
 • 6,535,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
4,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,525,000 تومان
 • یک تخته 6,535,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,180,000 تومان 3,840,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,180,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,180,000 تومان
 • یک تخته 3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,100,000 تومان 3,685,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,100,000 تومان
 • 3,685,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,100,000 تومان
 • یک تخته 3,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,510,000 تومان 4,500,000 تومان 3,510,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,510,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,510,000 تومان
 • یک تخته 4,500,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Swissôtel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,525,000 تومان 6,535,000 تومان 4,030,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,525,000 تومان
 • 6,535,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
4,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,525,000 تومان
 • یک تخته 6,535,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,180,000 تومان 3,840,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,180,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,180,000 تومان
 • یک تخته 3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,100,000 تومان 3,685,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,100,000 تومان
 • 3,685,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,100,000 تومان
 • یک تخته 3,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,510,000 تومان 4,500,000 تومان 3,510,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,510,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,510,000 تومان
 • یک تخته 4,500,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Swissôtel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,525,000 تومان 6,535,000 تومان 4,030,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,525,000 تومان
 • 6,535,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
4,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,525,000 تومان
 • یک تخته 6,535,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,180,000 تومان 3,840,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,180,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,180,000 تومان
 • یک تخته 3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,100,000 تومان 3,685,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,100,000 تومان
 • 3,685,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,100,000 تومان
 • یک تخته 3,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,510,000 تومان 4,500,000 تومان 3,510,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,510,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,510,000 تومان
 • یک تخته 4,500,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Swissôtel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,525,000 تومان 6,535,000 تومان 4,030,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,525,000 تومان
 • 6,535,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
4,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,525,000 تومان
 • یک تخته 6,535,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,180,000 تومان 3,840,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,180,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,180,000 تومان
 • یک تخته 3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,100,000 تومان 3,685,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,100,000 تومان
 • 3,685,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,100,000 تومان
 • یک تخته 3,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,510,000 تومان 4,500,000 تومان 3,510,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,510,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
3,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,510,000 تومان
 • یک تخته 4,500,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن
Swissôtel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,525,000 تومان 6,535,000 تومان 4,030,000 تومان 2,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,525,000 تومان
 • 6,535,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 2,600,000 تومان
4,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,525,000 تومان
 • یک تخته 6,535,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,600,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار کپی کارت ملی جدید کپی شناسنامه برای افراد زیر ۱۸ سال کپی شناسنامه فرد و والدین اجباری است .

قوانین و ملزومات

نرخ تور برای کودک زیر دو سال ۱.۰۵۰.۰۰۰ تومان است . نرخ های این پکیج بغیر از ایام خاص و نمایشگاهی است. در مورد کودک با تخت لطفا با آژانس هماهنگ فرمایید. پرواز چارتر و غیر قابل استرداد است . مسئولیت کنترل پاسپورت از هر لحاظ (حداقل ۷ ماه) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است .

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار کپی کارت ملی جدید کپی شناسنامه برای افراد زیر ۱۸ سال کپی شناسنامه فرد و والدین اجباری است .

قوانین و ملزومات

نرخ تور برای کودک زیر دو سال ۱.۰۵۰.۰۰۰ تومان است . نرخ های این پکیج بغیر از ایام خاص و نمایشگاهی است. در مورد کودک با تخت لطفا با آژانس هماهنگ فرمایید. پرواز چارتر و غیر قابل استرداد است . مسئولیت کنترل پاسپورت از هر لحاظ (حداقل ۷ ماه) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران