اشتراک گذاری

تور اصفهان - خوانسار 1 شب

از 320,000 تومان
25 مهر تا 30 آبان
1 شب
همسفر آفتاب
hamsafar-aftab.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02636665394

برنامه سفر

کرج
کرج
خوانسار
خوانسار
1 شب
خوانسار
کرج

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

30 آبان 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن
هتل زاگرس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 320,000 تومان
320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 320,000 تومان
بستن

خدمات

هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
گشت شهری
راهنمای محلی
اتوبوس
 • تور ۲ روزه خوانسار گلپایگان ،
 • یک شب اقامت در هتل ۳ ستاره تاپ زاگرس ،
 • یک وعده صبحانه ،
 • گشت های تور: ارگ گوگد- آسیاب آبی- کوچه باغ های خوانسار-پارک ملی سرچشمه ،
 • *زیبایی های پاییز را در خوانسار ببینید
بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران