تور بانکوک - پاتایا 7 شب

از 6,895,000 تومان
28 مهر
ماهان
7 شب
همسفران البرز
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188653636

برنامه سفر

تهران
تهران
بانکوک
ماهان
بانکوک
4 شب
بانکوک
پاتایا
ماهان
پاتایا
3 شب
پاتایا
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 مهر 98
انتخاب تاریخ
مقصد هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Golden Beach Hotel Pattaya Forum Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,895,000 تومان 8,545,000 تومان 6,195,000 تومان 4,895,000 تومان 7,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,895,000 تومان
 • 8,545,000 تومان
 • 6,195,000 تومان
 • 4,895,000 تومان
 • 7,345,000 تومان
6,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,895,000 تومان
 • یک تخته 8,545,000 تومان
 • کودک با تخت 6,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,895,000 تومان
 • سه تخت 7,345,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
ibis Bangkok Sathorn Hotel Ibis Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,145,000 تومان 9,045,000 تومان 4,945,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,145,000 تومان
 • 9,045,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
7,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,145,000 تومان
 • یک تخته 9,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,945,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Ramada DMA Bangkok At Mind Serviced Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,645,000 تومان 10,095,000 تومان 6,595,000 تومان 5,145,000 تومان 7,745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,645,000 تومان
 • 10,095,000 تومان
 • 6,595,000 تومان
 • 5,145,000 تومان
 • 7,745,000 تومان
7,645,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,645,000 تومان
 • یک تخته 10,095,000 تومان
 • کودک با تخت 6,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,145,000 تومان
 • سه تخت 7,745,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Hotel Eastin Makkasan Sunbeam Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,745,000 تومان 10,195,000 تومان 6,945,000 تومان 5,145,000 تومان 8,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,745,000 تومان
 • 10,195,000 تومان
 • 6,945,000 تومان
 • 5,145,000 تومان
 • 8,195,000 تومان
7,745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,745,000 تومان
 • یک تخته 10,195,000 تومان
 • کودک با تخت 6,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,145,000 تومان
 • سه تخت 8,195,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Narai Hotel Signature Pattaya Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,895,000 تومان 10,495,000 تومان 5,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,895,000 تومان
 • 10,495,000 تومان
 • 5,195,000 تومان
7,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,895,000 تومان
 • یک تخته 10,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,195,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Asia Hotel Bangkok At Mind Serviced Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,895,000 تومان 10,545,000 تومان 6,695,000 تومان 5,195,000 تومان 7,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,895,000 تومان
 • 10,545,000 تومان
 • 6,695,000 تومان
 • 5,195,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
7,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,895,000 تومان
 • یک تخته 10,545,000 تومان
 • کودک با تخت 6,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,195,000 تومان
 • سه تخت 7,895,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Mandarin Hotel Managed by Centre Point D Varee Jomtien Beach
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,195,000 تومان 11,145,000 تومان 7,195,000 تومان 5,345,000 تومان 8,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,195,000 تومان
 • 11,145,000 تومان
 • 7,195,000 تومان
 • 5,345,000 تومان
 • 8,495,000 تومان
8,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,195,000 تومان
 • یک تخته 11,145,000 تومان
 • کودک با تخت 7,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,345,000 تومان
 • سه تخت 8,495,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Novotel Bangkok on Siam Square Signature Pattaya Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,495,000 تومان 11,695,000 تومان 7,195,000 تومان 5,445,000 تومان 8,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,495,000 تومان
 • 11,695,000 تومان
 • 7,195,000 تومان
 • 5,445,000 تومان
 • 8,495,000 تومان
8,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,495,000 تومان
 • یک تخته 11,695,000 تومان
 • کودک با تخت 7,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,445,000 تومان
 • سه تخت 8,495,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Hotel Centre Point Pratunam At Mind Serviced Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,545,000 تومان 11,845,000 تومان 7,295,000 تومان 5,445,000 تومان 8,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,545,000 تومان
 • 11,845,000 تومان
 • 7,295,000 تومان
 • 5,445,000 تومان
 • 8,545,000 تومان
8,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,545,000 تومان
 • یک تخته 11,845,000 تومان
 • کودک با تخت 7,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,445,000 تومان
 • سه تخت 8,545,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel Vista
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,545,000 تومان 11,995,000 تومان 7,345,000 تومان 5,495,000 تومان 8,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,545,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
 • 7,345,000 تومان
 • 5,495,000 تومان
 • 8,595,000 تومان
8,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,545,000 تومان
 • یک تخته 11,995,000 تومان
 • کودک با تخت 7,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,495,000 تومان
 • سه تخت 8,595,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Baiyoke Sky Hotel Hotel Vista
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,695,000 تومان 12,195,000 تومان 7,445,000 تومان 5,495,000 تومان 8,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,695,000 تومان
 • 12,195,000 تومان
 • 7,445,000 تومان
 • 5,495,000 تومان
 • 8,695,000 تومان
8,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,695,000 تومان
 • یک تخته 12,195,000 تومان
 • کودک با تخت 7,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,495,000 تومان
 • سه تخت 8,695,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Grande Centre Point Hotel Ploenchit Hotel J Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,045,000 تومان 12,845,000 تومان 8,045,000 تومان 5,595,000 تومان 9,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,045,000 تومان
 • 12,845,000 تومان
 • 8,045,000 تومان
 • 5,595,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
9,045,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,045,000 تومان
 • یک تخته 12,845,000 تومان
 • کودک با تخت 8,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,595,000 تومان
 • سه تخت 9,395,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Amari Watergate Bangkok Mercure Pattaya Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,145,000 تومان 13,095,000 تومان 7,945,000 تومان 5,645,000 تومان 9,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,145,000 تومان
 • 13,095,000 تومان
 • 7,945,000 تومان
 • 5,645,000 تومان
 • 9,295,000 تومان
9,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,145,000 تومان
 • یک تخته 13,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,645,000 تومان
 • سه تخت 9,295,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Pathumwan Princess Hotel Mercure Pattaya Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,245,000 تومان 13,295,000 تومان 8,045,000 تومان 5,695,000 تومان 9,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,245,000 تومان
 • 13,295,000 تومان
 • 8,045,000 تومان
 • 5,695,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
9,245,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,245,000 تومان
 • یک تخته 13,295,000 تومان
 • کودک با تخت 8,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,695,000 تومان
 • سه تخت 9,395,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Hotel Centre Point Pratunam Hard Rock Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,345,000 تومان 13,495,000 تومان 5,745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,345,000 تومان
 • 13,495,000 تومان
 • 5,745,000 تومان
9,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,345,000 تومان
 • یک تخته 13,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,745,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Grande Centre Point Hotel Ploenchit Amari Garden Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,245,000 تومان 17,245,000 تومان 9,695,000 تومان 6,395,000 تومان 11,245,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,245,000 تومان
 • 17,245,000 تومان
 • 9,695,000 تومان
 • 6,395,000 تومان
 • 11,245,000 تومان
11,245,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,245,000 تومان
 • یک تخته 17,245,000 تومان
 • کودک با تخت 9,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,395,000 تومان
 • سه تخت 11,245,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
Le Meridien Bangkok Pullman Pattaya Hotel G
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,695,000 تومان 18,195,000 تومان 10,095,000 تومان 6,545,000 تومان 11,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,695,000 تومان
 • 18,195,000 تومان
 • 10,095,000 تومان
 • 6,545,000 تومان
 • 11,695,000 تومان
11,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,695,000 تومان
 • یک تخته 18,195,000 تومان
 • کودک با تخت 10,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,545,000 تومان
 • سه تخت 11,695,000 تومان
بستن
بانکوک (4 شب) پاتایا (3 شب)
The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel Holiday Inn Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,595,000 تومان 19,945,000 تومان 6,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,595,000 تومان
 • 19,945,000 تومان
 • 6,845,000 تومان
12,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,595,000 تومان
 • یک تخته 19,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,845,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
راهنمای محلی
برچسب‌ها
بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران