اشتراک گذاری

تور پاتایا 7 شب

از 6,180,000 تومان
13 بهمن تا 25 بهمن
ماهان
7 شب
کارینا پرواز
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
پاتایا
ماهان
پاتایا
7 شب
پاتایا
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

13 بهمن 98
17 بهمن 98
18 بهمن 98
20 بهمن 98
24 بهمن 98
25 بهمن 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Piyada Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,180,000 تومان 7,260,000 تومان 5,260,000 تومان 4,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,180,000 تومان
 • 7,260,000 تومان
 • 5,260,000 تومان
 • 4,670,000 تومان
6,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,180,000 تومان
 • یک تخته 7,260,000 تومان
 • کودک با تخت 5,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,670,000 تومان
بستن
Hotel Zing
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,610,000 تومان 8,240,000 تومان 5,750,000 تومان 4,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,610,000 تومان
 • 8,240,000 تومان
 • 5,750,000 تومان
 • 4,860,000 تومان
6,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,610,000 تومان
 • یک تخته 8,240,000 تومان
 • کودک با تخت 5,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,860,000 تومان
بستن
Welcome Plaza Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,860,000 تومان 8,680,000 تومان 5,990,000 تومان 5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,860,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
 • 5,010,000 تومان
6,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,860,000 تومان
 • یک تخته 8,680,000 تومان
 • کودک با تخت 5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,010,000 تومان
بستن
A-One Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,060,000 تومان 9,070,000 تومان 5,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,060,000 تومان
 • 9,070,000 تومان
 • 5,110,000 تومان
7,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,060,000 تومان
 • یک تخته 9,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,110,000 تومان
بستن
Manita Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,450,000 تومان 9,860,000 تومان 5,210,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,450,000 تومان
 • 9,860,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
7,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,450,000 تومان
 • یک تخته 9,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,210,000 تومان
بستن
Hotel Balihai Bay Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,740,000 تومان 10,440,000 تومان 7,460,000 تومان 5,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,740,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 7,460,000 تومان
 • 5,400,000 تومان
7,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,740,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک با تخت 7,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,400,000 تومان
بستن
The Bayview Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,620,000 تومان 10,820,000 تومان 5,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,620,000 تومان
 • 10,820,000 تومان
 • 5,700,000 تومان
8,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,620,000 تومان
 • یک تخته 10,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,700,000 تومان
بستن
Mercure Pattaya Ocean Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,600,000 تومان 14,170,000 تومان 8,740,000 تومان 6,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,600,000 تومان
 • 14,170,000 تومان
 • 8,740,000 تومان
 • 6,190,000 تومان
9,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,600,000 تومان
 • یک تخته 14,170,000 تومان
 • کودک با تخت 8,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,190,000 تومان
بستن
Amari Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,640,000 تومان 20,240,000 تومان 11,770,000 تومان 7,460,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,640,000 تومان
 • 20,240,000 تومان
 • 11,770,000 تومان
 • 7,460,000 تومان
12,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,640,000 تومان
 • یک تخته 20,240,000 تومان
 • کودک با تخت 11,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,460,000 تومان
بستن
Royal Cliff Beach Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,840,000 تومان 20,640,000 تومان 11,970,000 تومان 7,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,840,000 تومان
 • 20,640,000 تومان
 • 11,970,000 تومان
 • 7,560,000 تومان
12,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,840,000 تومان
 • یک تخته 20,640,000 تومان
 • کودک با تخت 11,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,560,000 تومان
بستن
Piyada Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,180,000 تومان 7,260,000 تومان 5,260,000 تومان 4,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,180,000 تومان
 • 7,260,000 تومان
 • 5,260,000 تومان
 • 4,670,000 تومان
6,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,180,000 تومان
 • یک تخته 7,260,000 تومان
 • کودک با تخت 5,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,670,000 تومان
بستن
Hotel Zing
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,610,000 تومان 8,240,000 تومان 5,750,000 تومان 4,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,610,000 تومان
 • 8,240,000 تومان
 • 5,750,000 تومان
 • 4,860,000 تومان
6,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,610,000 تومان
 • یک تخته 8,240,000 تومان
 • کودک با تخت 5,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,860,000 تومان
بستن
Welcome Plaza Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,860,000 تومان 8,680,000 تومان 5,990,000 تومان 5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,860,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
 • 5,010,000 تومان
6,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,860,000 تومان
 • یک تخته 8,680,000 تومان
 • کودک با تخت 5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,010,000 تومان
بستن
A-One Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,060,000 تومان 9,070,000 تومان 5,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,060,000 تومان
 • 9,070,000 تومان
 • 5,110,000 تومان
7,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,060,000 تومان
 • یک تخته 9,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,110,000 تومان
بستن
Manita Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,450,000 تومان 9,860,000 تومان 5,210,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,450,000 تومان
 • 9,860,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
7,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,450,000 تومان
 • یک تخته 9,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,210,000 تومان
بستن
Hotel Balihai Bay Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,740,000 تومان 10,440,000 تومان 7,460,000 تومان 5,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,740,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 7,460,000 تومان
 • 5,400,000 تومان
7,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,740,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک با تخت 7,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,400,000 تومان
بستن
The Bayview Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,620,000 تومان 10,820,000 تومان 5,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,620,000 تومان
 • 10,820,000 تومان
 • 5,700,000 تومان
8,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,620,000 تومان
 • یک تخته 10,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,700,000 تومان
بستن
Mercure Pattaya Ocean Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,600,000 تومان 14,170,000 تومان 8,740,000 تومان 6,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,600,000 تومان
 • 14,170,000 تومان
 • 8,740,000 تومان
 • 6,190,000 تومان
9,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,600,000 تومان
 • یک تخته 14,170,000 تومان
 • کودک با تخت 8,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,190,000 تومان
بستن
Amari Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,640,000 تومان 20,240,000 تومان 11,770,000 تومان 7,460,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,640,000 تومان
 • 20,240,000 تومان
 • 11,770,000 تومان
 • 7,460,000 تومان
12,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,640,000 تومان
 • یک تخته 20,240,000 تومان
 • کودک با تخت 11,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,460,000 تومان
بستن
Royal Cliff Beach Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,840,000 تومان 20,640,000 تومان 11,970,000 تومان 7,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,840,000 تومان
 • 20,640,000 تومان
 • 11,970,000 تومان
 • 7,560,000 تومان
12,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,840,000 تومان
 • یک تخته 20,640,000 تومان
 • کودک با تخت 11,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,560,000 تومان
بستن
Piyada Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,180,000 تومان 7,260,000 تومان 5,260,000 تومان 4,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,180,000 تومان
 • 7,260,000 تومان
 • 5,260,000 تومان
 • 4,670,000 تومان
6,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,180,000 تومان
 • یک تخته 7,260,000 تومان
 • کودک با تخت 5,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,670,000 تومان
بستن
Hotel Zing
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,610,000 تومان 8,240,000 تومان 5,750,000 تومان 4,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,610,000 تومان
 • 8,240,000 تومان
 • 5,750,000 تومان
 • 4,860,000 تومان
6,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,610,000 تومان
 • یک تخته 8,240,000 تومان
 • کودک با تخت 5,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,860,000 تومان
بستن
Welcome Plaza Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,860,000 تومان 8,680,000 تومان 5,990,000 تومان 5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,860,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
 • 5,010,000 تومان
6,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,860,000 تومان
 • یک تخته 8,680,000 تومان
 • کودک با تخت 5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,010,000 تومان
بستن
A-One Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,060,000 تومان 9,070,000 تومان 5,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,060,000 تومان
 • 9,070,000 تومان
 • 5,110,000 تومان
7,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,060,000 تومان
 • یک تخته 9,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,110,000 تومان
بستن
Manita Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,450,000 تومان 9,860,000 تومان 5,210,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,450,000 تومان
 • 9,860,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
7,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,450,000 تومان
 • یک تخته 9,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,210,000 تومان
بستن
Hotel Balihai Bay Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,740,000 تومان 10,440,000 تومان 7,460,000 تومان 5,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,740,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 7,460,000 تومان
 • 5,400,000 تومان
7,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,740,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک با تخت 7,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,400,000 تومان
بستن
The Bayview Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,620,000 تومان 10,820,000 تومان 5,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,620,000 تومان
 • 10,820,000 تومان
 • 5,700,000 تومان
8,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,620,000 تومان
 • یک تخته 10,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,700,000 تومان
بستن
Mercure Pattaya Ocean Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,600,000 تومان 14,170,000 تومان 8,740,000 تومان 6,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,600,000 تومان
 • 14,170,000 تومان
 • 8,740,000 تومان
 • 6,190,000 تومان
9,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,600,000 تومان
 • یک تخته 14,170,000 تومان
 • کودک با تخت 8,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,190,000 تومان
بستن
Amari Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,640,000 تومان 20,240,000 تومان 11,770,000 تومان 7,460,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,640,000 تومان
 • 20,240,000 تومان
 • 11,770,000 تومان
 • 7,460,000 تومان
12,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,640,000 تومان
 • یک تخته 20,240,000 تومان
 • کودک با تخت 11,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,460,000 تومان
بستن
Royal Cliff Beach Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,840,000 تومان 20,640,000 تومان 11,970,000 تومان 7,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,840,000 تومان
 • 20,640,000 تومان
 • 11,970,000 تومان
 • 7,560,000 تومان
12,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,840,000 تومان
 • یک تخته 20,640,000 تومان
 • کودک با تخت 11,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,560,000 تومان
بستن
Piyada Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,180,000 تومان 7,260,000 تومان 5,260,000 تومان 4,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,180,000 تومان
 • 7,260,000 تومان
 • 5,260,000 تومان
 • 4,670,000 تومان
6,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,180,000 تومان
 • یک تخته 7,260,000 تومان
 • کودک با تخت 5,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,670,000 تومان
بستن
Hotel Zing
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,610,000 تومان 8,240,000 تومان 5,750,000 تومان 4,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,610,000 تومان
 • 8,240,000 تومان
 • 5,750,000 تومان
 • 4,860,000 تومان
6,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,610,000 تومان
 • یک تخته 8,240,000 تومان
 • کودک با تخت 5,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,860,000 تومان
بستن
Welcome Plaza Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,860,000 تومان 8,680,000 تومان 5,990,000 تومان 5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,860,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
 • 5,010,000 تومان
6,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,860,000 تومان
 • یک تخته 8,680,000 تومان
 • کودک با تخت 5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,010,000 تومان
بستن
A-One Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,060,000 تومان 9,070,000 تومان 5,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,060,000 تومان
 • 9,070,000 تومان
 • 5,110,000 تومان
7,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,060,000 تومان
 • یک تخته 9,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,110,000 تومان
بستن
Manita Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,450,000 تومان 9,860,000 تومان 5,210,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,450,000 تومان
 • 9,860,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
7,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,450,000 تومان
 • یک تخته 9,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,210,000 تومان
بستن
Hotel Balihai Bay Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,740,000 تومان 10,440,000 تومان 7,460,000 تومان 5,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,740,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 7,460,000 تومان
 • 5,400,000 تومان
7,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,740,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک با تخت 7,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,400,000 تومان
بستن
The Bayview Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,620,000 تومان 10,820,000 تومان 5,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,620,000 تومان
 • 10,820,000 تومان
 • 5,700,000 تومان
8,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,620,000 تومان
 • یک تخته 10,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,700,000 تومان
بستن
Mercure Pattaya Ocean Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,600,000 تومان 14,170,000 تومان 8,740,000 تومان 6,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,600,000 تومان
 • 14,170,000 تومان
 • 8,740,000 تومان
 • 6,190,000 تومان
9,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,600,000 تومان
 • یک تخته 14,170,000 تومان
 • کودک با تخت 8,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,190,000 تومان
بستن
Amari Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,640,000 تومان 20,240,000 تومان 11,770,000 تومان 7,460,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,640,000 تومان
 • 20,240,000 تومان
 • 11,770,000 تومان
 • 7,460,000 تومان
12,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,640,000 تومان
 • یک تخته 20,240,000 تومان
 • کودک با تخت 11,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,460,000 تومان
بستن
Royal Cliff Beach Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,840,000 تومان 20,640,000 تومان 11,970,000 تومان 7,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,840,000 تومان
 • 20,640,000 تومان
 • 11,970,000 تومان
 • 7,560,000 تومان
12,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,840,000 تومان
 • یک تخته 20,640,000 تومان
 • کودک با تخت 11,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,560,000 تومان
بستن
Piyada Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,180,000 تومان 7,260,000 تومان 5,260,000 تومان 4,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,180,000 تومان
 • 7,260,000 تومان
 • 5,260,000 تومان
 • 4,670,000 تومان
6,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,180,000 تومان
 • یک تخته 7,260,000 تومان
 • کودک با تخت 5,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,670,000 تومان
بستن
Hotel Zing
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,610,000 تومان 8,240,000 تومان 5,750,000 تومان 4,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,610,000 تومان
 • 8,240,000 تومان
 • 5,750,000 تومان
 • 4,860,000 تومان
6,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,610,000 تومان
 • یک تخته 8,240,000 تومان
 • کودک با تخت 5,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,860,000 تومان
بستن
Welcome Plaza Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,860,000 تومان 8,680,000 تومان 5,990,000 تومان 5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,860,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
 • 5,010,000 تومان
6,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,860,000 تومان
 • یک تخته 8,680,000 تومان
 • کودک با تخت 5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,010,000 تومان
بستن
A-One Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,060,000 تومان 9,070,000 تومان 5,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,060,000 تومان
 • 9,070,000 تومان
 • 5,110,000 تومان
7,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,060,000 تومان
 • یک تخته 9,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,110,000 تومان
بستن
Manita Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,450,000 تومان 9,860,000 تومان 5,210,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,450,000 تومان
 • 9,860,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
7,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,450,000 تومان
 • یک تخته 9,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,210,000 تومان
بستن
Hotel Balihai Bay Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,740,000 تومان 10,440,000 تومان 7,460,000 تومان 5,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,740,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 7,460,000 تومان
 • 5,400,000 تومان
7,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,740,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک با تخت 7,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,400,000 تومان
بستن
The Bayview Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,620,000 تومان 10,820,000 تومان 5,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,620,000 تومان
 • 10,820,000 تومان
 • 5,700,000 تومان
8,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,620,000 تومان
 • یک تخته 10,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,700,000 تومان
بستن
Mercure Pattaya Ocean Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,600,000 تومان 14,170,000 تومان 8,740,000 تومان 6,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,600,000 تومان
 • 14,170,000 تومان
 • 8,740,000 تومان
 • 6,190,000 تومان
9,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,600,000 تومان
 • یک تخته 14,170,000 تومان
 • کودک با تخت 8,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,190,000 تومان
بستن
Amari Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,640,000 تومان 20,240,000 تومان 11,770,000 تومان 7,460,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,640,000 تومان
 • 20,240,000 تومان
 • 11,770,000 تومان
 • 7,460,000 تومان
12,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,640,000 تومان
 • یک تخته 20,240,000 تومان
 • کودک با تخت 11,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,460,000 تومان
بستن
Royal Cliff Beach Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,840,000 تومان 20,640,000 تومان 11,970,000 تومان 7,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,840,000 تومان
 • 20,640,000 تومان
 • 11,970,000 تومان
 • 7,560,000 تومان
12,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,840,000 تومان
 • یک تخته 20,640,000 تومان
 • کودک با تخت 11,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,560,000 تومان
بستن
Piyada Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,180,000 تومان 7,260,000 تومان 5,260,000 تومان 4,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,180,000 تومان
 • 7,260,000 تومان
 • 5,260,000 تومان
 • 4,670,000 تومان
6,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,180,000 تومان
 • یک تخته 7,260,000 تومان
 • کودک با تخت 5,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,670,000 تومان
بستن
Hotel Zing
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,610,000 تومان 8,240,000 تومان 5,750,000 تومان 4,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,610,000 تومان
 • 8,240,000 تومان
 • 5,750,000 تومان
 • 4,860,000 تومان
6,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,610,000 تومان
 • یک تخته 8,240,000 تومان
 • کودک با تخت 5,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,860,000 تومان
بستن
Welcome Plaza Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,860,000 تومان 8,680,000 تومان 5,990,000 تومان 5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,860,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
 • 5,010,000 تومان
6,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,860,000 تومان
 • یک تخته 8,680,000 تومان
 • کودک با تخت 5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,010,000 تومان
بستن
A-One Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,060,000 تومان 9,070,000 تومان 5,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,060,000 تومان
 • 9,070,000 تومان
 • 5,110,000 تومان
7,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,060,000 تومان
 • یک تخته 9,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,110,000 تومان
بستن
Manita Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,450,000 تومان 9,860,000 تومان 5,210,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,450,000 تومان
 • 9,860,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
7,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,450,000 تومان
 • یک تخته 9,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,210,000 تومان
بستن
Hotel Balihai Bay Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,740,000 تومان 10,440,000 تومان 7,460,000 تومان 5,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,740,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 7,460,000 تومان
 • 5,400,000 تومان
7,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,740,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک با تخت 7,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,400,000 تومان
بستن
The Bayview Hotel Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,620,000 تومان 10,820,000 تومان 5,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,620,000 تومان
 • 10,820,000 تومان
 • 5,700,000 تومان
8,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,620,000 تومان
 • یک تخته 10,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,700,000 تومان
بستن
Mercure Pattaya Ocean Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,600,000 تومان 14,170,000 تومان 8,740,000 تومان 6,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,600,000 تومان
 • 14,170,000 تومان
 • 8,740,000 تومان
 • 6,190,000 تومان
9,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,600,000 تومان
 • یک تخته 14,170,000 تومان
 • کودک با تخت 8,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,190,000 تومان
بستن
Amari Pattaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,640,000 تومان 20,240,000 تومان 11,770,000 تومان 7,460,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,640,000 تومان
 • 20,240,000 تومان
 • 11,770,000 تومان
 • 7,460,000 تومان
12,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,640,000 تومان
 • یک تخته 20,240,000 تومان
 • کودک با تخت 11,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,460,000 تومان
بستن
Royal Cliff Beach Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,840,000 تومان 20,640,000 تومان 11,970,000 تومان 7,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,840,000 تومان
 • 20,640,000 تومان
 • 11,970,000 تومان
 • 7,560,000 تومان
12,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,840,000 تومان
 • یک تخته 20,640,000 تومان
 • کودک با تخت 11,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,560,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با ۷ ماه اعتبار ،<br>کپی شناسنامه و کارت ملی ،<br>پرینت ۱ ماه آخر حساب با مهر بانک ،<br>۱ قطعه عکس رنگی 3*4 ،<br>آدرس، شغل و شماره تماس مسافر

قوانین و ملزومات

هتل و پرواز بصورت گارانتی است و در صورت کنسلی سوخت کامل است .<br>پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.<br>هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد است.<br>هرگونه کنسلی تور از سمت مسافر سوخت کامل است .

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با ۷ ماه اعتبار ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، پرینت ۱ ماه آخر حساب با مهر بانک ، ۱ قطعه عکس رنگی 3*4 ، آدرس، شغل و شماره تماس مسافر

قوانین و ملزومات

هتل و پرواز بصورت گارانتی است و در صورت کنسلی سوخت کامل است . پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است. هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد است. هرگونه کنسلی تور از سمت مسافر سوخت کامل است .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران