اشتراک گذاری

تور دبی 3 شب

از 3,220,000 تومان
26 مهر تا 3 آبان
ماهان
3 شب
کارینا پرواز
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
دبی
ماهان
دبی
3 شب
دبی
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 مهر 98
29 مهر 98
30 مهر 98
1 آبان 98
2 آبان 98
3 آبان 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Sun and Sands Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,220,000 تومان 3,720,000 تومان 3,320,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,220,000 تومان
 • 3,720,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,220,000 تومان
 • یک تخته 3,720,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,630,000 تومان 4,260,000 تومان 3,690,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,630,000 تومان
 • 4,260,000 تومان
 • 3,690,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,630,000 تومان
 • یک تخته 4,260,000 تومان
 • کودک با تخت 3,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Crowne Plaza Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,450,000 تومان 6,020,000 تومان 4,250,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 6,020,000 تومان
 • 4,250,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 6,020,000 تومان
 • کودک با تخت 4,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Novotel Dubai Al Barsha
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,650,000 تومان 6,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,650,000 تومان
 • 6,440,000 تومان
4,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,650,000 تومان
 • یک تخته 6,440,000 تومان
بستن
Aloft City Centre Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,680,000 تومان 6,480,000 تومان 4,220,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,680,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,680,000 تومان
 • یک تخته 6,480,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Delmon Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,710,000 تومان 4,620,000 تومان 3,700,000 تومان 2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,710,000 تومان
 • 4,620,000 تومان
 • 3,700,000 تومان
 • 2,990,000 تومان
3,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,710,000 تومان
 • یک تخته 4,620,000 تومان
 • کودک با تخت 3,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,990,000 تومان
بستن
City Seasons Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,800,000 تومان 4,800,000 تومان 3,670,000 تومان 3,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,800,000 تومان
 • 4,800,000 تومان
 • 3,670,000 تومان
 • 3,000,000 تومان
3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,800,000 تومان
 • یک تخته 4,800,000 تومان
 • کودک با تخت 3,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,000,000 تومان
بستن
Copthorne Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,270,000 تومان 5,730,000 تومان 3,770,000 تومان 3,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,270,000 تومان
 • 5,730,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 3,020,000 تومان
4,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,270,000 تومان
 • یک تخته 5,730,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,020,000 تومان
بستن
Shangri La Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,590,000 تومان 8,360,000 تومان 4,290,000 تومان 3,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,590,000 تومان
 • 8,360,000 تومان
 • 4,290,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
5,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,590,000 تومان
 • یک تخته 8,360,000 تومان
 • کودک با تخت 4,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,650,000 تومان
بستن
Jumeirah Emirates Towers
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,480,000 تومان 12,150,000 تومان 4,220,000 تومان 3,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,480,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 3,620,000 تومان
7,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,480,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,620,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,220,000 تومان 3,720,000 تومان 3,320,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,220,000 تومان
 • 3,720,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,220,000 تومان
 • یک تخته 3,720,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,630,000 تومان 4,260,000 تومان 3,690,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,630,000 تومان
 • 4,260,000 تومان
 • 3,690,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,630,000 تومان
 • یک تخته 4,260,000 تومان
 • کودک با تخت 3,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Crowne Plaza Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,450,000 تومان 6,020,000 تومان 4,250,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 6,020,000 تومان
 • 4,250,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 6,020,000 تومان
 • کودک با تخت 4,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Novotel Dubai Al Barsha
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,650,000 تومان 6,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,650,000 تومان
 • 6,440,000 تومان
4,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,650,000 تومان
 • یک تخته 6,440,000 تومان
بستن
Aloft City Centre Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,680,000 تومان 6,480,000 تومان 4,220,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,680,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,680,000 تومان
 • یک تخته 6,480,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Delmon Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,710,000 تومان 4,620,000 تومان 3,700,000 تومان 2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,710,000 تومان
 • 4,620,000 تومان
 • 3,700,000 تومان
 • 2,990,000 تومان
3,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,710,000 تومان
 • یک تخته 4,620,000 تومان
 • کودک با تخت 3,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,990,000 تومان
بستن
City Seasons Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,800,000 تومان 4,800,000 تومان 3,670,000 تومان 3,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,800,000 تومان
 • 4,800,000 تومان
 • 3,670,000 تومان
 • 3,000,000 تومان
3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,800,000 تومان
 • یک تخته 4,800,000 تومان
 • کودک با تخت 3,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,000,000 تومان
بستن
Copthorne Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,270,000 تومان 5,730,000 تومان 3,770,000 تومان 3,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,270,000 تومان
 • 5,730,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 3,020,000 تومان
4,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,270,000 تومان
 • یک تخته 5,730,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,020,000 تومان
بستن
Shangri La Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,590,000 تومان 8,360,000 تومان 4,290,000 تومان 3,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,590,000 تومان
 • 8,360,000 تومان
 • 4,290,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
5,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,590,000 تومان
 • یک تخته 8,360,000 تومان
 • کودک با تخت 4,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,650,000 تومان
بستن
Jumeirah Emirates Towers
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,480,000 تومان 12,150,000 تومان 4,220,000 تومان 3,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,480,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 3,620,000 تومان
7,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,480,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,620,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,220,000 تومان 3,720,000 تومان 3,320,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,220,000 تومان
 • 3,720,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,220,000 تومان
 • یک تخته 3,720,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,630,000 تومان 4,260,000 تومان 3,690,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,630,000 تومان
 • 4,260,000 تومان
 • 3,690,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,630,000 تومان
 • یک تخته 4,260,000 تومان
 • کودک با تخت 3,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Crowne Plaza Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,450,000 تومان 6,020,000 تومان 4,250,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 6,020,000 تومان
 • 4,250,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 6,020,000 تومان
 • کودک با تخت 4,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Novotel Dubai Al Barsha
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,650,000 تومان 6,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,650,000 تومان
 • 6,440,000 تومان
4,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,650,000 تومان
 • یک تخته 6,440,000 تومان
بستن
Aloft City Centre Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,680,000 تومان 6,480,000 تومان 4,220,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,680,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,680,000 تومان
 • یک تخته 6,480,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Delmon Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,710,000 تومان 4,620,000 تومان 3,700,000 تومان 2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,710,000 تومان
 • 4,620,000 تومان
 • 3,700,000 تومان
 • 2,990,000 تومان
3,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,710,000 تومان
 • یک تخته 4,620,000 تومان
 • کودک با تخت 3,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,990,000 تومان
بستن
City Seasons Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,800,000 تومان 4,800,000 تومان 3,670,000 تومان 3,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,800,000 تومان
 • 4,800,000 تومان
 • 3,670,000 تومان
 • 3,000,000 تومان
3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,800,000 تومان
 • یک تخته 4,800,000 تومان
 • کودک با تخت 3,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,000,000 تومان
بستن
Copthorne Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,270,000 تومان 5,730,000 تومان 3,770,000 تومان 3,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,270,000 تومان
 • 5,730,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 3,020,000 تومان
4,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,270,000 تومان
 • یک تخته 5,730,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,020,000 تومان
بستن
Shangri La Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,590,000 تومان 8,360,000 تومان 4,290,000 تومان 3,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,590,000 تومان
 • 8,360,000 تومان
 • 4,290,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
5,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,590,000 تومان
 • یک تخته 8,360,000 تومان
 • کودک با تخت 4,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,650,000 تومان
بستن
Jumeirah Emirates Towers
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,480,000 تومان 12,150,000 تومان 4,220,000 تومان 3,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,480,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 3,620,000 تومان
7,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,480,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,620,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,220,000 تومان 3,720,000 تومان 3,320,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,220,000 تومان
 • 3,720,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,220,000 تومان
 • یک تخته 3,720,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,630,000 تومان 4,260,000 تومان 3,690,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,630,000 تومان
 • 4,260,000 تومان
 • 3,690,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,630,000 تومان
 • یک تخته 4,260,000 تومان
 • کودک با تخت 3,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Crowne Plaza Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,450,000 تومان 6,020,000 تومان 4,250,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 6,020,000 تومان
 • 4,250,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 6,020,000 تومان
 • کودک با تخت 4,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Novotel Dubai Al Barsha
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,650,000 تومان 6,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,650,000 تومان
 • 6,440,000 تومان
4,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,650,000 تومان
 • یک تخته 6,440,000 تومان
بستن
Aloft City Centre Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,680,000 تومان 6,480,000 تومان 4,220,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,680,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,680,000 تومان
 • یک تخته 6,480,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Delmon Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,710,000 تومان 4,620,000 تومان 3,700,000 تومان 2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,710,000 تومان
 • 4,620,000 تومان
 • 3,700,000 تومان
 • 2,990,000 تومان
3,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,710,000 تومان
 • یک تخته 4,620,000 تومان
 • کودک با تخت 3,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,990,000 تومان
بستن
City Seasons Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,800,000 تومان 4,800,000 تومان 3,670,000 تومان 3,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,800,000 تومان
 • 4,800,000 تومان
 • 3,670,000 تومان
 • 3,000,000 تومان
3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,800,000 تومان
 • یک تخته 4,800,000 تومان
 • کودک با تخت 3,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,000,000 تومان
بستن
Copthorne Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,270,000 تومان 5,730,000 تومان 3,770,000 تومان 3,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,270,000 تومان
 • 5,730,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 3,020,000 تومان
4,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,270,000 تومان
 • یک تخته 5,730,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,020,000 تومان
بستن
Shangri La Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,590,000 تومان 8,360,000 تومان 4,290,000 تومان 3,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,590,000 تومان
 • 8,360,000 تومان
 • 4,290,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
5,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,590,000 تومان
 • یک تخته 8,360,000 تومان
 • کودک با تخت 4,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,650,000 تومان
بستن
Jumeirah Emirates Towers
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,480,000 تومان 12,150,000 تومان 4,220,000 تومان 3,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,480,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 3,620,000 تومان
7,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,480,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,620,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,220,000 تومان 3,720,000 تومان 3,320,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,220,000 تومان
 • 3,720,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,220,000 تومان
 • یک تخته 3,720,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,630,000 تومان 4,260,000 تومان 3,690,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,630,000 تومان
 • 4,260,000 تومان
 • 3,690,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,630,000 تومان
 • یک تخته 4,260,000 تومان
 • کودک با تخت 3,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Crowne Plaza Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,450,000 تومان 6,020,000 تومان 4,250,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 6,020,000 تومان
 • 4,250,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 6,020,000 تومان
 • کودک با تخت 4,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Novotel Dubai Al Barsha
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,650,000 تومان 6,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,650,000 تومان
 • 6,440,000 تومان
4,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,650,000 تومان
 • یک تخته 6,440,000 تومان
بستن
Aloft City Centre Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,680,000 تومان 6,480,000 تومان 4,220,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,680,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,680,000 تومان
 • یک تخته 6,480,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Delmon Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,710,000 تومان 4,620,000 تومان 3,700,000 تومان 2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,710,000 تومان
 • 4,620,000 تومان
 • 3,700,000 تومان
 • 2,990,000 تومان
3,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,710,000 تومان
 • یک تخته 4,620,000 تومان
 • کودک با تخت 3,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,990,000 تومان
بستن
City Seasons Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,800,000 تومان 4,800,000 تومان 3,670,000 تومان 3,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,800,000 تومان
 • 4,800,000 تومان
 • 3,670,000 تومان
 • 3,000,000 تومان
3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,800,000 تومان
 • یک تخته 4,800,000 تومان
 • کودک با تخت 3,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,000,000 تومان
بستن
Copthorne Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,270,000 تومان 5,730,000 تومان 3,770,000 تومان 3,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,270,000 تومان
 • 5,730,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 3,020,000 تومان
4,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,270,000 تومان
 • یک تخته 5,730,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,020,000 تومان
بستن
Shangri La Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,590,000 تومان 8,360,000 تومان 4,290,000 تومان 3,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,590,000 تومان
 • 8,360,000 تومان
 • 4,290,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
5,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,590,000 تومان
 • یک تخته 8,360,000 تومان
 • کودک با تخت 4,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,650,000 تومان
بستن
Jumeirah Emirates Towers
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,480,000 تومان 12,150,000 تومان 4,220,000 تومان 3,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,480,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 3,620,000 تومان
7,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,480,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,620,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,220,000 تومان 3,720,000 تومان 3,320,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,220,000 تومان
 • 3,720,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,220,000 تومان
 • یک تخته 3,720,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,630,000 تومان 4,260,000 تومان 3,690,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,630,000 تومان
 • 4,260,000 تومان
 • 3,690,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,630,000 تومان
 • یک تخته 4,260,000 تومان
 • کودک با تخت 3,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Crowne Plaza Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,450,000 تومان 6,020,000 تومان 4,250,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 6,020,000 تومان
 • 4,250,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 6,020,000 تومان
 • کودک با تخت 4,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Novotel Dubai Al Barsha
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,650,000 تومان 6,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,650,000 تومان
 • 6,440,000 تومان
4,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,650,000 تومان
 • یک تخته 6,440,000 تومان
بستن
Aloft City Centre Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,680,000 تومان 6,480,000 تومان 4,220,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,680,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,680,000 تومان
 • یک تخته 6,480,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Delmon Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,710,000 تومان 4,620,000 تومان 3,700,000 تومان 2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,710,000 تومان
 • 4,620,000 تومان
 • 3,700,000 تومان
 • 2,990,000 تومان
3,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,710,000 تومان
 • یک تخته 4,620,000 تومان
 • کودک با تخت 3,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,990,000 تومان
بستن
City Seasons Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,800,000 تومان 4,800,000 تومان 3,670,000 تومان 3,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,800,000 تومان
 • 4,800,000 تومان
 • 3,670,000 تومان
 • 3,000,000 تومان
3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,800,000 تومان
 • یک تخته 4,800,000 تومان
 • کودک با تخت 3,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,000,000 تومان
بستن
Copthorne Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,270,000 تومان 5,730,000 تومان 3,770,000 تومان 3,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,270,000 تومان
 • 5,730,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 3,020,000 تومان
4,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,270,000 تومان
 • یک تخته 5,730,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,020,000 تومان
بستن
Shangri La Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,590,000 تومان 8,360,000 تومان 4,290,000 تومان 3,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,590,000 تومان
 • 8,360,000 تومان
 • 4,290,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
5,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,590,000 تومان
 • یک تخته 8,360,000 تومان
 • کودک با تخت 4,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,650,000 تومان
بستن
Jumeirah Emirates Towers
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,480,000 تومان 12,150,000 تومان 4,220,000 تومان 3,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,480,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 3,620,000 تومان
7,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,480,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,620,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,220,000 تومان 3,720,000 تومان 3,320,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,220,000 تومان
 • 3,720,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,220,000 تومان
 • یک تخته 3,720,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,630,000 تومان 4,260,000 تومان 3,690,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,630,000 تومان
 • 4,260,000 تومان
 • 3,690,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,630,000 تومان
 • یک تخته 4,260,000 تومان
 • کودک با تخت 3,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Crowne Plaza Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,450,000 تومان 6,020,000 تومان 4,250,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 6,020,000 تومان
 • 4,250,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 6,020,000 تومان
 • کودک با تخت 4,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Novotel Dubai Al Barsha
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,650,000 تومان 6,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,650,000 تومان
 • 6,440,000 تومان
4,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,650,000 تومان
 • یک تخته 6,440,000 تومان
بستن
Aloft City Centre Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,680,000 تومان 6,480,000 تومان 4,220,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,680,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,680,000 تومان
 • یک تخته 6,480,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Delmon Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,710,000 تومان 4,620,000 تومان 3,700,000 تومان 2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,710,000 تومان
 • 4,620,000 تومان
 • 3,700,000 تومان
 • 2,990,000 تومان
3,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,710,000 تومان
 • یک تخته 4,620,000 تومان
 • کودک با تخت 3,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,990,000 تومان
بستن
City Seasons Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,800,000 تومان 4,800,000 تومان 3,670,000 تومان 3,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,800,000 تومان
 • 4,800,000 تومان
 • 3,670,000 تومان
 • 3,000,000 تومان
3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,800,000 تومان
 • یک تخته 4,800,000 تومان
 • کودک با تخت 3,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,000,000 تومان
بستن
Copthorne Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,270,000 تومان 5,730,000 تومان 3,770,000 تومان 3,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,270,000 تومان
 • 5,730,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 3,020,000 تومان
4,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,270,000 تومان
 • یک تخته 5,730,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,020,000 تومان
بستن
Shangri La Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,590,000 تومان 8,360,000 تومان 4,290,000 تومان 3,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,590,000 تومان
 • 8,360,000 تومان
 • 4,290,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
5,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,590,000 تومان
 • یک تخته 8,360,000 تومان
 • کودک با تخت 4,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,650,000 تومان
بستن
Jumeirah Emirates Towers
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,480,000 تومان 12,150,000 تومان 4,220,000 تومان 3,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,480,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 3,620,000 تومان
7,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,480,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,620,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,220,000 تومان 3,720,000 تومان 3,320,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,220,000 تومان
 • 3,720,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,220,000 تومان
 • یک تخته 3,720,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Dorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,630,000 تومان 4,260,000 تومان 3,690,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,630,000 تومان
 • 4,260,000 تومان
 • 3,690,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
3,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,630,000 تومان
 • یک تخته 4,260,000 تومان
 • کودک با تخت 3,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Crowne Plaza Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,450,000 تومان 6,020,000 تومان 4,250,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 6,020,000 تومان
 • 4,250,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 6,020,000 تومان
 • کودک با تخت 4,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Novotel Dubai Al Barsha
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,650,000 تومان 6,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,650,000 تومان
 • 6,440,000 تومان
4,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,650,000 تومان
 • یک تخته 6,440,000 تومان
بستن
Aloft City Centre Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,680,000 تومان 6,480,000 تومان 4,220,000 تومان 2,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,680,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
4,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,680,000 تومان
 • یک تخته 6,480,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,730,000 تومان
بستن
Delmon Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,710,000 تومان 4,620,000 تومان 3,700,000 تومان 2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,710,000 تومان
 • 4,620,000 تومان
 • 3,700,000 تومان
 • 2,990,000 تومان
3,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,710,000 تومان
 • یک تخته 4,620,000 تومان
 • کودک با تخت 3,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,990,000 تومان
بستن
City Seasons Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,800,000 تومان 4,800,000 تومان 3,670,000 تومان 3,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,800,000 تومان
 • 4,800,000 تومان
 • 3,670,000 تومان
 • 3,000,000 تومان
3,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,800,000 تومان
 • یک تخته 4,800,000 تومان
 • کودک با تخت 3,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,000,000 تومان
بستن
Copthorne Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,270,000 تومان 5,730,000 تومان 3,770,000 تومان 3,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,270,000 تومان
 • 5,730,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 3,020,000 تومان
4,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,270,000 تومان
 • یک تخته 5,730,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,020,000 تومان
بستن
Shangri La Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,590,000 تومان 8,360,000 تومان 4,290,000 تومان 3,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,590,000 تومان
 • 8,360,000 تومان
 • 4,290,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
5,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,590,000 تومان
 • یک تخته 8,360,000 تومان
 • کودک با تخت 4,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,650,000 تومان
بستن
Jumeirah Emirates Towers
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,480,000 تومان 12,150,000 تومان 4,220,000 تومان 3,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,480,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 4,220,000 تومان
 • 3,620,000 تومان
7,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,480,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک با تخت 4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,620,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای محلی

مدارک مورد نیاز

اصل و کپی پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار ، کپی کارت ملی جدید ۷ برای افراد زیر ۱۸ سال کپی شناسنامه فرد و والدین اجباری است .

قوانین و ملزومات

با توجه به قوانین جدید اداره توریست و جهانگردی دبی مربوط به مسافرانی که از تاریخ اول اوریل ۲۰۱۴ به بعد در هتل های دبی اقامت دارند باید هزینه ای به نام هزینه توریست را به هتل پرداخت کنند لازم به ذکر است این هزینه هیچ ارتباطی به هتل و آژانس ندارد و مسافر مستقیما مسئول پرداخت به هتل به ازای هر شب اقامت می باشد که به شرح زیر است : هتل ۲ و ۳ ستاره : ۱۰ درهم هتل ۴ ستاره : ۱۵ درهم هتل ۵ ستاره : ۲۰ درهم

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

اصل و کپی پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار ، کپی کارت ملی جدید ۷ برای افراد زیر ۱۸ سال کپی شناسنامه فرد و والدین اجباری است .

قوانین و ملزومات

با توجه به قوانین جدید اداره توریست و جهانگردی دبی مربوط به مسافرانی که از تاریخ اول اوریل ۲۰۱۴ به بعد در هتل های دبی اقامت دارند باید هزینه ای به نام هزینه توریست را به هتل پرداخت کنند لازم به ذکر است این هزینه هیچ ارتباطی به هتل و آژانس ندارد و مسافر مستقیما مسئول پرداخت به هتل به ازای هر شب اقامت می باشد که به شرح زیر است : هتل ۲ و ۳ ستاره : ۱۰ درهم هتل ۴ ستاره : ۱۵ درهم هتل ۵ ستاره : ۲۰ درهم

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران