اشتراک گذاری

تور مالزی - کوالالامپور 7 شب

از 5,300,000 تومان
30 مهر تا 03 آبان
ماهان
7 شب
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02142686

برنامه سفر

تهران
تهران
کوالالامپور
ماهان
کوالالامپور
7 شب
کوالالامپور
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

30 مهر 98
01 آبان 98
02 آبان 98
03 آبان 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Hotel Club Dolphin
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,300,000 تومان
5,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,300,000 تومان
بستن
Sani Hotel, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,450,000 تومان
5,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,450,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,470,000 تومان
5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,470,000 تومان
بستن
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,900,000 تومان
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,900,000 تومان
بستن
Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,400,000 تومان
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,400,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,400,000 تومان
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,400,000 تومان
بستن
Impiana KLCC Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,750,000 تومان
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,750,000 تومان
بستن
Concorde Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,750,000 تومان
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,750,000 تومان
بستن
Berjaya Times Square Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,250,000 تومان
7,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,250,000 تومان
بستن
Hotel Club Dolphin
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,300,000 تومان
5,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,300,000 تومان
بستن
Sani Hotel, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,450,000 تومان
5,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,450,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,470,000 تومان
5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,470,000 تومان
بستن
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,900,000 تومان
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,900,000 تومان
بستن
Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,400,000 تومان
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,400,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,400,000 تومان
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,400,000 تومان
بستن
Impiana KLCC Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,750,000 تومان
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,750,000 تومان
بستن
Concorde Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,750,000 تومان
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,750,000 تومان
بستن
Berjaya Times Square Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,250,000 تومان
7,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,250,000 تومان
بستن
Hotel Club Dolphin
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,300,000 تومان
5,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,300,000 تومان
بستن
Sani Hotel, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,450,000 تومان
5,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,450,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,470,000 تومان
5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,470,000 تومان
بستن
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,900,000 تومان
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,900,000 تومان
بستن
Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,400,000 تومان
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,400,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,400,000 تومان
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,400,000 تومان
بستن
Impiana KLCC Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,750,000 تومان
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,750,000 تومان
بستن
Concorde Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,750,000 تومان
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,750,000 تومان
بستن
Berjaya Times Square Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,250,000 تومان
7,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,250,000 تومان
بستن
Hotel Club Dolphin
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,300,000 تومان
5,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,300,000 تومان
بستن
Sani Hotel, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,450,000 تومان
5,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,450,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,470,000 تومان
5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,470,000 تومان
بستن
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,900,000 تومان
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,900,000 تومان
بستن
Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,400,000 تومان
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,400,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,400,000 تومان
6,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,400,000 تومان
بستن
Impiana KLCC Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,750,000 تومان
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,750,000 تومان
بستن
Concorde Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,750,000 تومان
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,750,000 تومان
بستن
Berjaya Times Square Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,250,000 تومان
7,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,250,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
گشت شهری
 • سیم کارت

مدارک مورد نیاز

پاسپورت

مدارک مورد نیاز

پاسپورت

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران