اشتراک گذاری

تور ارمنستان - ناحیه ایروان 3 شب

از 1,470,000 تومان
14 شهریور تا 03 مهر
3 شب
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02174634

برنامه سفر

تهران
تهران
ناحیه ایروان
ناحیه ایروان
3 شب
ناحیه ایروان
تهران

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 شهریور 98
03 مهر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

1,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,790,000 تومان
1,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,790,000 تومان
بستن
1,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,990,000 تومان
1,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,990,000 تومان
بستن
1,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,470,000 تومان
1,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,470,000 تومان
بستن
1,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,790,000 تومان
1,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,790,000 تومان
بستن
1,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,990,000 تومان
1,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,990,000 تومان
بستن
1,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,470,000 تومان
1,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,470,000 تومان
بستن
1,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,790,000 تومان
1,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,790,000 تومان
بستن
1,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,990,000 تومان
1,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,990,000 تومان
بستن
1,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,470,000 تومان
1,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,470,000 تومان
بستن
1,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,790,000 تومان
1,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,790,000 تومان
بستن
1,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,990,000 تومان
1,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,990,000 تومان
بستن
1,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,470,000 تومان
1,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,470,000 تومان
بستن

خدمات

هتل
گشت شهری
 • گشت های متنوع داخل و خارج از شهر با ناهار

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

تور چارتر و غیر قابل استرداد است.

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

تور چارتر و غیر قابل استرداد است.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران