اشتراک گذاری

تور مارماریس 6 شب

از 7,230,000 تومان
28 اسفند تا 8 فروردین
ماهان
6 شب
کارینا پرواز
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
مارماریس
ماهان
مارماریس
6 شب
مارماریس
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 اسفند 98
2 فروردین 99
5 فروردین 99
8 فروردین 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Blue Bay Platinum
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,230,000 تومان 8,410,000 تومان 6,060,000 تومان 4,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,230,000 تومان
 • 8,410,000 تومان
 • 6,060,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
7,230,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,230,000 تومان
 • یک تخته 8,410,000 تومان
 • کودک با تخت 6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,990,000 تومان 9,580,000 تومان 6,430,000 تومان 4,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,990,000 تومان
 • 9,580,000 تومان
 • 6,430,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
7,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,990,000 تومان
 • یک تخته 9,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
بستن
Hotel Green Nature Diamond
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,070,000 تومان 9,670,000 تومان 6,480,000 تومان 4,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,070,000 تومان
 • 9,670,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
8,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,070,000 تومان
 • یک تخته 9,670,000 تومان
 • کودک با تخت 6,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
بستن
Blue Bay Platinum
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,230,000 تومان 8,410,000 تومان 6,060,000 تومان 4,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,230,000 تومان
 • 8,410,000 تومان
 • 6,060,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
7,230,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,230,000 تومان
 • یک تخته 8,410,000 تومان
 • کودک با تخت 6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,990,000 تومان 9,580,000 تومان 6,430,000 تومان 4,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,990,000 تومان
 • 9,580,000 تومان
 • 6,430,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
7,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,990,000 تومان
 • یک تخته 9,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
بستن
Hotel Green Nature Diamond
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,070,000 تومان 9,670,000 تومان 6,480,000 تومان 4,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,070,000 تومان
 • 9,670,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
8,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,070,000 تومان
 • یک تخته 9,670,000 تومان
 • کودک با تخت 6,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
بستن
Blue Bay Platinum
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,230,000 تومان 8,410,000 تومان 6,060,000 تومان 4,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,230,000 تومان
 • 8,410,000 تومان
 • 6,060,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
7,230,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,230,000 تومان
 • یک تخته 8,410,000 تومان
 • کودک با تخت 6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,990,000 تومان 9,580,000 تومان 6,430,000 تومان 4,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,990,000 تومان
 • 9,580,000 تومان
 • 6,430,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
7,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,990,000 تومان
 • یک تخته 9,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
بستن
Hotel Green Nature Diamond
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,070,000 تومان 9,670,000 تومان 6,480,000 تومان 4,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,070,000 تومان
 • 9,670,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
8,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,070,000 تومان
 • یک تخته 9,670,000 تومان
 • کودک با تخت 6,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
بستن
Blue Bay Platinum
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,230,000 تومان 8,410,000 تومان 6,060,000 تومان 4,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,230,000 تومان
 • 8,410,000 تومان
 • 6,060,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
7,230,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,230,000 تومان
 • یک تخته 8,410,000 تومان
 • کودک با تخت 6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,990,000 تومان 9,580,000 تومان 6,430,000 تومان 4,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,990,000 تومان
 • 9,580,000 تومان
 • 6,430,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
7,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,990,000 تومان
 • یک تخته 9,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
بستن
Hotel Green Nature Diamond
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,070,000 تومان 9,670,000 تومان 6,480,000 تومان 4,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,070,000 تومان
 • 9,670,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
8,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,070,000 تومان
 • یک تخته 9,670,000 تومان
 • کودک با تخت 6,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار<br>

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران