اشتراک گذاری

تور مارماریس 6 شب

از 4,125,000 تومان
24 مهر تا 4 آبان
ماهان
6 شب
کارینا پرواز
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
مارماریس
ماهان
مارماریس
6 شب
مارماریس
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

24 مهر 98
25 مهر 98
26 مهر 98
27 مهر 98
28 مهر 98
29 مهر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Aegean Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,125,000 تومان 4,945,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,125,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,125,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,125,000 تومان
 • یک تخته 4,945,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Club Hotel Pineta
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,235,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,235,000 تومان
 • 3,580,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,235,000 تومان
 • کودک با تخت 3,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Pineta Park Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,020,000 تومان 6,100,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 3,870,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 6,100,000 تومان
 • کودک با تخت 3,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sentido Orka Lotus Beach
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,240,000 تومان 7,970,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,240,000 تومان
 • 7,970,000 تومان
 • 4,515,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,240,000 تومان
 • یک تخته 7,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,515,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Marmaris Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,960,000 تومان 9,050,000 تومان 4,875,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 9,050,000 تومان
 • 4,875,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 9,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,875,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,520,000 تومان 11,400,000 تومان 5,570,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,520,000 تومان
 • 11,400,000 تومان
 • 5,570,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
8,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,520,000 تومان
 • یک تخته 11,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Aegean Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,125,000 تومان 4,945,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,125,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,125,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,125,000 تومان
 • یک تخته 4,945,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Club Hotel Pineta
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,235,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,235,000 تومان
 • 3,580,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,235,000 تومان
 • کودک با تخت 3,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Pineta Park Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,020,000 تومان 6,100,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 3,870,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 6,100,000 تومان
 • کودک با تخت 3,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sentido Orka Lotus Beach
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,240,000 تومان 7,970,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,240,000 تومان
 • 7,970,000 تومان
 • 4,515,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,240,000 تومان
 • یک تخته 7,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,515,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Marmaris Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,960,000 تومان 9,050,000 تومان 4,875,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 9,050,000 تومان
 • 4,875,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 9,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,875,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,520,000 تومان 11,400,000 تومان 5,570,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,520,000 تومان
 • 11,400,000 تومان
 • 5,570,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
8,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,520,000 تومان
 • یک تخته 11,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Aegean Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,125,000 تومان 4,945,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,125,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,125,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,125,000 تومان
 • یک تخته 4,945,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Club Hotel Pineta
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,235,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,235,000 تومان
 • 3,580,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,235,000 تومان
 • کودک با تخت 3,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Pineta Park Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,020,000 تومان 6,100,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 3,870,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 6,100,000 تومان
 • کودک با تخت 3,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sentido Orka Lotus Beach
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,240,000 تومان 7,970,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,240,000 تومان
 • 7,970,000 تومان
 • 4,515,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,240,000 تومان
 • یک تخته 7,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,515,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Marmaris Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,960,000 تومان 9,050,000 تومان 4,875,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 9,050,000 تومان
 • 4,875,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 9,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,875,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,520,000 تومان 11,400,000 تومان 5,570,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,520,000 تومان
 • 11,400,000 تومان
 • 5,570,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
8,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,520,000 تومان
 • یک تخته 11,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Aegean Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,125,000 تومان 4,945,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,125,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,125,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,125,000 تومان
 • یک تخته 4,945,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Club Hotel Pineta
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,235,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,235,000 تومان
 • 3,580,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,235,000 تومان
 • کودک با تخت 3,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Pineta Park Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,020,000 تومان 6,100,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 3,870,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 6,100,000 تومان
 • کودک با تخت 3,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sentido Orka Lotus Beach
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,240,000 تومان 7,970,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,240,000 تومان
 • 7,970,000 تومان
 • 4,515,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,240,000 تومان
 • یک تخته 7,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,515,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Marmaris Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,960,000 تومان 9,050,000 تومان 4,875,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 9,050,000 تومان
 • 4,875,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 9,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,875,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,520,000 تومان 11,400,000 تومان 5,570,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,520,000 تومان
 • 11,400,000 تومان
 • 5,570,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
8,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,520,000 تومان
 • یک تخته 11,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Aegean Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,125,000 تومان 4,945,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,125,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,125,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,125,000 تومان
 • یک تخته 4,945,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Club Hotel Pineta
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,235,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,235,000 تومان
 • 3,580,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,235,000 تومان
 • کودک با تخت 3,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Pineta Park Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,020,000 تومان 6,100,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 3,870,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 6,100,000 تومان
 • کودک با تخت 3,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sentido Orka Lotus Beach
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,240,000 تومان 7,970,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,240,000 تومان
 • 7,970,000 تومان
 • 4,515,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,240,000 تومان
 • یک تخته 7,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,515,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Marmaris Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,960,000 تومان 9,050,000 تومان 4,875,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 9,050,000 تومان
 • 4,875,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 9,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,875,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,520,000 تومان 11,400,000 تومان 5,570,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,520,000 تومان
 • 11,400,000 تومان
 • 5,570,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
8,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,520,000 تومان
 • یک تخته 11,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Aegean Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,125,000 تومان 4,945,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,125,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,125,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,125,000 تومان
 • یک تخته 4,945,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Club Hotel Pineta
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,235,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,235,000 تومان
 • 3,580,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,235,000 تومان
 • کودک با تخت 3,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Pineta Park Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,020,000 تومان 6,100,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 3,870,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 6,100,000 تومان
 • کودک با تخت 3,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sentido Orka Lotus Beach
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,240,000 تومان 7,970,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,240,000 تومان
 • 7,970,000 تومان
 • 4,515,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,240,000 تومان
 • یک تخته 7,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,515,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Marmaris Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,960,000 تومان 9,050,000 تومان 4,875,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 9,050,000 تومان
 • 4,875,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 9,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,875,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,520,000 تومان 11,400,000 تومان 5,570,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,520,000 تومان
 • 11,400,000 تومان
 • 5,570,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
8,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,520,000 تومان
 • یک تخته 11,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Aegean Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,125,000 تومان 4,945,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,125,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,125,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,125,000 تومان
 • یک تخته 4,945,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Club Hotel Pineta
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,235,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,235,000 تومان
 • 3,580,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,235,000 تومان
 • کودک با تخت 3,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Pineta Park Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,020,000 تومان 6,100,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 3,870,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 6,100,000 تومان
 • کودک با تخت 3,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sentido Orka Lotus Beach
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,240,000 تومان 7,970,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,240,000 تومان
 • 7,970,000 تومان
 • 4,515,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,240,000 تومان
 • یک تخته 7,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,515,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Marmaris Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,960,000 تومان 9,050,000 تومان 4,875,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 9,050,000 تومان
 • 4,875,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 9,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,875,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,520,000 تومان 11,400,000 تومان 5,570,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,520,000 تومان
 • 11,400,000 تومان
 • 5,570,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
8,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,520,000 تومان
 • یک تخته 11,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Aegean Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,125,000 تومان 4,945,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,125,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,125,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,125,000 تومان
 • یک تخته 4,945,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Club Hotel Pineta
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,235,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,235,000 تومان
 • 3,580,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,235,000 تومان
 • کودک با تخت 3,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Pineta Park Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,020,000 تومان 6,100,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 3,870,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 6,100,000 تومان
 • کودک با تخت 3,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sentido Orka Lotus Beach
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,240,000 تومان 7,970,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,240,000 تومان
 • 7,970,000 تومان
 • 4,515,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,240,000 تومان
 • یک تخته 7,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,515,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Marmaris Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,960,000 تومان 9,050,000 تومان 4,875,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 9,050,000 تومان
 • 4,875,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 9,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,875,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,520,000 تومان 11,400,000 تومان 5,570,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,520,000 تومان
 • 11,400,000 تومان
 • 5,570,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
8,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,520,000 تومان
 • یک تخته 11,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Aegean Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,125,000 تومان 4,945,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,125,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,125,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,125,000 تومان
 • یک تخته 4,945,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Club Hotel Pineta
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,235,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,235,000 تومان
 • 3,580,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,235,000 تومان
 • کودک با تخت 3,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Pineta Park Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,020,000 تومان 6,100,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 3,870,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 6,100,000 تومان
 • کودک با تخت 3,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sentido Orka Lotus Beach
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,240,000 تومان 7,970,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,240,000 تومان
 • 7,970,000 تومان
 • 4,515,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,240,000 تومان
 • یک تخته 7,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,515,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Marmaris Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,960,000 تومان 9,050,000 تومان 4,875,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 9,050,000 تومان
 • 4,875,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 9,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,875,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,520,000 تومان 11,400,000 تومان 5,570,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,520,000 تومان
 • 11,400,000 تومان
 • 5,570,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
8,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,520,000 تومان
 • یک تخته 11,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Aegean Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,125,000 تومان 4,945,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,125,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,125,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,125,000 تومان
 • یک تخته 4,945,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Club Hotel Pineta
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,235,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,235,000 تومان
 • 3,580,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,235,000 تومان
 • کودک با تخت 3,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Pineta Park Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,020,000 تومان 6,100,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 3,870,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 6,100,000 تومان
 • کودک با تخت 3,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sentido Orka Lotus Beach
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,240,000 تومان 7,970,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,240,000 تومان
 • 7,970,000 تومان
 • 4,515,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,240,000 تومان
 • یک تخته 7,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,515,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Marmaris Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,960,000 تومان 9,050,000 تومان 4,875,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 9,050,000 تومان
 • 4,875,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 9,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,875,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,520,000 تومان 11,400,000 تومان 5,570,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,520,000 تومان
 • 11,400,000 تومان
 • 5,570,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
8,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,520,000 تومان
 • یک تخته 11,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Aegean Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,125,000 تومان 4,945,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,125,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 3,510,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,125,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,125,000 تومان
 • یک تخته 4,945,000 تومان
 • کودک با تخت 3,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Club Hotel Pineta
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,235,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,235,000 تومان
 • 3,580,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,235,000 تومان
 • کودک با تخت 3,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Pineta Park Deluxe Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,020,000 تومان 6,100,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 3,870,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 6,100,000 تومان
 • کودک با تخت 3,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sentido Orka Lotus Beach
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,240,000 تومان 7,970,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,240,000 تومان
 • 7,970,000 تومان
 • 4,515,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,240,000 تومان
 • یک تخته 7,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,515,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Marmaris Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,960,000 تومان 9,050,000 تومان 4,875,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 9,050,000 تومان
 • 4,875,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 9,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,875,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,520,000 تومان 11,400,000 تومان 5,570,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,520,000 تومان
 • 11,400,000 تومان
 • 5,570,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
8,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,520,000 تومان
 • یک تخته 11,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران