اشتراک گذاری

تور باکو - بخش باکو 4 شب

از 3,195,000 تومان
01 مهر تا 29 مهر
ایران ایر
4 شب
www.pargartravel.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02144899001

برنامه سفر

باکو
باکو
بخش باکو
ایران ایر
بخش باکو
4 شب
بخش باکو
باکو
ایران ایر

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

01 مهر 98
08 مهر 98
15 مهر 98
22 مهر 98
29 مهر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

3,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,195,000 تومان
3,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,195,000 تومان
بستن
3,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,395,000 تومان
3,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,395,000 تومان
بستن
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
بستن
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
بستن
3,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,195,000 تومان
3,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,195,000 تومان
بستن
3,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,395,000 تومان
3,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,395,000 تومان
بستن
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
بستن
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
بستن
3,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,195,000 تومان
3,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,195,000 تومان
بستن
3,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,395,000 تومان
3,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,395,000 تومان
بستن
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
بستن
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
بستن
3,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,195,000 تومان
3,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,195,000 تومان
بستن
3,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,395,000 تومان
3,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,395,000 تومان
بستن
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
بستن
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
بستن
3,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,195,000 تومان
3,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,195,000 تومان
بستن
3,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,395,000 تومان
3,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,395,000 تومان
بستن
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
بستن
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران