اشتراک گذاری

تور وان 3 شب

از 1,124,000 تومان
24 شهریور تا 07 مهر
3 شب
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
وان
وان
3 شب
وان
تهران

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

24 شهریور 98
31 شهریور 98
07 مهر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Dimet Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,124,000 تومان 848,000 تومان 672,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,124,000 تومان
 • 848,000 تومان
 • 672,000 تومان
1,124,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,124,000 تومان
 • کودک با تخت 848,000 تومان
 • کودک بدون تخت 672,000 تومان
بستن
Sardur Otel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان 901,000 تومان 672,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
 • 901,000 تومان
 • 672,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
 • کودک با تخت 901,000 تومان
 • کودک بدون تخت 672,000 تومان
بستن
Elite World Van
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,777,000 تومان 1,244,000 تومان 752,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,777,000 تومان
 • 1,244,000 تومان
 • 752,000 تومان
1,777,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,777,000 تومان
 • کودک با تخت 1,244,000 تومان
 • کودک بدون تخت 752,000 تومان
بستن
Tamara Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,215,000 تومان 968,000 تومان 752,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,215,000 تومان
 • 968,000 تومان
 • 752,000 تومان
1,215,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,215,000 تومان
 • کودک با تخت 968,000 تومان
 • کودک بدون تخت 752,000 تومان
بستن
Haldi Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,391,000 تومان 1,056,000 تومان 752,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,391,000 تومان
 • 1,056,000 تومان
 • 752,000 تومان
1,391,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,391,000 تومان
 • کودک با تخت 1,056,000 تومان
 • کودک بدون تخت 752,000 تومان
بستن
Doubletree by Hilton Van
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,995,000 تومان 1,348,000 تومان 752,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,995,000 تومان
 • 1,348,000 تومان
 • 752,000 تومان
1,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,995,000 تومان
 • کودک با تخت 1,348,000 تومان
 • کودک بدون تخت 752,000 تومان
بستن
Dimet Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,124,000 تومان 848,000 تومان 672,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,124,000 تومان
 • 848,000 تومان
 • 672,000 تومان
1,124,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,124,000 تومان
 • کودک با تخت 848,000 تومان
 • کودک بدون تخت 672,000 تومان
بستن
Sardur Otel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان 901,000 تومان 672,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
 • 901,000 تومان
 • 672,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
 • کودک با تخت 901,000 تومان
 • کودک بدون تخت 672,000 تومان
بستن
Elite World Van
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,777,000 تومان 1,244,000 تومان 752,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,777,000 تومان
 • 1,244,000 تومان
 • 752,000 تومان
1,777,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,777,000 تومان
 • کودک با تخت 1,244,000 تومان
 • کودک بدون تخت 752,000 تومان
بستن
Tamara Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,215,000 تومان 968,000 تومان 752,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,215,000 تومان
 • 968,000 تومان
 • 752,000 تومان
1,215,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,215,000 تومان
 • کودک با تخت 968,000 تومان
 • کودک بدون تخت 752,000 تومان
بستن
Haldi Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,391,000 تومان 1,056,000 تومان 752,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,391,000 تومان
 • 1,056,000 تومان
 • 752,000 تومان
1,391,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,391,000 تومان
 • کودک با تخت 1,056,000 تومان
 • کودک بدون تخت 752,000 تومان
بستن
Doubletree by Hilton Van
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,995,000 تومان 1,348,000 تومان 752,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,995,000 تومان
 • 1,348,000 تومان
 • 752,000 تومان
1,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,995,000 تومان
 • کودک با تخت 1,348,000 تومان
 • کودک بدون تخت 752,000 تومان
بستن
Dimet Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,124,000 تومان 848,000 تومان 672,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,124,000 تومان
 • 848,000 تومان
 • 672,000 تومان
1,124,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,124,000 تومان
 • کودک با تخت 848,000 تومان
 • کودک بدون تخت 672,000 تومان
بستن
Sardur Otel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان 901,000 تومان 672,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
 • 901,000 تومان
 • 672,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
 • کودک با تخت 901,000 تومان
 • کودک بدون تخت 672,000 تومان
بستن
Elite World Van
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,777,000 تومان 1,244,000 تومان 752,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,777,000 تومان
 • 1,244,000 تومان
 • 752,000 تومان
1,777,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,777,000 تومان
 • کودک با تخت 1,244,000 تومان
 • کودک بدون تخت 752,000 تومان
بستن
Tamara Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,215,000 تومان 968,000 تومان 752,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,215,000 تومان
 • 968,000 تومان
 • 752,000 تومان
1,215,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,215,000 تومان
 • کودک با تخت 968,000 تومان
 • کودک بدون تخت 752,000 تومان
بستن
Haldi Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,391,000 تومان 1,056,000 تومان 752,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,391,000 تومان
 • 1,056,000 تومان
 • 752,000 تومان
1,391,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,391,000 تومان
 • کودک با تخت 1,056,000 تومان
 • کودک بدون تخت 752,000 تومان
بستن
Doubletree by Hilton Van
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,995,000 تومان 1,348,000 تومان 752,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,995,000 تومان
 • 1,348,000 تومان
 • 752,000 تومان
1,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,995,000 تومان
 • کودک با تخت 1,348,000 تومان
 • کودک بدون تخت 752,000 تومان
بستن

خدمات

هتل
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
قطار
 • اقامت به همراه صبحانه ،
 • بیمه پک عصرانه ( ساندویچ مرغ ) ،
 • صبحانه در مسیر رفت قطار

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با 6 ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

پرداخت عوارض خروج از کشور الزامی است .

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با 6 ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

پرداخت عوارض خروج از کشور الزامی است .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران