اشتراک گذاری

تور آنتالیا 6 شب

از 8,350,000 تومان
14 شهریور تا 16 شهریور
هواپیمایی اطلس جت
6 شب
www.yasminseyr.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188505012

برنامه سفر

تهران
تهران
آنتالیا
هواپیمایی اطلس جت
آنتالیا
6 شب
آنتالیا
تهران
هواپیمایی اطلس جت

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

14 شهریور 98
15 شهریور 98
16 شهریور 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Lara Hadrianus Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,800,000 تومان 10,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,800,000 تومان
 • 10,250,000 تومان
8,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,800,000 تومان
 • یک تخته 10,250,000 تومان
بستن
Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,400,000 تومان 9,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,400,000 تومان
 • 9,670,000 تومان
8,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,400,000 تومان
 • یک تخته 9,670,000 تومان
بستن
Nazar Beach Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,800,000 تومان 10,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,800,000 تومان
 • 10,130,000 تومان
8,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,800,000 تومان
 • یک تخته 10,130,000 تومان
بستن
White Angel Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,350,000 تومان 9,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,350,000 تومان
 • 9,650,000 تومان
8,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,350,000 تومان
 • یک تخته 9,650,000 تومان
بستن
Transatlantik Hotel & SPA
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,470,000 تومان 13,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,470,000 تومان
 • 13,730,000 تومان
10,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,470,000 تومان
 • یک تخته 13,730,000 تومان
بستن
Lara Hadrianus Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,800,000 تومان 10,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,800,000 تومان
 • 10,250,000 تومان
8,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,800,000 تومان
 • یک تخته 10,250,000 تومان
بستن
Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,400,000 تومان 9,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,400,000 تومان
 • 9,670,000 تومان
8,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,400,000 تومان
 • یک تخته 9,670,000 تومان
بستن
Nazar Beach Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,800,000 تومان 10,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,800,000 تومان
 • 10,130,000 تومان
8,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,800,000 تومان
 • یک تخته 10,130,000 تومان
بستن
White Angel Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,350,000 تومان 9,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,350,000 تومان
 • 9,650,000 تومان
8,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,350,000 تومان
 • یک تخته 9,650,000 تومان
بستن
Transatlantik Hotel & SPA
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,470,000 تومان 13,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,470,000 تومان
 • 13,730,000 تومان
10,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,470,000 تومان
 • یک تخته 13,730,000 تومان
بستن
Lara Hadrianus Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,800,000 تومان 10,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,800,000 تومان
 • 10,250,000 تومان
8,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,800,000 تومان
 • یک تخته 10,250,000 تومان
بستن
Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,400,000 تومان 9,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,400,000 تومان
 • 9,670,000 تومان
8,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,400,000 تومان
 • یک تخته 9,670,000 تومان
بستن
Nazar Beach Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,800,000 تومان 10,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,800,000 تومان
 • 10,130,000 تومان
8,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,800,000 تومان
 • یک تخته 10,130,000 تومان
بستن
White Angel Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,350,000 تومان 9,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,350,000 تومان
 • 9,650,000 تومان
8,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,350,000 تومان
 • یک تخته 9,650,000 تومان
بستن
Transatlantik Hotel & SPA
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,470,000 تومان 13,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,470,000 تومان
 • 13,730,000 تومان
10,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,470,000 تومان
 • یک تخته 13,730,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای محلی

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران