اشتراک گذاری

تور آنتالیا 6 شب

از 5,140,000 تومان
31 مرداد تا 02 شهریور
ایران ایر
6 شب
www.aaligasht.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02143635

برنامه سفر

تهران
تهران
آنتالیا
ایران ایر
آنتالیا
6 شب
آنتالیا
تهران
ایران ایر

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

02 شهریور 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Mera Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,140,000 تومان 5,965,000 تومان 4,390,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,140,000 تومان
 • 5,965,000 تومان
 • 4,390,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
5,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,140,000 تومان
 • یک تخته 5,965,000 تومان
 • کودک با تخت 4,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Melodi Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,400,000 تومان 7,245,000 تومان 4,475,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,400,000 تومان
 • 7,245,000 تومان
 • 4,475,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
5,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,400,000 تومان
 • یک تخته 7,245,000 تومان
 • کودک با تخت 4,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Himeros Beach Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,815,000 تومان 6,940,000 تومان 4,690,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,815,000 تومان
 • 6,940,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
5,815,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,815,000 تومان
 • یک تخته 6,940,000 تومان
 • کودک با تخت 4,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Himeros Life Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,815,000 تومان 6,940,000 تومان 4,690,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,815,000 تومان
 • 6,940,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
5,815,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,815,000 تومان
 • یک تخته 6,940,000 تومان
 • کودک با تخت 4,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Armir Palace - Millennium Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,900,000 تومان 7,835,000 تومان 4,725,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,900,000 تومان
 • 7,835,000 تومان
 • 4,725,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,900,000 تومان
 • یک تخته 7,835,000 تومان
 • کودک با تخت 4,725,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Monna Roza Beach Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,490,000 تومان 8,840,000 تومان 5,060,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,490,000 تومان
 • 8,840,000 تومان
 • 5,060,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
6,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,490,000 تومان
 • یک تخته 8,840,000 تومان
 • کودک با تخت 5,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Nazar Beach Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,715,000 تومان 9,265,000 تومان 5,140,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,715,000 تومان
 • 9,265,000 تومان
 • 5,140,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
6,715,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,715,000 تومان
 • یک تخته 9,265,000 تومان
 • کودک با تخت 5,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Sensitive Premium Resort & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,290,000 تومان 10,690,000 تومان 5,965,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,290,000 تومان
 • 10,690,000 تومان
 • 5,965,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
8,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,290,000 تومان
 • یک تخته 10,690,000 تومان
 • کودک با تخت 5,965,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Daima Biz Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,255,000 تومان 11,110,000 تومان 5,900,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,255,000 تومان
 • 11,110,000 تومان
 • 5,900,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
8,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,255,000 تومان
 • یک تخته 11,110,000 تومان
 • کودک با تخت 5,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Wind of Lara Hotel & SPA
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
9,265,000 تومان 13,315,000 تومان 6,415,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,265,000 تومان
 • 13,315,000 تومان
 • 6,415,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
9,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,265,000 تومان
 • یک تخته 13,315,000 تومان
 • کودک با تخت 6,415,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Imperial Turkiz Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,590,000 تومان 13,615,000 تومان 6,115,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,590,000 تومان
 • 13,615,000 تومان
 • 6,115,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
8,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,590,000 تومان
 • یک تخته 13,615,000 تومان
 • کودک با تخت 6,115,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Lara Family Club
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
9,340,000 تومان 12,265,000 تومان 6,490,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,340,000 تومان
 • 12,265,000 تومان
 • 6,490,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
9,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,340,000 تومان
 • یک تخته 12,265,000 تومان
 • کودک با تخت 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Orange County Resort Hotel Alanya - Ultra All Inclusive
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,015,000 تومان 16,465,000 تومان 6,790,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,015,000 تومان
 • 16,465,000 تومان
 • 6,790,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
10,015,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,015,000 تومان
 • یک تخته 16,465,000 تومان
 • کودک با تخت 6,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Orange County Resort Hotel Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,090,000 تومان 16,615,000 تومان 6,865,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,090,000 تومان
 • 16,615,000 تومان
 • 6,865,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
10,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,090,000 تومان
 • یک تخته 16,615,000 تومان
 • کودک با تخت 6,865,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Transatlantik Hotel & SPA
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,765,000 تومان 10,765,000 تومان 5,665,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,765,000 تومان
 • 10,765,000 تومان
 • 5,665,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
7,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,765,000 تومان
 • یک تخته 10,765,000 تومان
 • کودک با تخت 5,665,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Ramada Resort Side
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,990,000 تومان 11,140,000 تومان 5,815,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,990,000 تومان
 • 11,140,000 تومان
 • 5,815,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
7,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,990,000 تومان
 • یک تخته 11,140,000 تومان
 • کودک با تخت 5,815,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Armas Labada - Ultra All Inclusive
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,290,000 تومان 11,665,000 تومان 5,965,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,290,000 تومان
 • 11,665,000 تومان
 • 5,965,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
8,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,290,000 تومان
 • یک تخته 11,665,000 تومان
 • کودک با تخت 5,965,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Asteria Kremlin Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
11,700,000 تومان 16,655,000 تومان 7,665,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,700,000 تومان
 • 16,655,000 تومان
 • 7,665,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
11,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,700,000 تومان
 • یک تخته 16,655,000 تومان
 • کودک با تخت 7,665,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Orange County Resort Hotel Kemer
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
11,515,000 تومان 19,465,000 تومان 7,540,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,515,000 تومان
 • 19,465,000 تومان
 • 7,540,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
11,515,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,515,000 تومان
 • یک تخته 19,465,000 تومان
 • کودک با تخت 7,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
11,110,000 تومان 15,645,000 تومان 7,330,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,110,000 تومان
 • 15,645,000 تومان
 • 7,330,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
11,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,110,000 تومان
 • یک تخته 15,645,000 تومان
 • کودک با تخت 7,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Amara Prestige
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,380,000 تومان 13,825,000 تومان 7,020,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 13,825,000 تومان
 • 7,020,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 13,825,000 تومان
 • کودک با تخت 7,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Ramada Resort Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
9,715,000 تومان 12,790,000 تومان 6,640,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,715,000 تومان
 • 12,790,000 تومان
 • 6,640,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
9,715,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,715,000 تومان
 • یک تخته 12,790,000 تومان
 • کودک با تخت 6,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Mera Park Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,140,000 تومان 5,965,000 تومان 4,390,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,140,000 تومان
 • 5,965,000 تومان
 • 4,390,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
5,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,140,000 تومان
 • یک تخته 5,965,000 تومان
 • کودک با تخت 4,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Melodi Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,400,000 تومان 7,245,000 تومان 4,475,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,400,000 تومان
 • 7,245,000 تومان
 • 4,475,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
5,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,400,000 تومان
 • یک تخته 7,245,000 تومان
 • کودک با تخت 4,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Himeros Beach Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,815,000 تومان 6,940,000 تومان 4,690,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,815,000 تومان
 • 6,940,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
5,815,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,815,000 تومان
 • یک تخته 6,940,000 تومان
 • کودک با تخت 4,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Himeros Life Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,815,000 تومان 6,940,000 تومان 4,690,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,815,000 تومان
 • 6,940,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
5,815,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,815,000 تومان
 • یک تخته 6,940,000 تومان
 • کودک با تخت 4,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Armir Palace - Millennium Palace
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,900,000 تومان 7,835,000 تومان 4,725,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,900,000 تومان
 • 7,835,000 تومان
 • 4,725,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,900,000 تومان
 • یک تخته 7,835,000 تومان
 • کودک با تخت 4,725,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Monna Roza Beach Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,490,000 تومان 8,840,000 تومان 5,060,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,490,000 تومان
 • 8,840,000 تومان
 • 5,060,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
6,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,490,000 تومان
 • یک تخته 8,840,000 تومان
 • کودک با تخت 5,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Nazar Beach Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,715,000 تومان 9,265,000 تومان 5,140,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,715,000 تومان
 • 9,265,000 تومان
 • 5,140,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
6,715,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,715,000 تومان
 • یک تخته 9,265,000 تومان
 • کودک با تخت 5,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Sensitive Premium Resort & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,290,000 تومان 10,690,000 تومان 5,965,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,290,000 تومان
 • 10,690,000 تومان
 • 5,965,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
8,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,290,000 تومان
 • یک تخته 10,690,000 تومان
 • کودک با تخت 5,965,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Daima Biz Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
8,255,000 تومان 11,110,000 تومان 5,900,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,255,000 تومان
 • 11,110,000 تومان
 • 5,900,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
8,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,255,000 تومان
 • یک تخته 11,110,000 تومان
 • کودک با تخت 5,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Wind of Lara Hotel & SPA
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
9,265,000 تومان 13,315,000 تومان 6,415,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,265,000 تومان
 • 13,315,000 تومان
 • 6,415,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
9,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,265,000 تومان
 • یک تخته 13,315,000 تومان
 • کودک با تخت 6,415,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Imperial Turkiz Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,590,000 تومان 13,615,000 تومان 6,115,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,590,000 تومان
 • 13,615,000 تومان
 • 6,115,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
8,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,590,000 تومان
 • یک تخته 13,615,000 تومان
 • کودک با تخت 6,115,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Lara Family Club
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
9,340,000 تومان 12,265,000 تومان 6,490,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,340,000 تومان
 • 12,265,000 تومان
 • 6,490,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
9,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,340,000 تومان
 • یک تخته 12,265,000 تومان
 • کودک با تخت 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Orange County Resort Hotel Alanya - Ultra All Inclusive
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,015,000 تومان 16,465,000 تومان 6,790,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,015,000 تومان
 • 16,465,000 تومان
 • 6,790,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
10,015,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,015,000 تومان
 • یک تخته 16,465,000 تومان
 • کودک با تخت 6,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Orange County Resort Hotel Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,090,000 تومان 16,615,000 تومان 6,865,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,090,000 تومان
 • 16,615,000 تومان
 • 6,865,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
10,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,090,000 تومان
 • یک تخته 16,615,000 تومان
 • کودک با تخت 6,865,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Transatlantik Hotel & SPA
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,765,000 تومان 10,765,000 تومان 5,665,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,765,000 تومان
 • 10,765,000 تومان
 • 5,665,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
7,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,765,000 تومان
 • یک تخته 10,765,000 تومان
 • کودک با تخت 5,665,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Ramada Resort Side
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,990,000 تومان 11,140,000 تومان 5,815,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,990,000 تومان
 • 11,140,000 تومان
 • 5,815,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
7,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,990,000 تومان
 • یک تخته 11,140,000 تومان
 • کودک با تخت 5,815,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Armas Labada - Ultra All Inclusive
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,290,000 تومان 11,665,000 تومان 5,965,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,290,000 تومان
 • 11,665,000 تومان
 • 5,965,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
8,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,290,000 تومان
 • یک تخته 11,665,000 تومان
 • کودک با تخت 5,965,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Asteria Kremlin Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
11,700,000 تومان 16,655,000 تومان 7,665,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,700,000 تومان
 • 16,655,000 تومان
 • 7,665,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
11,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,700,000 تومان
 • یک تخته 16,655,000 تومان
 • کودک با تخت 7,665,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Orange County Resort Hotel Kemer
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
11,515,000 تومان 19,465,000 تومان 7,540,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,515,000 تومان
 • 19,465,000 تومان
 • 7,540,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
11,515,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,515,000 تومان
 • یک تخته 19,465,000 تومان
 • کودک با تخت 7,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
11,110,000 تومان 15,645,000 تومان 7,330,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,110,000 تومان
 • 15,645,000 تومان
 • 7,330,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
11,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,110,000 تومان
 • یک تخته 15,645,000 تومان
 • کودک با تخت 7,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Amara Prestige
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,380,000 تومان 13,825,000 تومان 7,020,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 13,825,000 تومان
 • 7,020,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 13,825,000 تومان
 • کودک با تخت 7,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن
Ramada Resort Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
9,715,000 تومان 12,790,000 تومان 6,640,000 تومان 3,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,715,000 تومان
 • 12,790,000 تومان
 • 6,640,000 تومان
 • 3,490,000 تومان
9,715,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,715,000 تومان
 • یک تخته 12,790,000 تومان
 • کودک با تخت 6,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

قوانین و ملزومات

نرخ تور برای کودک زیر دو سال ۳۹۰.۰۰۰ تومان است . ارسال ۷۰% مبلغ تور موقع ثبت نام الزامی است. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد است .

قوانین و ملزومات

نرخ تور برای کودک زیر دو سال ۳۹۰.۰۰۰ تومان است . ارسال ۷۰% مبلغ تور موقع ثبت نام الزامی است. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد است .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران