تور بلغارستان ماهان - رهگذران اوج آرام (۷ شب)

 • روش سفر هوایی
 • ایرلاین هوایی - ماهان
 • تاریخ شروع 1398/03/28
 • تاریخ پایان 1398/06/08
قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

1قطعه عکس تمام رخ رنگی پشت زمینه سفید4*3 ، گواهی اشتغال به کار ، اصل پاسپورت با حداقل ۳ ماه اعتبار از زمان خروج مسافر از بلغارستان ، کپی صفحه اول پاسپورت و ویزاها ، کپی شناسنامه صفحه اول و دوم ، گواهی بانک برای حداقل ۳ ماه اخیر

قوانین و ملزومات:

ارسال 50% از مبلغ تور هنگام درخواست الزامی است . هزینه بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۵۰ سال ۶۰ هزارتومان مازاد دریافت خواهد شد . نرخ بلیط بصورت جداگانه محاسبه میشود .

اطلاعات آژانس

 • place خیابان بهشتی ، خیابان صابونچی ،پلاک ۲۰ ، واحد ۱۰
 • phone 02188765741
 • email oujaram@outlook.com
 • public oujaram.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور بلغارستان ماهان - رهگذران اوج آرام (۷ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور بلغارستان ماهان - رهگذران اوج آرام (۷ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز خرداد 1398 تا شهریور 1398

اطلاعات آژانس

 • place خیابان بهشتی ، خیابان صابونچی ،پلاک ۲۰ ، واحد ۱۰
 • phone 02188765741
 • email oujaram@outlook.com
 • public oujaram.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/04/311398/05/07 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/311398/05/07 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/291398/05/05 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/291398/05/05 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/281398/05/04 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/281398/05/04 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/301398/05/06 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/301398/05/06 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/171398/05/24 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/171398/05/24 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/181398/05/25 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/181398/05/25 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/191398/05/26 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/191398/05/26 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/221398/05/29 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/221398/05/29 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/231398/05/30 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/231398/05/30 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/241398/05/31 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/241398/05/31 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/311398/06/07 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/311398/06/07 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/301398/06/06 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/301398/06/06 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/271398/06/03 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/271398/06/03 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/281398/06/04 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/281398/06/04 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/251398/06/01 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/251398/06/01 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/261398/06/02 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/261398/06/02 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/201398/05/27 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/201398/05/27 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/211398/05/28 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/211398/05/28 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/151398/05/22 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/151398/05/22 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/161398/05/23 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/161398/05/23 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/131398/05/20 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/131398/05/20 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/141398/05/21 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/141398/05/21 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/121398/05/19 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/121398/05/19 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/091398/05/16 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/091398/05/16 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/101398/05/17 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/101398/05/17 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/071398/05/14 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/071398/05/14 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/081398/05/15 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/081398/05/15 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/051398/05/12 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/051398/05/12 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/061398/05/13 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/061398/05/13 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/041398/05/11 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/041398/05/11 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/031398/05/10 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/031398/05/10 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/011398/05/08 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/011398/05/08 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/021398/05/09 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/021398/05/09 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/111398/05/18 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/111398/05/18 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/291398/06/05 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/05/291398/06/05 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/06/011398/06/08 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/06/011398/06/08 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/03/28 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/03/28 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/03/29 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/03/29 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/03/30 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/03/30 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/03/31 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/03/31 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/27 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/27 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/21 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/21 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/10 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/10 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/05 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/05 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/25 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/25 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/15 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/15 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/23 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/23 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/24 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/24 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/18 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/18 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/12 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/12 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/07 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/07 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/03 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/03 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/19 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/19 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/13 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/13 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/08 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/08 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/09 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/09 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/11 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/11 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/16 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/16 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/17 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/17 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/01 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/01 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/04 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/04 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/06 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/06 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/20 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/20 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/14 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/14 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/02 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/02 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/26 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/26 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/22 Interhotel Cherno More BB 267 یورو 339 یورو 193 یورو 150 یورو
1398/04/22 International Hotel Casino & Tower Suites BB 280 یورو 335 یورو 193 یورو 150 یورو

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 11 روز و 10 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش