اشتراک گذاری

تور کوش آداسی 6 شب

از 3,665,000 تومان
26 مهر تا 2 آبان
هواپیمایی اطلس جت
6 شب
کارینا پرواز
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
کوش آداسی
هواپیمایی اطلس جت
کوش آداسی
6 شب
کوش آداسی
تهران
هواپیمایی اطلس جت

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

26 مهر 98
27 مهر 98
28 مهر 98
29 مهر 98
30 مهر 98
1 آبان 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Hotel Melike
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,665,000 تومان 4,040,000 تومان 3,305,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,665,000 تومان
 • 4,040,000 تومان
 • 3,305,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
3,665,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,665,000 تومان
 • یک تخته 4,040,000 تومان
 • کودک با تخت 3,305,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Dabaklar Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
4,190,000 تومان 4,810,000 تومان 3,565,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,190,000 تومان
 • 4,810,000 تومان
 • 3,565,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
4,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,190,000 تومان
 • یک تخته 4,810,000 تومان
 • کودک با تخت 3,565,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aria Claros Beach & Spa Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,940,000 تومان 7,445,000 تومان 4,445,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,940,000 تومان
 • 7,445,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
5,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,940,000 تومان
 • یک تخته 7,445,000 تومان
 • کودک با تخت 4,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Ramada Resort Kusadasi & Golf
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,525,000 تومان 8,315,000 تومان 4,735,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,525,000 تومان
 • 8,315,000 تومان
 • 4,735,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
6,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,525,000 تومان
 • یک تخته 8,315,000 تومان
 • کودک با تخت 4,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,110,000 تومان 9,200,000 تومان 5,030,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,110,000 تومان
 • 9,200,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
7,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,110,000 تومان
 • یک تخته 9,200,000 تومان
 • کودک با تخت 5,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,575,000 تومان 14,215,000 تومان 5,760,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,575,000 تومان
 • 14,215,000 تومان
 • 5,760,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
8,575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,575,000 تومان
 • یک تخته 14,215,000 تومان
 • کودک با تخت 5,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Hotel Melike
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,665,000 تومان 4,040,000 تومان 3,305,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,665,000 تومان
 • 4,040,000 تومان
 • 3,305,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
3,665,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,665,000 تومان
 • یک تخته 4,040,000 تومان
 • کودک با تخت 3,305,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Dabaklar Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
4,190,000 تومان 4,810,000 تومان 3,565,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,190,000 تومان
 • 4,810,000 تومان
 • 3,565,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
4,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,190,000 تومان
 • یک تخته 4,810,000 تومان
 • کودک با تخت 3,565,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aria Claros Beach & Spa Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,940,000 تومان 7,445,000 تومان 4,445,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,940,000 تومان
 • 7,445,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
5,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,940,000 تومان
 • یک تخته 7,445,000 تومان
 • کودک با تخت 4,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Ramada Resort Kusadasi & Golf
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,525,000 تومان 8,315,000 تومان 4,735,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,525,000 تومان
 • 8,315,000 تومان
 • 4,735,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
6,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,525,000 تومان
 • یک تخته 8,315,000 تومان
 • کودک با تخت 4,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,110,000 تومان 9,200,000 تومان 5,030,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,110,000 تومان
 • 9,200,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
7,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,110,000 تومان
 • یک تخته 9,200,000 تومان
 • کودک با تخت 5,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,575,000 تومان 14,215,000 تومان 5,760,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,575,000 تومان
 • 14,215,000 تومان
 • 5,760,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
8,575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,575,000 تومان
 • یک تخته 14,215,000 تومان
 • کودک با تخت 5,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Hotel Melike
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,665,000 تومان 4,040,000 تومان 3,305,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,665,000 تومان
 • 4,040,000 تومان
 • 3,305,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
3,665,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,665,000 تومان
 • یک تخته 4,040,000 تومان
 • کودک با تخت 3,305,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Dabaklar Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
4,190,000 تومان 4,810,000 تومان 3,565,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,190,000 تومان
 • 4,810,000 تومان
 • 3,565,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
4,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,190,000 تومان
 • یک تخته 4,810,000 تومان
 • کودک با تخت 3,565,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aria Claros Beach & Spa Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,940,000 تومان 7,445,000 تومان 4,445,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,940,000 تومان
 • 7,445,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
5,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,940,000 تومان
 • یک تخته 7,445,000 تومان
 • کودک با تخت 4,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Ramada Resort Kusadasi & Golf
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,525,000 تومان 8,315,000 تومان 4,735,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,525,000 تومان
 • 8,315,000 تومان
 • 4,735,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
6,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,525,000 تومان
 • یک تخته 8,315,000 تومان
 • کودک با تخت 4,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,110,000 تومان 9,200,000 تومان 5,030,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,110,000 تومان
 • 9,200,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
7,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,110,000 تومان
 • یک تخته 9,200,000 تومان
 • کودک با تخت 5,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,575,000 تومان 14,215,000 تومان 5,760,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,575,000 تومان
 • 14,215,000 تومان
 • 5,760,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
8,575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,575,000 تومان
 • یک تخته 14,215,000 تومان
 • کودک با تخت 5,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Hotel Melike
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,665,000 تومان 4,040,000 تومان 3,305,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,665,000 تومان
 • 4,040,000 تومان
 • 3,305,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
3,665,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,665,000 تومان
 • یک تخته 4,040,000 تومان
 • کودک با تخت 3,305,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Dabaklar Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
4,190,000 تومان 4,810,000 تومان 3,565,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,190,000 تومان
 • 4,810,000 تومان
 • 3,565,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
4,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,190,000 تومان
 • یک تخته 4,810,000 تومان
 • کودک با تخت 3,565,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aria Claros Beach & Spa Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,940,000 تومان 7,445,000 تومان 4,445,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,940,000 تومان
 • 7,445,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
5,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,940,000 تومان
 • یک تخته 7,445,000 تومان
 • کودک با تخت 4,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Ramada Resort Kusadasi & Golf
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,525,000 تومان 8,315,000 تومان 4,735,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,525,000 تومان
 • 8,315,000 تومان
 • 4,735,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
6,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,525,000 تومان
 • یک تخته 8,315,000 تومان
 • کودک با تخت 4,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,110,000 تومان 9,200,000 تومان 5,030,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,110,000 تومان
 • 9,200,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
7,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,110,000 تومان
 • یک تخته 9,200,000 تومان
 • کودک با تخت 5,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,575,000 تومان 14,215,000 تومان 5,760,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,575,000 تومان
 • 14,215,000 تومان
 • 5,760,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
8,575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,575,000 تومان
 • یک تخته 14,215,000 تومان
 • کودک با تخت 5,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Hotel Melike
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,665,000 تومان 4,040,000 تومان 3,305,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,665,000 تومان
 • 4,040,000 تومان
 • 3,305,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
3,665,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,665,000 تومان
 • یک تخته 4,040,000 تومان
 • کودک با تخت 3,305,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Dabaklar Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
4,190,000 تومان 4,810,000 تومان 3,565,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,190,000 تومان
 • 4,810,000 تومان
 • 3,565,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
4,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,190,000 تومان
 • یک تخته 4,810,000 تومان
 • کودک با تخت 3,565,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aria Claros Beach & Spa Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,940,000 تومان 7,445,000 تومان 4,445,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,940,000 تومان
 • 7,445,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
5,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,940,000 تومان
 • یک تخته 7,445,000 تومان
 • کودک با تخت 4,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Ramada Resort Kusadasi & Golf
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,525,000 تومان 8,315,000 تومان 4,735,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,525,000 تومان
 • 8,315,000 تومان
 • 4,735,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
6,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,525,000 تومان
 • یک تخته 8,315,000 تومان
 • کودک با تخت 4,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,110,000 تومان 9,200,000 تومان 5,030,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,110,000 تومان
 • 9,200,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
7,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,110,000 تومان
 • یک تخته 9,200,000 تومان
 • کودک با تخت 5,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,575,000 تومان 14,215,000 تومان 5,760,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,575,000 تومان
 • 14,215,000 تومان
 • 5,760,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
8,575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,575,000 تومان
 • یک تخته 14,215,000 تومان
 • کودک با تخت 5,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Hotel Melike
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,665,000 تومان 4,040,000 تومان 3,305,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,665,000 تومان
 • 4,040,000 تومان
 • 3,305,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
3,665,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,665,000 تومان
 • یک تخته 4,040,000 تومان
 • کودک با تخت 3,305,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Dabaklar Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
4,190,000 تومان 4,810,000 تومان 3,565,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,190,000 تومان
 • 4,810,000 تومان
 • 3,565,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
4,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,190,000 تومان
 • یک تخته 4,810,000 تومان
 • کودک با تخت 3,565,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aria Claros Beach & Spa Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,940,000 تومان 7,445,000 تومان 4,445,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,940,000 تومان
 • 7,445,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
5,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,940,000 تومان
 • یک تخته 7,445,000 تومان
 • کودک با تخت 4,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Ramada Resort Kusadasi & Golf
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,525,000 تومان 8,315,000 تومان 4,735,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,525,000 تومان
 • 8,315,000 تومان
 • 4,735,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
6,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,525,000 تومان
 • یک تخته 8,315,000 تومان
 • کودک با تخت 4,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,110,000 تومان 9,200,000 تومان 5,030,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,110,000 تومان
 • 9,200,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
7,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,110,000 تومان
 • یک تخته 9,200,000 تومان
 • کودک با تخت 5,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,575,000 تومان 14,215,000 تومان 5,760,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,575,000 تومان
 • 14,215,000 تومان
 • 5,760,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
8,575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,575,000 تومان
 • یک تخته 14,215,000 تومان
 • کودک با تخت 5,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Hotel Melike
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,665,000 تومان 4,040,000 تومان 3,305,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,665,000 تومان
 • 4,040,000 تومان
 • 3,305,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
3,665,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,665,000 تومان
 • یک تخته 4,040,000 تومان
 • کودک با تخت 3,305,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Dabaklar Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
4,190,000 تومان 4,810,000 تومان 3,565,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,190,000 تومان
 • 4,810,000 تومان
 • 3,565,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
4,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,190,000 تومان
 • یک تخته 4,810,000 تومان
 • کودک با تخت 3,565,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aria Claros Beach & Spa Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
5,940,000 تومان 7,445,000 تومان 4,445,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,940,000 تومان
 • 7,445,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
5,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,940,000 تومان
 • یک تخته 7,445,000 تومان
 • کودک با تخت 4,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Ramada Resort Kusadasi & Golf
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,525,000 تومان 8,315,000 تومان 4,735,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,525,000 تومان
 • 8,315,000 تومان
 • 4,735,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
6,525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,525,000 تومان
 • یک تخته 8,315,000 تومان
 • کودک با تخت 4,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,110,000 تومان 9,200,000 تومان 5,030,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,110,000 تومان
 • 9,200,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
7,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,110,000 تومان
 • یک تخته 9,200,000 تومان
 • کودک با تخت 5,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن
Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,575,000 تومان 14,215,000 تومان 5,760,000 تومان 2,765,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,575,000 تومان
 • 14,215,000 تومان
 • 5,760,000 تومان
 • 2,765,000 تومان
8,575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,575,000 تومان
 • یک تخته 14,215,000 تومان
 • کودک با تخت 5,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,765,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
 • گشت خرید ازمیر ،
 • مسافرین محترمی که نام سایت کجارو را هنگام خرید ذکر کنند، ترانسفر منزل تا فرودگاه را مهمان ما خواهند بود.

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران