اشتراک گذاری

تور دبی 3 شب

از 2,480,000 تومان
25 خرداد تا 31 مرداد
ایران ایر
3 شب
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188765741

برنامه سفر

تهران
تهران
دبی
ایران ایر
دبی
3 شب
دبی
تهران
ایران ایر

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

31 مرداد 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Sun and Sands Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,480,000 تومان 2,950,000 تومان 2,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,480,000 تومان
 • 2,950,000 تومان
 • 2,430,000 تومان
2,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,480,000 تومان
 • یک تخته 2,950,000 تومان
 • کودک با تخت 2,430,000 تومان
بستن
Sadaf Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,550,000 تومان 3,050,000 تومان 2,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,550,000 تومان
 • 3,050,000 تومان
 • 2,500,000 تومان
2,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,550,000 تومان
 • یک تخته 3,050,000 تومان
 • کودک با تخت 2,500,000 تومان
بستن
Nihal Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,800,000 تومان 3,620,000 تومان 2,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,800,000 تومان
 • 3,620,000 تومان
 • 2,650,000 تومان
2,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,800,000 تومان
 • یک تخته 3,620,000 تومان
 • کودک با تخت 2,650,000 تومان
بستن
Landmark Riqqa Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,900,000 تومان 4,300,000 تومان 2,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,900,000 تومان
 • 4,300,000 تومان
 • 2,800,000 تومان
2,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,900,000 تومان
 • یک تخته 4,300,000 تومان
 • کودک با تخت 2,800,000 تومان
بستن
Avenue Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,100,000 تومان 4,650,000 تومان 3,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,100,000 تومان
 • 4,650,000 تومان
 • 3,050,000 تومان
3,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,100,000 تومان
 • یک تخته 4,650,000 تومان
 • کودک با تخت 3,050,000 تومان
بستن
Aloft City Centre Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 4,990,000 تومان 3,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 4,990,000 تومان
 • 3,250,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 4,990,000 تومان
 • کودک با تخت 3,250,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,750,000 تومان 5,200,000 تومان 3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,750,000 تومان
 • 5,200,000 تومان
 • 3,550,000 تومان
3,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,750,000 تومان
 • یک تخته 5,200,000 تومان
 • کودک با تخت 3,550,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,480,000 تومان 2,950,000 تومان 2,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,480,000 تومان
 • 2,950,000 تومان
 • 2,430,000 تومان
2,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,480,000 تومان
 • یک تخته 2,950,000 تومان
 • کودک با تخت 2,430,000 تومان
بستن
Sadaf Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,550,000 تومان 3,050,000 تومان 2,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,550,000 تومان
 • 3,050,000 تومان
 • 2,500,000 تومان
2,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,550,000 تومان
 • یک تخته 3,050,000 تومان
 • کودک با تخت 2,500,000 تومان
بستن
Nihal Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,800,000 تومان 3,620,000 تومان 2,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,800,000 تومان
 • 3,620,000 تومان
 • 2,650,000 تومان
2,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,800,000 تومان
 • یک تخته 3,620,000 تومان
 • کودک با تخت 2,650,000 تومان
بستن
Landmark Riqqa Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,900,000 تومان 4,300,000 تومان 2,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,900,000 تومان
 • 4,300,000 تومان
 • 2,800,000 تومان
2,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,900,000 تومان
 • یک تخته 4,300,000 تومان
 • کودک با تخت 2,800,000 تومان
بستن
Avenue Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,100,000 تومان 4,650,000 تومان 3,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,100,000 تومان
 • 4,650,000 تومان
 • 3,050,000 تومان
3,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,100,000 تومان
 • یک تخته 4,650,000 تومان
 • کودک با تخت 3,050,000 تومان
بستن
Aloft City Centre Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 4,990,000 تومان 3,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 4,990,000 تومان
 • 3,250,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 4,990,000 تومان
 • کودک با تخت 3,250,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,750,000 تومان 5,200,000 تومان 3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,750,000 تومان
 • 5,200,000 تومان
 • 3,550,000 تومان
3,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,750,000 تومان
 • یک تخته 5,200,000 تومان
 • کودک با تخت 3,550,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,480,000 تومان 2,950,000 تومان 2,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,480,000 تومان
 • 2,950,000 تومان
 • 2,430,000 تومان
2,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,480,000 تومان
 • یک تخته 2,950,000 تومان
 • کودک با تخت 2,430,000 تومان
بستن
Sadaf Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,550,000 تومان 3,050,000 تومان 2,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,550,000 تومان
 • 3,050,000 تومان
 • 2,500,000 تومان
2,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,550,000 تومان
 • یک تخته 3,050,000 تومان
 • کودک با تخت 2,500,000 تومان
بستن
Nihal Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,800,000 تومان 3,620,000 تومان 2,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,800,000 تومان
 • 3,620,000 تومان
 • 2,650,000 تومان
2,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,800,000 تومان
 • یک تخته 3,620,000 تومان
 • کودک با تخت 2,650,000 تومان
بستن
Landmark Riqqa Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,900,000 تومان 4,300,000 تومان 2,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,900,000 تومان
 • 4,300,000 تومان
 • 2,800,000 تومان
2,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,900,000 تومان
 • یک تخته 4,300,000 تومان
 • کودک با تخت 2,800,000 تومان
بستن
Avenue Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,100,000 تومان 4,650,000 تومان 3,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,100,000 تومان
 • 4,650,000 تومان
 • 3,050,000 تومان
3,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,100,000 تومان
 • یک تخته 4,650,000 تومان
 • کودک با تخت 3,050,000 تومان
بستن
Aloft City Centre Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 4,990,000 تومان 3,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 4,990,000 تومان
 • 3,250,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 4,990,000 تومان
 • کودک با تخت 3,250,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,750,000 تومان 5,200,000 تومان 3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,750,000 تومان
 • 5,200,000 تومان
 • 3,550,000 تومان
3,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,750,000 تومان
 • یک تخته 5,200,000 تومان
 • کودک با تخت 3,550,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • برای دریافت نرخ هتل های مورد نظرتون لطفا با اژانس تماس بگیرید .

قوانین و ملزومات

کودک زیر ۲ سال ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان و نرخ کودک بدون تخت ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان است.

قوانین و ملزومات

کودک زیر ۲ سال ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان و نرخ کودک بدون تخت ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان است.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران