اشتراک گذاری

تور مالزی - کوالالامپور 7 شب

از 5,395,000 تومان
10 مهر تا 1 آبان
ماهان
7 شب
همسفران البرز
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188653636

برنامه سفر

تهران
تهران
کوالالامپور
ماهان
کوالالامپور
7 شب
کوالالامپور
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

1 آبان 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,445,000 تومان 4,745,000 تومان 3,945,000 تومان 5,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,445,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 3,945,000 تومان
 • 5,795,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,445,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,945,000 تومان
 • سه تخت 5,795,000 تومان
بستن
Metropol Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,445,000 تومان 3,945,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,445,000 تومان
 • 3,945,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,945,000 تومان
بستن
SILKA Maytower Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,445,000 تومان 6,595,000 تومان 4,795,000 تومان 3,945,000 تومان 5,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,445,000 تومان
 • 6,595,000 تومان
 • 4,795,000 تومان
 • 3,945,000 تومان
 • 5,845,000 تومان
5,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,445,000 تومان
 • یک تخته 6,595,000 تومان
 • کودک با تخت 4,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,945,000 تومان
 • سه تخت 5,845,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,445,000 تومان 6,595,000 تومان 4,745,000 تومان 3,945,000 تومان 5,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,445,000 تومان
 • 6,595,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 3,945,000 تومان
 • 5,795,000 تومان
5,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,445,000 تومان
 • یک تخته 6,595,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,945,000 تومان
 • سه تخت 5,795,000 تومان
بستن
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,895,000 تومان 7,545,000 تومان 4,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,895,000 تومان
 • 7,545,000 تومان
 • 4,145,000 تومان
5,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,895,000 تومان
 • یک تخته 7,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,145,000 تومان
بستن
Royale Chulan Bukit Bintang
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,345,000 تومان 8,395,000 تومان 5,695,000 تومان 4,295,000 تومان 6,745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,345,000 تومان
 • 8,395,000 تومان
 • 5,695,000 تومان
 • 4,295,000 تومان
 • 6,745,000 تومان
6,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,345,000 تومان
 • یک تخته 8,395,000 تومان
 • کودک با تخت 5,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,295,000 تومان
 • سه تخت 6,745,000 تومان
بستن
Pacific Regency Hotel Suites
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,445,000 تومان 8,645,000 تومان 5,695,000 تومان 4,295,000 تومان 6,745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,445,000 تومان
 • 8,645,000 تومان
 • 5,695,000 تومان
 • 4,295,000 تومان
 • 6,745,000 تومان
6,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,445,000 تومان
 • یک تخته 8,645,000 تومان
 • کودک با تخت 5,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,295,000 تومان
 • سه تخت 6,745,000 تومان
بستن
ibis Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,595,000 تومان 8,895,000 تومان 4,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,595,000 تومان
 • 8,895,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
6,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,595,000 تومان
 • یک تخته 8,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,445,000 تومان
بستن
Concorde Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,895,000 تومان 9,445,000 تومان 5,845,000 تومان 4,545,000 تومان 6,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,895,000 تومان
 • 9,445,000 تومان
 • 5,845,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
 • 6,895,000 تومان
6,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,895,000 تومان
 • یک تخته 9,445,000 تومان
 • کودک با تخت 5,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,545,000 تومان
 • سه تخت 6,895,000 تومان
بستن
Hotel Dorsett Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,895,000 تومان 9,445,000 تومان 5,845,000 تومان 4,545,000 تومان 6,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,895,000 تومان
 • 9,445,000 تومان
 • 5,845,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
 • 6,895,000 تومان
6,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,895,000 تومان
 • یک تخته 9,445,000 تومان
 • کودک با تخت 5,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,545,000 تومان
 • سه تخت 6,895,000 تومان
بستن
Impiana KLCC Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,895,000 تومان 9,445,000 تومان 4,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,895,000 تومان
 • 9,445,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
6,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,895,000 تومان
 • یک تخته 9,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,545,000 تومان
بستن
Hotel Maya Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,095,000 تومان 9,895,000 تومان 4,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,095,000 تومان
 • 9,895,000 تومان
 • 4,595,000 تومان
7,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,095,000 تومان
 • یک تخته 9,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,595,000 تومان
بستن
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,145,000 تومان 9,995,000 تومان 5,995,000 تومان 4,645,000 تومان 6,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,145,000 تومان
 • 9,995,000 تومان
 • 5,995,000 تومان
 • 4,645,000 تومان
 • 6,995,000 تومان
7,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,145,000 تومان
 • یک تخته 9,995,000 تومان
 • کودک با تخت 5,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,645,000 تومان
 • سه تخت 6,995,000 تومان
بستن
Istana Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,145,000 تومان 9,995,000 تومان 6,245,000 تومان 4,645,000 تومان 7,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,145,000 تومان
 • 9,995,000 تومان
 • 6,245,000 تومان
 • 4,645,000 تومان
 • 7,295,000 تومان
7,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,145,000 تومان
 • یک تخته 9,995,000 تومان
 • کودک با تخت 6,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,645,000 تومان
 • سه تخت 7,295,000 تومان
بستن
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,245,000 تومان 12,195,000 تومان 8,195,000 تومان 5,095,000 تومان 8,245,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,245,000 تومان
 • 12,195,000 تومان
 • 8,195,000 تومان
 • 5,095,000 تومان
 • 8,245,000 تومان
8,245,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,245,000 تومان
 • یک تخته 12,195,000 تومان
 • کودک با تخت 8,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,095,000 تومان
 • سه تخت 8,245,000 تومان
بستن
InterContinental Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,245,000 تومان 12,195,000 تومان 7,095,000 تومان 5,095,000 تومان 8,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,245,000 تومان
 • 12,195,000 تومان
 • 7,095,000 تومان
 • 5,095,000 تومان
 • 8,095,000 تومان
8,245,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,245,000 تومان
 • یک تخته 12,195,000 تومان
 • کودک با تخت 7,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,095,000 تومان
 • سه تخت 8,095,000 تومان
بستن
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,345,000 تومان 14,345,000 تومان 5,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,345,000 تومان
 • 14,345,000 تومان
 • 5,495,000 تومان
9,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,345,000 تومان
 • یک تخته 14,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,495,000 تومان
بستن
Pavilion Hotel Kuala Lumpur Managed by Banyan Tree
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,345,000 تومان 14,345,000 تومان 8,295,000 تومان 5,495,000 تومان 9,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,345,000 تومان
 • 14,345,000 تومان
 • 8,295,000 تومان
 • 5,495,000 تومان
 • 9,195,000 تومان
9,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,345,000 تومان
 • یک تخته 14,345,000 تومان
 • کودک با تخت 8,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,495,000 تومان
 • سه تخت 9,195,000 تومان
بستن
JW Marriott Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,895,000 تومان 15,445,000 تومان 8,695,000 تومان 5,745,000 تومان 9,745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,895,000 تومان
 • 15,445,000 تومان
 • 8,695,000 تومان
 • 5,745,000 تومان
 • 9,745,000 تومان
9,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,895,000 تومان
 • یک تخته 15,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,745,000 تومان
 • سه تخت 9,745,000 تومان
بستن
The Ritz-Carlton
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,395,000 تومان 16,545,000 تومان 9,395,000 تومان 5,945,000 تومان 10,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,395,000 تومان
 • 16,545,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 5,945,000 تومان
 • 10,395,000 تومان
10,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,395,000 تومان
 • یک تخته 16,545,000 تومان
 • کودک با تخت 9,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,945,000 تومان
 • سه تخت 10,395,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,445,000 تومان 4,745,000 تومان 3,945,000 تومان 5,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,445,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 3,945,000 تومان
 • 5,795,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,445,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,945,000 تومان
 • سه تخت 5,795,000 تومان
بستن
Metropol Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,445,000 تومان 3,945,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,445,000 تومان
 • 3,945,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,945,000 تومان
بستن
SILKA Maytower Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,445,000 تومان 6,595,000 تومان 4,795,000 تومان 3,945,000 تومان 5,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,445,000 تومان
 • 6,595,000 تومان
 • 4,795,000 تومان
 • 3,945,000 تومان
 • 5,845,000 تومان
5,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,445,000 تومان
 • یک تخته 6,595,000 تومان
 • کودک با تخت 4,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,945,000 تومان
 • سه تخت 5,845,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,445,000 تومان 6,595,000 تومان 4,745,000 تومان 3,945,000 تومان 5,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,445,000 تومان
 • 6,595,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 3,945,000 تومان
 • 5,795,000 تومان
5,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,445,000 تومان
 • یک تخته 6,595,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,945,000 تومان
 • سه تخت 5,795,000 تومان
بستن
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,895,000 تومان 7,545,000 تومان 4,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,895,000 تومان
 • 7,545,000 تومان
 • 4,145,000 تومان
5,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,895,000 تومان
 • یک تخته 7,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,145,000 تومان
بستن
Royale Chulan Bukit Bintang
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,345,000 تومان 8,395,000 تومان 5,695,000 تومان 4,295,000 تومان 6,745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,345,000 تومان
 • 8,395,000 تومان
 • 5,695,000 تومان
 • 4,295,000 تومان
 • 6,745,000 تومان
6,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,345,000 تومان
 • یک تخته 8,395,000 تومان
 • کودک با تخت 5,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,295,000 تومان
 • سه تخت 6,745,000 تومان
بستن
Pacific Regency Hotel Suites
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,445,000 تومان 8,645,000 تومان 5,695,000 تومان 4,295,000 تومان 6,745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,445,000 تومان
 • 8,645,000 تومان
 • 5,695,000 تومان
 • 4,295,000 تومان
 • 6,745,000 تومان
6,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,445,000 تومان
 • یک تخته 8,645,000 تومان
 • کودک با تخت 5,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,295,000 تومان
 • سه تخت 6,745,000 تومان
بستن
ibis Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,595,000 تومان 8,895,000 تومان 4,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,595,000 تومان
 • 8,895,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
6,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,595,000 تومان
 • یک تخته 8,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,445,000 تومان
بستن
Concorde Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,895,000 تومان 9,445,000 تومان 5,845,000 تومان 4,545,000 تومان 6,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,895,000 تومان
 • 9,445,000 تومان
 • 5,845,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
 • 6,895,000 تومان
6,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,895,000 تومان
 • یک تخته 9,445,000 تومان
 • کودک با تخت 5,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,545,000 تومان
 • سه تخت 6,895,000 تومان
بستن
Hotel Dorsett Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,895,000 تومان 9,445,000 تومان 5,845,000 تومان 4,545,000 تومان 6,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,895,000 تومان
 • 9,445,000 تومان
 • 5,845,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
 • 6,895,000 تومان
6,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,895,000 تومان
 • یک تخته 9,445,000 تومان
 • کودک با تخت 5,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,545,000 تومان
 • سه تخت 6,895,000 تومان
بستن
Impiana KLCC Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,895,000 تومان 9,445,000 تومان 4,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,895,000 تومان
 • 9,445,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
6,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,895,000 تومان
 • یک تخته 9,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,545,000 تومان
بستن
Hotel Maya Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,095,000 تومان 9,895,000 تومان 4,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,095,000 تومان
 • 9,895,000 تومان
 • 4,595,000 تومان
7,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,095,000 تومان
 • یک تخته 9,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,595,000 تومان
بستن
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,145,000 تومان 9,995,000 تومان 5,995,000 تومان 4,645,000 تومان 6,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,145,000 تومان
 • 9,995,000 تومان
 • 5,995,000 تومان
 • 4,645,000 تومان
 • 6,995,000 تومان
7,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,145,000 تومان
 • یک تخته 9,995,000 تومان
 • کودک با تخت 5,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,645,000 تومان
 • سه تخت 6,995,000 تومان
بستن
Istana Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,145,000 تومان 9,995,000 تومان 6,245,000 تومان 4,645,000 تومان 7,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,145,000 تومان
 • 9,995,000 تومان
 • 6,245,000 تومان
 • 4,645,000 تومان
 • 7,295,000 تومان
7,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,145,000 تومان
 • یک تخته 9,995,000 تومان
 • کودک با تخت 6,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,645,000 تومان
 • سه تخت 7,295,000 تومان
بستن
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,245,000 تومان 12,195,000 تومان 8,195,000 تومان 5,095,000 تومان 8,245,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,245,000 تومان
 • 12,195,000 تومان
 • 8,195,000 تومان
 • 5,095,000 تومان
 • 8,245,000 تومان
8,245,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,245,000 تومان
 • یک تخته 12,195,000 تومان
 • کودک با تخت 8,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,095,000 تومان
 • سه تخت 8,245,000 تومان
بستن
InterContinental Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,245,000 تومان 12,195,000 تومان 7,095,000 تومان 5,095,000 تومان 8,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,245,000 تومان
 • 12,195,000 تومان
 • 7,095,000 تومان
 • 5,095,000 تومان
 • 8,095,000 تومان
8,245,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,245,000 تومان
 • یک تخته 12,195,000 تومان
 • کودک با تخت 7,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,095,000 تومان
 • سه تخت 8,095,000 تومان
بستن
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,345,000 تومان 14,345,000 تومان 5,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,345,000 تومان
 • 14,345,000 تومان
 • 5,495,000 تومان
9,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,345,000 تومان
 • یک تخته 14,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,495,000 تومان
بستن
Pavilion Hotel Kuala Lumpur Managed by Banyan Tree
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,345,000 تومان 14,345,000 تومان 8,295,000 تومان 5,495,000 تومان 9,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,345,000 تومان
 • 14,345,000 تومان
 • 8,295,000 تومان
 • 5,495,000 تومان
 • 9,195,000 تومان
9,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,345,000 تومان
 • یک تخته 14,345,000 تومان
 • کودک با تخت 8,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,495,000 تومان
 • سه تخت 9,195,000 تومان
بستن
JW Marriott Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,895,000 تومان 15,445,000 تومان 8,695,000 تومان 5,745,000 تومان 9,745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,895,000 تومان
 • 15,445,000 تومان
 • 8,695,000 تومان
 • 5,745,000 تومان
 • 9,745,000 تومان
9,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,895,000 تومان
 • یک تخته 15,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,745,000 تومان
 • سه تخت 9,745,000 تومان
بستن
The Ritz-Carlton
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,395,000 تومان 16,545,000 تومان 9,395,000 تومان 5,945,000 تومان 10,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,395,000 تومان
 • 16,545,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 5,945,000 تومان
 • 10,395,000 تومان
10,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,395,000 تومان
 • یک تخته 16,545,000 تومان
 • کودک با تخت 9,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,945,000 تومان
 • سه تخت 10,395,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران