تور مسکو - سنت پترزبورگ - سن پترزبورگ 7 شب

از 13,695,000 تومان
04 مرداد تا 01 شهریور
ماهان
7 شب
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188653636

برنامه سفر

تهران
تهران
سن پترزبورگ
ماهان
سن پترزبورگ
4 شب
سن پترزبورگ
مسکو
ماهان
مسکو
3 شب
مسکو
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

01 شهریور 98
انتخاب تاریخ
مقصد هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Izmailovo Delta Hotel Park Inn by Radisson Nevsky
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,695,000 تومان 17,595,000 تومان 11,695,000 تومان 7,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,695,000 تومان
 • 17,595,000 تومان
 • 11,695,000 تومان
 • 7,695,000 تومان
13,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,695,000 تومان
 • یک تخته 17,595,000 تومان
 • کودک با تخت 11,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,695,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Hotel Corinthia St Petersburg Golden Ring Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,695,000 تومان 25,595,000 تومان 14,695,000 تومان 7,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,695,000 تومان
 • 25,595,000 تومان
 • 14,695,000 تومان
 • 7,095,000 تومان
17,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,695,000 تومان
 • یک تخته 25,595,000 تومان
 • کودک با تخت 14,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,095,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Hotel Corinthia St Petersburg Golden Ring Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,695,000 تومان 25,595,000 تومان 14,695,000 تومان 7,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,695,000 تومان
 • 25,595,000 تومان
 • 14,695,000 تومان
 • 7,095,000 تومان
17,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,695,000 تومان
 • یک تخته 25,595,000 تومان
 • کودک با تخت 14,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,095,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Izmailovo Delta Hotel Park Inn by Radisson Nevsky
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,695,000 تومان 17,595,000 تومان 11,695,000 تومان 7,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,695,000 تومان
 • 17,595,000 تومان
 • 11,695,000 تومان
 • 7,695,000 تومان
13,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,695,000 تومان
 • یک تخته 17,595,000 تومان
 • کودک با تخت 11,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,695,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Hotel Corinthia St Petersburg Golden Ring Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,695,000 تومان 25,595,000 تومان 14,695,000 تومان 7,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,695,000 تومان
 • 25,595,000 تومان
 • 14,695,000 تومان
 • 7,095,000 تومان
17,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,695,000 تومان
 • یک تخته 25,595,000 تومان
 • کودک با تخت 14,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,095,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Hotel Corinthia St Petersburg Golden Ring Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,695,000 تومان 25,595,000 تومان 14,695,000 تومان 7,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,695,000 تومان
 • 25,595,000 تومان
 • 14,695,000 تومان
 • 7,095,000 تومان
17,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,695,000 تومان
 • یک تخته 25,595,000 تومان
 • کودک با تخت 14,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,095,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Izmailovo Delta Hotel Park Inn by Radisson Nevsky
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,695,000 تومان 17,595,000 تومان 11,695,000 تومان 7,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,695,000 تومان
 • 17,595,000 تومان
 • 11,695,000 تومان
 • 7,695,000 تومان
13,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,695,000 تومان
 • یک تخته 17,595,000 تومان
 • کودک با تخت 11,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,695,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Hotel Corinthia St Petersburg Golden Ring Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,695,000 تومان 25,595,000 تومان 14,695,000 تومان 7,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,695,000 تومان
 • 25,595,000 تومان
 • 14,695,000 تومان
 • 7,095,000 تومان
17,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,695,000 تومان
 • یک تخته 25,595,000 تومان
 • کودک با تخت 14,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,095,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Hotel Corinthia St Petersburg Golden Ring Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,695,000 تومان 25,595,000 تومان 14,695,000 تومان 7,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,695,000 تومان
 • 25,595,000 تومان
 • 14,695,000 تومان
 • 7,095,000 تومان
17,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,695,000 تومان
 • یک تخته 25,595,000 تومان
 • کودک با تخت 14,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,095,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Izmailovo Delta Hotel Park Inn by Radisson Nevsky
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,695,000 تومان 17,595,000 تومان 11,695,000 تومان 7,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,695,000 تومان
 • 17,595,000 تومان
 • 11,695,000 تومان
 • 7,695,000 تومان
13,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,695,000 تومان
 • یک تخته 17,595,000 تومان
 • کودک با تخت 11,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,695,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Hotel Corinthia St Petersburg Golden Ring Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,695,000 تومان 25,595,000 تومان 14,695,000 تومان 7,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,695,000 تومان
 • 25,595,000 تومان
 • 14,695,000 تومان
 • 7,095,000 تومان
17,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,695,000 تومان
 • یک تخته 25,595,000 تومان
 • کودک با تخت 14,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,095,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Hotel Corinthia St Petersburg Golden Ring Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,695,000 تومان 25,595,000 تومان 14,695,000 تومان 7,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,695,000 تومان
 • 25,595,000 تومان
 • 14,695,000 تومان
 • 7,095,000 تومان
17,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,695,000 تومان
 • یک تخته 25,595,000 تومان
 • کودک با تخت 14,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,095,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Izmailovo Delta Hotel Park Inn by Radisson Nevsky
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,695,000 تومان 17,595,000 تومان 11,695,000 تومان 7,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,695,000 تومان
 • 17,595,000 تومان
 • 11,695,000 تومان
 • 7,695,000 تومان
13,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,695,000 تومان
 • یک تخته 17,595,000 تومان
 • کودک با تخت 11,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,695,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Hotel Corinthia St Petersburg Golden Ring Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,695,000 تومان 25,595,000 تومان 14,695,000 تومان 7,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,695,000 تومان
 • 25,595,000 تومان
 • 14,695,000 تومان
 • 7,095,000 تومان
17,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,695,000 تومان
 • یک تخته 25,595,000 تومان
 • کودک با تخت 14,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,095,000 تومان
بستن
سن پترزبورگ (4 شب) مسکو (3 شب)
Hotel Corinthia St Petersburg Golden Ring Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,695,000 تومان 25,595,000 تومان 14,695,000 تومان 7,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,695,000 تومان
 • 25,595,000 تومان
 • 14,695,000 تومان
 • 7,095,000 تومان
17,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,695,000 تومان
 • یک تخته 25,595,000 تومان
 • کودک با تخت 14,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,095,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، 2 قطعه عکس رنگی زمینه سفید و تمام رخ

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، 2 قطعه عکس رنگی زمینه سفید و تمام رخ

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران