تور کوش آداسی هواپیمایی اطلس جت - همیشه سفر با نوید (۶ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

پاسپورت

اطلاعات آژانس

 • place پاسداران، خیابان گل نبی، پلاک ۳۵، واحد ۲
 • phone 02126703477
 • email hamishehsafar@yahoo.com
 • public hamishehsafar.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور کوش آداسی هواپیمایی اطلس جت - همیشه سفر با نوید (۶ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور کوش آداسی هواپیمایی اطلس جت - همیشه سفر با نوید (۶ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز تیر 1398 تا مرداد 1398

اطلاعات آژانس

 • place پاسداران، خیابان گل نبی، پلاک ۳۵، واحد ۲
 • phone 02126703477
 • email hamishehsafar@yahoo.com
 • public hamishehsafar.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • تیر
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/04/291398/05/04 Belmare Hotel ALL 6,250,000 تومان 7,530,000 تومان 5,000,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/291398/05/04 The Panorama Hill
بدون درجه
ALL 6,740,000 تومان 8,250,000 تومان 5,230,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/291398/05/04 Ladonia Hotels Adakule U.ALL 7,450,000 تومان 9,300,000 تومان 5,570,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/291398/05/04 Aria Claros Beach & Spa Resort U.ALL 7,640,000 تومان 9,600,000 تومان 5,680,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/291398/05/04 Tusan Beach Resort U.ALL 8,120,000 تومان 10,320,000 تومان 5,920,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/291398/05/04 Fantasia Deluxe Hotel U.ALL 8,670,000 تومان 11,150,000 تومان 6,200,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/291398/05/04 Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi U.ALL 8,940,000 تومان 11,550,000 تومان 6,330,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/291398/05/04 Ramada Resort Kusadasi & Golf U.ALL 8,950,000 تومان 11,550,000 تومان 6,350,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/291398/05/04 Korumar Hotel Deluxe U.ALL 9,350,000 تومان 12,750,000 تومان 6,550,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/291398/05/04 INFINITY BY YELKEN AQUAPARK&RESORTS KUSADASI U.ALL 9,650,000 تومان 12,600,000 تومان 6,670,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/20 Belmare Hotel ALL 6,250,000 تومان 7,530,000 تومان 5,000,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/20 The Panorama Hill
بدون درجه
ALL 6,740,000 تومان 8,250,000 تومان 5,230,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/20 Ladonia Hotels Adakule U.ALL 7,450,000 تومان 9,300,000 تومان 5,570,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/20 Aria Claros Beach & Spa Resort U.ALL 7,640,000 تومان 9,600,000 تومان 5,680,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/20 Tusan Beach Resort U.ALL 8,120,000 تومان 10,320,000 تومان 5,920,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/20 Fantasia Deluxe Hotel U.ALL 8,670,000 تومان 11,150,000 تومان 6,200,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/20 Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi U.ALL 8,940,000 تومان 11,550,000 تومان 6,330,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/20 Ramada Resort Kusadasi & Golf U.ALL 8,950,000 تومان 11,550,000 تومان 6,350,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/20 Korumar Hotel Deluxe U.ALL 9,350,000 تومان 12,750,000 تومان 6,550,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/20 INFINITY BY YELKEN AQUAPARK&RESORTS KUSADASI U.ALL 9,650,000 تومان 12,600,000 تومان 6,670,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/21 Belmare Hotel ALL 6,250,000 تومان 7,530,000 تومان 5,000,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/21 The Panorama Hill
بدون درجه
ALL 6,740,000 تومان 8,250,000 تومان 5,230,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/21 Ladonia Hotels Adakule U.ALL 7,450,000 تومان 9,300,000 تومان 5,570,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/21 Aria Claros Beach & Spa Resort U.ALL 7,640,000 تومان 9,600,000 تومان 5,680,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/21 Tusan Beach Resort U.ALL 8,120,000 تومان 10,320,000 تومان 5,920,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/21 Fantasia Deluxe Hotel U.ALL 8,670,000 تومان 11,150,000 تومان 6,200,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/21 Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi U.ALL 8,940,000 تومان 11,550,000 تومان 6,330,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/21 Ramada Resort Kusadasi & Golf U.ALL 8,950,000 تومان 11,550,000 تومان 6,350,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/21 Korumar Hotel Deluxe U.ALL 9,350,000 تومان 12,750,000 تومان 6,550,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/21 INFINITY BY YELKEN AQUAPARK&RESORTS KUSADASI U.ALL 9,650,000 تومان 12,600,000 تومان 6,670,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/22 Belmare Hotel ALL 6,250,000 تومان 7,530,000 تومان 5,000,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/22 The Panorama Hill
بدون درجه
ALL 6,740,000 تومان 8,250,000 تومان 5,230,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/22 Ladonia Hotels Adakule U.ALL 7,450,000 تومان 9,300,000 تومان 5,570,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/22 Aria Claros Beach & Spa Resort U.ALL 7,640,000 تومان 9,600,000 تومان 5,680,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/22 Tusan Beach Resort U.ALL 8,120,000 تومان 10,320,000 تومان 5,920,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/22 Fantasia Deluxe Hotel U.ALL 8,670,000 تومان 11,150,000 تومان 6,200,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/22 Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi U.ALL 8,940,000 تومان 11,550,000 تومان 6,330,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/22 Ramada Resort Kusadasi & Golf U.ALL 8,950,000 تومان 11,550,000 تومان 6,350,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/22 Korumar Hotel Deluxe U.ALL 9,350,000 تومان 12,750,000 تومان 6,550,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/22 INFINITY BY YELKEN AQUAPARK&RESORTS KUSADASI U.ALL 9,650,000 تومان 12,600,000 تومان 6,670,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/27 Belmare Hotel ALL 6,250,000 تومان 7,530,000 تومان 5,000,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/27 The Panorama Hill
بدون درجه
ALL 6,740,000 تومان 8,250,000 تومان 5,230,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/27 Ladonia Hotels Adakule U.ALL 7,450,000 تومان 9,300,000 تومان 5,570,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/27 Aria Claros Beach & Spa Resort U.ALL 7,640,000 تومان 9,600,000 تومان 5,680,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/27 Tusan Beach Resort U.ALL 8,120,000 تومان 10,320,000 تومان 5,920,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/27 Fantasia Deluxe Hotel U.ALL 8,670,000 تومان 11,150,000 تومان 6,200,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/27 Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi U.ALL 8,940,000 تومان 11,550,000 تومان 6,330,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/27 Ramada Resort Kusadasi & Golf U.ALL 8,950,000 تومان 11,550,000 تومان 6,350,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/27 Korumar Hotel Deluxe U.ALL 9,350,000 تومان 12,750,000 تومان 6,550,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/27 INFINITY BY YELKEN AQUAPARK&RESORTS KUSADASI U.ALL 9,650,000 تومان 12,600,000 تومان 6,670,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/28 Belmare Hotel ALL 6,250,000 تومان 7,530,000 تومان 5,000,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/28 The Panorama Hill
بدون درجه
ALL 6,740,000 تومان 8,250,000 تومان 5,230,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/28 Ladonia Hotels Adakule U.ALL 7,450,000 تومان 9,300,000 تومان 5,570,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/28 Aria Claros Beach & Spa Resort U.ALL 7,640,000 تومان 9,600,000 تومان 5,680,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/28 Tusan Beach Resort U.ALL 8,120,000 تومان 10,320,000 تومان 5,920,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/28 Fantasia Deluxe Hotel U.ALL 8,670,000 تومان 11,150,000 تومان 6,200,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/28 Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi U.ALL 8,940,000 تومان 11,550,000 تومان 6,330,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/28 Ramada Resort Kusadasi & Golf U.ALL 8,950,000 تومان 11,550,000 تومان 6,350,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/28 Korumar Hotel Deluxe U.ALL 9,350,000 تومان 12,750,000 تومان 6,550,000 تومان 3,990,000 تومان
1398/04/28 INFINITY BY YELKEN AQUAPARK&RESORTS KUSADASI U.ALL 9,650,000 تومان 12,600,000 تومان 6,670,000 تومان 3,990,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش