اشتراک گذاری

تور آنتالیا 6 شب

از 3,090,000 تومان
5 دی تا 7 دی
سان اکسپرس
6 شب
رادیس پرواز
www.radisparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02144944500

برنامه سفر

تهران
تهران
آنتالیا
سان اکسپرس
آنتالیا
6 شب
آنتالیا
تهران
سان اکسپرس

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

5 دی 98
6 دی 98
7 دی 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
3,090,000 تومان 3,530,000 تومان 2,830,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,090,000 تومان
 • 3,530,000 تومان
 • 2,830,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
3,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,090,000 تومان
 • یک تخته 3,530,000 تومان
 • کودک با تخت 2,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,830,000 تومان 6,270,000 تومان 3,650,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,830,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
4,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,830,000 تومان
 • یک تخته 6,270,000 تومان
 • کودک با تخت 3,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Rixos Sungate
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,770,000 تومان 11,920,000 تومان 5,640,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,770,000 تومان
 • 11,920,000 تومان
 • 5,640,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
8,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,770,000 تومان
 • یک تخته 11,920,000 تومان
 • کودک با تخت 5,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Delphin BE Grand Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,070,000 تومان 9,380,000 تومان 4,780,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,070,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 4,780,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
7,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,070,000 تومان
 • یک تخته 9,380,000 تومان
 • کودک با تخت 4,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Royal Seginus
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,470,000 تومان 11,470,000 تومان 5,490,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,470,000 تومان
 • 11,470,000 تومان
 • 5,490,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
8,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,470,000 تومان
 • یک تخته 11,470,000 تومان
 • کودک با تخت 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Royal Holiday Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,470,000 تومان 11,470,000 تومان 5,490,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,470,000 تومان
 • 11,470,000 تومان
 • 5,490,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
8,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,470,000 تومان
 • یک تخته 11,470,000 تومان
 • کودک با تخت 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Susesi Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,970,000 تومان 10,730,000 تومان 5,230,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,970,000 تومان
 • 10,730,000 تومان
 • 5,230,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
7,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,970,000 تومان
 • یک تخته 10,730,000 تومان
 • کودک با تخت 5,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Titanic Deluxe
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,770,000 تومان 11,920,000 تومان 5,640,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,770,000 تومان
 • 11,920,000 تومان
 • 5,640,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
8,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,770,000 تومان
 • یک تخته 11,920,000 تومان
 • کودک با تخت 5,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Delphin Imperial Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,270,000 تومان 9,670,000 تومان 4,890,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,270,000 تومان
 • 9,670,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
7,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,270,000 تومان
 • یک تخته 9,670,000 تومان
 • کودک با تخت 4,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,870,000 تومان 10,570,000 تومان 5,190,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,870,000 تومان
 • 10,570,000 تومان
 • 5,190,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
7,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,870,000 تومان
 • یک تخته 10,570,000 تومان
 • کودک با تخت 5,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
The Land Of Legends Kingdom Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,270,000 تومان 14,170,000 تومان 6,390,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,270,000 تومان
 • 14,170,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
10,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,270,000 تومان
 • یک تخته 14,170,000 تومان
 • کودک با تخت 6,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
3,090,000 تومان 3,530,000 تومان 2,830,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,090,000 تومان
 • 3,530,000 تومان
 • 2,830,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
3,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,090,000 تومان
 • یک تخته 3,530,000 تومان
 • کودک با تخت 2,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,830,000 تومان 6,270,000 تومان 3,650,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,830,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
4,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,830,000 تومان
 • یک تخته 6,270,000 تومان
 • کودک با تخت 3,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Rixos Sungate
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,770,000 تومان 11,920,000 تومان 5,640,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,770,000 تومان
 • 11,920,000 تومان
 • 5,640,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
8,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,770,000 تومان
 • یک تخته 11,920,000 تومان
 • کودک با تخت 5,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Delphin BE Grand Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,070,000 تومان 9,380,000 تومان 4,780,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,070,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 4,780,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
7,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,070,000 تومان
 • یک تخته 9,380,000 تومان
 • کودک با تخت 4,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Royal Seginus
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,470,000 تومان 11,470,000 تومان 5,490,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,470,000 تومان
 • 11,470,000 تومان
 • 5,490,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
8,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,470,000 تومان
 • یک تخته 11,470,000 تومان
 • کودک با تخت 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Royal Holiday Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,470,000 تومان 11,470,000 تومان 5,490,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,470,000 تومان
 • 11,470,000 تومان
 • 5,490,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
8,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,470,000 تومان
 • یک تخته 11,470,000 تومان
 • کودک با تخت 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Susesi Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,970,000 تومان 10,730,000 تومان 5,230,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,970,000 تومان
 • 10,730,000 تومان
 • 5,230,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
7,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,970,000 تومان
 • یک تخته 10,730,000 تومان
 • کودک با تخت 5,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Titanic Deluxe
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,770,000 تومان 11,920,000 تومان 5,640,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,770,000 تومان
 • 11,920,000 تومان
 • 5,640,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
8,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,770,000 تومان
 • یک تخته 11,920,000 تومان
 • کودک با تخت 5,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Delphin Imperial Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,270,000 تومان 9,670,000 تومان 4,890,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,270,000 تومان
 • 9,670,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
7,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,270,000 تومان
 • یک تخته 9,670,000 تومان
 • کودک با تخت 4,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,870,000 تومان 10,570,000 تومان 5,190,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,870,000 تومان
 • 10,570,000 تومان
 • 5,190,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
7,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,870,000 تومان
 • یک تخته 10,570,000 تومان
 • کودک با تخت 5,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
The Land Of Legends Kingdom Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,270,000 تومان 14,170,000 تومان 6,390,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,270,000 تومان
 • 14,170,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
10,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,270,000 تومان
 • یک تخته 14,170,000 تومان
 • کودک با تخت 6,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
3,090,000 تومان 3,530,000 تومان 2,830,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,090,000 تومان
 • 3,530,000 تومان
 • 2,830,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
3,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,090,000 تومان
 • یک تخته 3,530,000 تومان
 • کودک با تخت 2,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,830,000 تومان 6,270,000 تومان 3,650,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,830,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
4,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,830,000 تومان
 • یک تخته 6,270,000 تومان
 • کودک با تخت 3,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Rixos Sungate
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,770,000 تومان 11,920,000 تومان 5,640,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,770,000 تومان
 • 11,920,000 تومان
 • 5,640,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
8,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,770,000 تومان
 • یک تخته 11,920,000 تومان
 • کودک با تخت 5,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Delphin BE Grand Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,070,000 تومان 9,380,000 تومان 4,780,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,070,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 4,780,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
7,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,070,000 تومان
 • یک تخته 9,380,000 تومان
 • کودک با تخت 4,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Royal Seginus
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,470,000 تومان 11,470,000 تومان 5,490,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,470,000 تومان
 • 11,470,000 تومان
 • 5,490,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
8,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,470,000 تومان
 • یک تخته 11,470,000 تومان
 • کودک با تخت 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Royal Holiday Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,470,000 تومان 11,470,000 تومان 5,490,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,470,000 تومان
 • 11,470,000 تومان
 • 5,490,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
8,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,470,000 تومان
 • یک تخته 11,470,000 تومان
 • کودک با تخت 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Susesi Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,970,000 تومان 10,730,000 تومان 5,230,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,970,000 تومان
 • 10,730,000 تومان
 • 5,230,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
7,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,970,000 تومان
 • یک تخته 10,730,000 تومان
 • کودک با تخت 5,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Titanic Deluxe
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,770,000 تومان 11,920,000 تومان 5,640,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,770,000 تومان
 • 11,920,000 تومان
 • 5,640,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
8,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,770,000 تومان
 • یک تخته 11,920,000 تومان
 • کودک با تخت 5,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Delphin Imperial Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,270,000 تومان 9,670,000 تومان 4,890,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,270,000 تومان
 • 9,670,000 تومان
 • 4,890,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
7,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,270,000 تومان
 • یک تخته 9,670,000 تومان
 • کودک با تخت 4,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,870,000 تومان 10,570,000 تومان 5,190,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,870,000 تومان
 • 10,570,000 تومان
 • 5,190,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
7,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,870,000 تومان
 • یک تخته 10,570,000 تومان
 • کودک با تخت 5,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن
The Land Of Legends Kingdom Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,270,000 تومان 14,170,000 تومان 6,390,000 تومان 2,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,270,000 تومان
 • 14,170,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
10,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,270,000 تومان
 • یک تخته 14,170,000 تومان
 • کودک با تخت 6,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,690,000 تومان
بستن

خدمات

راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

اصل پارسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

هنگام ثبت نام پرداخت ۵۰ درصد از کل مبلغ الزامی است .

مدارک مورد نیاز

اصل پارسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

هنگام ثبت نام پرداخت ۵۰ درصد از کل مبلغ الزامی است .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران