اشتراک گذاری

تور آنتالیا 6 شب

از 4,450,000 تومان
24 آبان تا 9 آذر
سان اکسپرس
6 شب
رادیس پرواز
www.radisparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02144944500

برنامه سفر

تهران
تهران
آنتالیا
سان اکسپرس
آنتالیا
6 شب
آنتالیا
تهران
سان اکسپرس

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

24 آبان 98
25 آبان 98
1 آذر 98
2 آذر 98
8 آذر 98
9 آذر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Karmir Resort & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,585,000 تومان 6,115,000 تومان 3,625,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,585,000 تومان
 • 6,115,000 تومان
 • 3,625,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,585,000 تومان
 • یک تخته 6,115,000 تومان
 • کودک با تخت 3,625,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Kervansaray Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,450,000 تومان 5,410,000 تومان 3,560,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
 • 3,560,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 5,410,000 تومان
 • کودک با تخت 3,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Rixos Sungate
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,165,000 تومان 7,980,000 تومان 4,415,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,165,000 تومان
 • 7,980,000 تومان
 • 4,415,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,165,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,165,000 تومان
 • یک تخته 7,980,000 تومان
 • کودک با تخت 4,415,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Delphin BE Grand Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Royal Seginus
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Royal Holiday Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Titanic Beach Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Susesi Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,750,000 تومان 10,360,000 تومان 5,210,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 10,360,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 10,360,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Titanic Deluxe
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,145,000 تومان 10,950,000 تومان 5,405,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,145,000 تومان
 • 10,950,000 تومان
 • 5,405,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
8,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,145,000 تومان
 • یک تخته 10,950,000 تومان
 • کودک با تخت 5,405,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Delphin Imperial Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,235,000 تومان 9,575,000 تومان 4,945,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,235,000 تومان
 • 9,575,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,235,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,235,000 تومان
 • یک تخته 9,575,000 تومان
 • کودک با تخت 4,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,805,000 تومان 11,940,000 تومان 5,735,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,805,000 تومان
 • 11,940,000 تومان
 • 5,735,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
8,805,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,805,000 تومان
 • یک تخته 11,940,000 تومان
 • کودک با تخت 5,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Rixos Premium Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,025,000 تومان 9,270,000 تومان 4,845,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,025,000 تومان
 • 9,270,000 تومان
 • 4,845,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,025,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,025,000 تومان
 • یک تخته 9,270,000 تومان
 • کودک با تخت 4,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Selectum Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,485,000 تومان 10,455,000 تومان 5,210,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,485,000 تومان
 • 10,455,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,485,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,485,000 تومان
 • یک تخته 10,455,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Karmir Resort & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,585,000 تومان 6,115,000 تومان 3,625,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,585,000 تومان
 • 6,115,000 تومان
 • 3,625,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,585,000 تومان
 • یک تخته 6,115,000 تومان
 • کودک با تخت 3,625,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Kervansaray Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,450,000 تومان 5,410,000 تومان 3,560,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
 • 3,560,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 5,410,000 تومان
 • کودک با تخت 3,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Rixos Sungate
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,165,000 تومان 7,980,000 تومان 4,415,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,165,000 تومان
 • 7,980,000 تومان
 • 4,415,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,165,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,165,000 تومان
 • یک تخته 7,980,000 تومان
 • کودک با تخت 4,415,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Delphin BE Grand Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Royal Seginus
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Royal Holiday Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Titanic Beach Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Susesi Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,750,000 تومان 10,360,000 تومان 5,210,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 10,360,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 10,360,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Titanic Deluxe
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,145,000 تومان 10,950,000 تومان 5,405,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,145,000 تومان
 • 10,950,000 تومان
 • 5,405,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
8,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,145,000 تومان
 • یک تخته 10,950,000 تومان
 • کودک با تخت 5,405,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Delphin Imperial Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,235,000 تومان 9,575,000 تومان 4,945,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,235,000 تومان
 • 9,575,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,235,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,235,000 تومان
 • یک تخته 9,575,000 تومان
 • کودک با تخت 4,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,805,000 تومان 11,940,000 تومان 5,735,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,805,000 تومان
 • 11,940,000 تومان
 • 5,735,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
8,805,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,805,000 تومان
 • یک تخته 11,940,000 تومان
 • کودک با تخت 5,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Rixos Premium Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,025,000 تومان 9,270,000 تومان 4,845,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,025,000 تومان
 • 9,270,000 تومان
 • 4,845,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,025,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,025,000 تومان
 • یک تخته 9,270,000 تومان
 • کودک با تخت 4,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Selectum Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,485,000 تومان 10,455,000 تومان 5,210,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,485,000 تومان
 • 10,455,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,485,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,485,000 تومان
 • یک تخته 10,455,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Karmir Resort & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,585,000 تومان 6,115,000 تومان 3,625,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,585,000 تومان
 • 6,115,000 تومان
 • 3,625,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,585,000 تومان
 • یک تخته 6,115,000 تومان
 • کودک با تخت 3,625,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Kervansaray Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,450,000 تومان 5,410,000 تومان 3,560,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
 • 3,560,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 5,410,000 تومان
 • کودک با تخت 3,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Rixos Sungate
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,165,000 تومان 7,980,000 تومان 4,415,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,165,000 تومان
 • 7,980,000 تومان
 • 4,415,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,165,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,165,000 تومان
 • یک تخته 7,980,000 تومان
 • کودک با تخت 4,415,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Delphin BE Grand Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Royal Seginus
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Royal Holiday Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Titanic Beach Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Susesi Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,750,000 تومان 10,360,000 تومان 5,210,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 10,360,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 10,360,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Titanic Deluxe
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,145,000 تومان 10,950,000 تومان 5,405,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,145,000 تومان
 • 10,950,000 تومان
 • 5,405,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
8,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,145,000 تومان
 • یک تخته 10,950,000 تومان
 • کودک با تخت 5,405,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Delphin Imperial Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,235,000 تومان 9,575,000 تومان 4,945,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,235,000 تومان
 • 9,575,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,235,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,235,000 تومان
 • یک تخته 9,575,000 تومان
 • کودک با تخت 4,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,805,000 تومان 11,940,000 تومان 5,735,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,805,000 تومان
 • 11,940,000 تومان
 • 5,735,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
8,805,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,805,000 تومان
 • یک تخته 11,940,000 تومان
 • کودک با تخت 5,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Rixos Premium Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,025,000 تومان 9,270,000 تومان 4,845,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,025,000 تومان
 • 9,270,000 تومان
 • 4,845,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,025,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,025,000 تومان
 • یک تخته 9,270,000 تومان
 • کودک با تخت 4,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Selectum Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,485,000 تومان 10,455,000 تومان 5,210,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,485,000 تومان
 • 10,455,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,485,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,485,000 تومان
 • یک تخته 10,455,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Karmir Resort & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,585,000 تومان 6,115,000 تومان 3,625,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,585,000 تومان
 • 6,115,000 تومان
 • 3,625,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,585,000 تومان
 • یک تخته 6,115,000 تومان
 • کودک با تخت 3,625,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Kervansaray Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,450,000 تومان 5,410,000 تومان 3,560,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
 • 3,560,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 5,410,000 تومان
 • کودک با تخت 3,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Rixos Sungate
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,165,000 تومان 7,980,000 تومان 4,415,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,165,000 تومان
 • 7,980,000 تومان
 • 4,415,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,165,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,165,000 تومان
 • یک تخته 7,980,000 تومان
 • کودک با تخت 4,415,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Delphin BE Grand Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Royal Seginus
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Royal Holiday Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Titanic Beach Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Susesi Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,750,000 تومان 10,360,000 تومان 5,210,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 10,360,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 10,360,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Titanic Deluxe
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,145,000 تومان 10,950,000 تومان 5,405,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,145,000 تومان
 • 10,950,000 تومان
 • 5,405,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
8,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,145,000 تومان
 • یک تخته 10,950,000 تومان
 • کودک با تخت 5,405,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Delphin Imperial Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,235,000 تومان 9,575,000 تومان 4,945,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,235,000 تومان
 • 9,575,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,235,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,235,000 تومان
 • یک تخته 9,575,000 تومان
 • کودک با تخت 4,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,805,000 تومان 11,940,000 تومان 5,735,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,805,000 تومان
 • 11,940,000 تومان
 • 5,735,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
8,805,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,805,000 تومان
 • یک تخته 11,940,000 تومان
 • کودک با تخت 5,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Rixos Premium Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,025,000 تومان 9,270,000 تومان 4,845,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,025,000 تومان
 • 9,270,000 تومان
 • 4,845,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,025,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,025,000 تومان
 • یک تخته 9,270,000 تومان
 • کودک با تخت 4,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Selectum Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,485,000 تومان 10,455,000 تومان 5,210,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,485,000 تومان
 • 10,455,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,485,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,485,000 تومان
 • یک تخته 10,455,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Karmir Resort & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,585,000 تومان 6,115,000 تومان 3,625,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,585,000 تومان
 • 6,115,000 تومان
 • 3,625,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,585,000 تومان
 • یک تخته 6,115,000 تومان
 • کودک با تخت 3,625,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Kervansaray Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,450,000 تومان 5,410,000 تومان 3,560,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
 • 3,560,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 5,410,000 تومان
 • کودک با تخت 3,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Rixos Sungate
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,165,000 تومان 7,980,000 تومان 4,415,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,165,000 تومان
 • 7,980,000 تومان
 • 4,415,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,165,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,165,000 تومان
 • یک تخته 7,980,000 تومان
 • کودک با تخت 4,415,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Delphin BE Grand Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Royal Seginus
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Royal Holiday Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Titanic Beach Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Susesi Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,750,000 تومان 10,360,000 تومان 5,210,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 10,360,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 10,360,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Titanic Deluxe
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,145,000 تومان 10,950,000 تومان 5,405,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,145,000 تومان
 • 10,950,000 تومان
 • 5,405,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
8,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,145,000 تومان
 • یک تخته 10,950,000 تومان
 • کودک با تخت 5,405,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Delphin Imperial Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,235,000 تومان 9,575,000 تومان 4,945,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,235,000 تومان
 • 9,575,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,235,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,235,000 تومان
 • یک تخته 9,575,000 تومان
 • کودک با تخت 4,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,805,000 تومان 11,940,000 تومان 5,735,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,805,000 تومان
 • 11,940,000 تومان
 • 5,735,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
8,805,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,805,000 تومان
 • یک تخته 11,940,000 تومان
 • کودک با تخت 5,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Rixos Premium Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,025,000 تومان 9,270,000 تومان 4,845,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,025,000 تومان
 • 9,270,000 تومان
 • 4,845,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,025,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,025,000 تومان
 • یک تخته 9,270,000 تومان
 • کودک با تخت 4,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Selectum Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,485,000 تومان 10,455,000 تومان 5,210,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,485,000 تومان
 • 10,455,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,485,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,485,000 تومان
 • یک تخته 10,455,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Karmir Resort & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,585,000 تومان 6,115,000 تومان 3,625,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,585,000 تومان
 • 6,115,000 تومان
 • 3,625,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,585,000 تومان
 • یک تخته 6,115,000 تومان
 • کودک با تخت 3,625,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Kervansaray Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,450,000 تومان 5,410,000 تومان 3,560,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,450,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
 • 3,560,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
4,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,450,000 تومان
 • یک تخته 5,410,000 تومان
 • کودک با تخت 3,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Rixos Sungate
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,165,000 تومان 7,980,000 تومان 4,415,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,165,000 تومان
 • 7,980,000 تومان
 • 4,415,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,165,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,165,000 تومان
 • یک تخته 7,980,000 تومان
 • کودک با تخت 4,415,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Delphin BE Grand Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Royal Seginus
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Royal Holiday Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Titanic Beach Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,825,000 تومان 8,970,000 تومان 4,745,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,825,000 تومان
 • 8,970,000 تومان
 • 4,745,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
6,825,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,825,000 تومان
 • یک تخته 8,970,000 تومان
 • کودک با تخت 4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Susesi Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,750,000 تومان 10,360,000 تومان 5,210,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 10,360,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 10,360,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Titanic Deluxe
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,145,000 تومان 10,950,000 تومان 5,405,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,145,000 تومان
 • 10,950,000 تومان
 • 5,405,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
8,145,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,145,000 تومان
 • یک تخته 10,950,000 تومان
 • کودک با تخت 5,405,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Delphin Imperial Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,235,000 تومان 9,575,000 تومان 4,945,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,235,000 تومان
 • 9,575,000 تومان
 • 4,945,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,235,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,235,000 تومان
 • یک تخته 9,575,000 تومان
 • کودک با تخت 4,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,805,000 تومان 11,940,000 تومان 5,735,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,805,000 تومان
 • 11,940,000 تومان
 • 5,735,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
8,805,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,805,000 تومان
 • یک تخته 11,940,000 تومان
 • کودک با تخت 5,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Rixos Premium Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,025,000 تومان 9,270,000 تومان 4,845,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,025,000 تومان
 • 9,270,000 تومان
 • 4,845,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,025,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,025,000 تومان
 • یک تخته 9,270,000 تومان
 • کودک با تخت 4,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن
Selectum Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
7,485,000 تومان 10,455,000 تومان 5,210,000 تومان 2,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,485,000 تومان
 • 10,455,000 تومان
 • 5,210,000 تومان
 • 2,390,000 تومان
7,485,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,485,000 تومان
 • یک تخته 10,455,000 تومان
 • کودک با تخت 5,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,390,000 تومان
بستن

خدمات

راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

اصل پارسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

هنگام ثبت نام پرداخت ۵۰ درصد از کل مبلغ الزامی است .

مدارک مورد نیاز

اصل پارسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

هنگام ثبت نام پرداخت ۵۰ درصد از کل مبلغ الزامی است .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران