تور بالی عمان ایر - همسفران البرز (۶ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

اطلاعات آژانس

 • place بلوار نلسون ماندلا (جردن)، کوچه آناهیتا، برج امین، پلاک ۲، طبقه ۱، واحد ۱
 • phone 02188653636
 • email info@airical.com
 • public airical.ir
call
قیمت و زمان های اجرا

تور بالی عمان ایر - همسفران البرز (۶ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور بالی عمان ایر - همسفران البرز (۶ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز تیر 1398 تا مرداد 1398

اطلاعات آژانس

 • place بلوار نلسون ماندلا (جردن)، کوچه آناهیتا، برج امین، پلاک ۲، طبقه ۱، واحد ۱
 • phone 02188653636
 • email info@airical.com
 • public airical.ir
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • تیر
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/04/011398/04/07 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,490,000 تومان 9,790,000 تومان 7,690,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/011398/04/07 EDEN Hotel Kuta Bali BB 8,990,000 تومان 10,790,000 تومان 8,290,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/011398/04/07 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,190,000 تومان 10,990,000 تومان 8,390,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/011398/04/07 Kuta Paradiso Hotel BB 10,290,000 تومان 13,590,000 تومان 8,890,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/011398/04/07 Ramada Bintang Bali Resort BB 10,990,000 تومان 14,590,000 تومان 8,990,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/011398/04/07 Discovery Kartika Plaza Hotel BB 11,690,000 تومان 15,890,000 تومان 9,390,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/011398/04/07 Grand Mirage Resort & Thalasso Bali BB 11,890,000 تومان 16,090,000 تومان 9,390,000 تومان 7,790,000 تومان
1398/04/061398/04/12 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,490,000 تومان 9,790,000 تومان 7,690,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/061398/04/12 EDEN Hotel Kuta Bali BB 8,990,000 تومان 10,790,000 تومان 8,290,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/061398/04/12 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,190,000 تومان 10,990,000 تومان 8,390,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/061398/04/12 Kuta Paradiso Hotel BB 10,290,000 تومان 13,590,000 تومان 8,890,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/061398/04/12 Ramada Bintang Bali Resort BB 10,990,000 تومان 14,590,000 تومان 8,990,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/061398/04/12 Discovery Kartika Plaza Hotel BB 11,690,000 تومان 15,890,000 تومان 9,390,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/061398/04/12 Grand Mirage Resort & Thalasso Bali BB 11,890,000 تومان 16,090,000 تومان 9,390,000 تومان 7,790,000 تومان
1398/04/071398/04/13 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,490,000 تومان 9,790,000 تومان 7,690,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/071398/04/13 EDEN Hotel Kuta Bali BB 8,990,000 تومان 10,790,000 تومان 8,290,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/071398/04/13 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,190,000 تومان 10,990,000 تومان 8,390,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/071398/04/13 Kuta Paradiso Hotel BB 10,290,000 تومان 13,590,000 تومان 8,890,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/071398/04/13 Ramada Bintang Bali Resort BB 10,990,000 تومان 14,590,000 تومان 8,990,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/071398/04/13 Discovery Kartika Plaza Hotel BB 11,690,000 تومان 15,890,000 تومان 9,390,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/071398/04/13 Grand Mirage Resort & Thalasso Bali BB 11,890,000 تومان 16,090,000 تومان 9,390,000 تومان 7,790,000 تومان
1398/04/131398/04/19 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,490,000 تومان 9,790,000 تومان 7,690,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/131398/04/19 EDEN Hotel Kuta Bali BB 8,990,000 تومان 10,790,000 تومان 8,290,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/131398/04/19 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,190,000 تومان 10,990,000 تومان 8,390,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/131398/04/19 Kuta Paradiso Hotel BB 10,290,000 تومان 13,590,000 تومان 8,890,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/131398/04/19 Ramada Bintang Bali Resort BB 10,990,000 تومان 14,590,000 تومان 8,990,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/131398/04/19 Discovery Kartika Plaza Hotel BB 11,690,000 تومان 15,890,000 تومان 9,390,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/131398/04/19 Grand Mirage Resort & Thalasso Bali BB 11,890,000 تومان 16,090,000 تومان 9,390,000 تومان 7,790,000 تومان
1398/04/141398/04/20 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,490,000 تومان 9,790,000 تومان 7,690,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/141398/04/20 EDEN Hotel Kuta Bali BB 8,990,000 تومان 10,790,000 تومان 8,290,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/141398/04/20 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,190,000 تومان 10,990,000 تومان 8,390,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/141398/04/20 Kuta Paradiso Hotel BB 10,290,000 تومان 13,590,000 تومان 8,890,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/141398/04/20 Ramada Bintang Bali Resort BB 10,990,000 تومان 14,590,000 تومان 8,990,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/141398/04/20 Discovery Kartika Plaza Hotel BB 11,690,000 تومان 15,890,000 تومان 9,390,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/141398/04/20 Grand Mirage Resort & Thalasso Bali BB 11,890,000 تومان 16,090,000 تومان 9,390,000 تومان 7,790,000 تومان
1398/04/201398/04/26 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,490,000 تومان 9,790,000 تومان 7,690,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/201398/04/26 EDEN Hotel Kuta Bali BB 8,990,000 تومان 10,790,000 تومان 8,290,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/201398/04/26 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,190,000 تومان 10,990,000 تومان 8,390,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/201398/04/26 Kuta Paradiso Hotel BB 10,290,000 تومان 13,590,000 تومان 8,890,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/201398/04/26 Ramada Bintang Bali Resort BB 10,990,000 تومان 14,590,000 تومان 8,990,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/201398/04/26 Discovery Kartika Plaza Hotel BB 11,690,000 تومان 15,890,000 تومان 9,390,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/201398/04/26 Grand Mirage Resort & Thalasso Bali BB 11,890,000 تومان 16,090,000 تومان 9,390,000 تومان 7,790,000 تومان
1398/04/211398/04/27 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,490,000 تومان 9,790,000 تومان 7,690,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/211398/04/27 EDEN Hotel Kuta Bali BB 8,990,000 تومان 10,790,000 تومان 8,290,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/211398/04/27 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,190,000 تومان 10,990,000 تومان 8,390,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/211398/04/27 Kuta Paradiso Hotel BB 10,290,000 تومان 13,590,000 تومان 8,890,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/211398/04/27 Ramada Bintang Bali Resort BB 10,990,000 تومان 14,590,000 تومان 8,990,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/211398/04/27 Discovery Kartika Plaza Hotel BB 11,690,000 تومان 15,890,000 تومان 9,390,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/211398/04/27 Grand Mirage Resort & Thalasso Bali BB 11,890,000 تومان 16,090,000 تومان 9,390,000 تومان 7,790,000 تومان
1398/04/271398/05/02 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,490,000 تومان 9,790,000 تومان 7,690,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/271398/05/02 EDEN Hotel Kuta Bali BB 8,990,000 تومان 10,790,000 تومان 8,290,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/271398/05/02 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,190,000 تومان 10,990,000 تومان 8,390,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/271398/05/02 Kuta Paradiso Hotel BB 10,290,000 تومان 13,590,000 تومان 8,890,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/271398/05/02 Ramada Bintang Bali Resort BB 10,990,000 تومان 14,590,000 تومان 8,990,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/271398/05/02 Discovery Kartika Plaza Hotel BB 11,690,000 تومان 15,890,000 تومان 9,390,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/271398/05/02 Grand Mirage Resort & Thalasso Bali BB 11,890,000 تومان 16,090,000 تومان 9,390,000 تومان 7,790,000 تومان
1398/04/281398/05/03 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,490,000 تومان 9,790,000 تومان 7,690,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/281398/05/03 EDEN Hotel Kuta Bali BB 8,990,000 تومان 10,790,000 تومان 8,290,000 تومان 6,990,000 تومان
1398/04/281398/05/03 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,190,000 تومان 10,990,000 تومان 8,390,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/281398/05/03 Kuta Paradiso Hotel BB 10,290,000 تومان 13,590,000 تومان 8,890,000 تومان 7,290,000 تومان
1398/04/281398/05/03 Ramada Bintang Bali Resort BB 10,990,000 تومان 14,590,000 تومان 8,990,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/281398/05/03 Discovery Kartika Plaza Hotel BB 11,690,000 تومان 15,890,000 تومان 9,390,000 تومان 7,390,000 تومان
1398/04/281398/05/03 Grand Mirage Resort & Thalasso Bali BB 11,890,000 تومان 16,090,000 تومان 9,390,000 تومان 7,790,000 تومان

3,730,000 تومان + 420 دلار

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 6 روز و 5 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش