اشتراک گذاری

تور وارنا 7 شب

از 7,600,000 تومان
16 مرداد تا 31 مرداد
ماهان
7 شب
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
وارنا
ماهان
وارنا
7 شب
وارنا
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

30 مرداد 98
31 مرداد 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Bonita Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,600,000 تومان 9,400,000 تومان 5,390,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,600,000 تومان
 • 9,400,000 تومان
 • 5,390,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
7,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,600,000 تومان
 • یک تخته 9,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Shipka
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,270,000 تومان 10,520,000 تومان 5,660,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,270,000 تومان
 • 10,520,000 تومان
 • 5,660,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
8,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,270,000 تومان
 • یک تخته 10,520,000 تومان
 • کودک با تخت 5,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Bonita Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
9,260,000 تومان 11,060,000 تومان 6,200,000 تومان 3,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 11,060,000 تومان
 • 6,200,000 تومان
 • 3,820,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 11,060,000 تومان
 • کودک با تخت 6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,820,000 تومان
بستن
Hotel Central
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
9,310,000 تومان 11,690,000 تومان 6,200,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,310,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 6,200,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
9,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,310,000 تومان
 • یک تخته 11,690,000 تومان
 • کودک با تخت 6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Lilia
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,440,000 تومان 13,270,000 تومان 6,290,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,440,000 تومان
 • 13,270,000 تومان
 • 6,290,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
9,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,440,000 تومان
 • یک تخته 13,270,000 تومان
 • کودک با تخت 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Royal
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,660,000 تومان 13,990,000 تومان 13,990,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,660,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
10,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,660,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک با تخت 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Admiral
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,240,000 تومان 15,290,000 تومان 7,150,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,240,000 تومان
 • 15,290,000 تومان
 • 7,150,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
11,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,240,000 تومان
 • یک تخته 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت 7,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Lilia
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
11,470,000 تومان 15,290,000 تومان 7,280,000 تومان 4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,470,000 تومان
 • 15,290,000 تومان
 • 7,280,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
11,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,470,000 تومان
 • یک تخته 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت 7,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,000,000 تومان
بستن
Astera Hotel & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
12,770,000 تومان 17,540,000 تومان 7,960,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,770,000 تومان
 • 17,540,000 تومان
 • 7,960,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
12,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,770,000 تومان
 • یک تخته 17,540,000 تومان
 • کودک با تخت 7,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Bonita Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,600,000 تومان 9,400,000 تومان 5,390,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,600,000 تومان
 • 9,400,000 تومان
 • 5,390,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
7,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,600,000 تومان
 • یک تخته 9,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Shipka
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,270,000 تومان 10,520,000 تومان 5,660,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,270,000 تومان
 • 10,520,000 تومان
 • 5,660,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
8,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,270,000 تومان
 • یک تخته 10,520,000 تومان
 • کودک با تخت 5,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Bonita Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
9,260,000 تومان 11,060,000 تومان 6,200,000 تومان 3,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 11,060,000 تومان
 • 6,200,000 تومان
 • 3,820,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 11,060,000 تومان
 • کودک با تخت 6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,820,000 تومان
بستن
Hotel Central
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
9,310,000 تومان 11,690,000 تومان 6,200,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,310,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 6,200,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
9,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,310,000 تومان
 • یک تخته 11,690,000 تومان
 • کودک با تخت 6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Lilia
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,440,000 تومان 13,270,000 تومان 6,290,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,440,000 تومان
 • 13,270,000 تومان
 • 6,290,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
9,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,440,000 تومان
 • یک تخته 13,270,000 تومان
 • کودک با تخت 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Royal
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,660,000 تومان 13,990,000 تومان 13,990,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,660,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
10,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,660,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک با تخت 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Admiral
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,240,000 تومان 15,290,000 تومان 7,150,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,240,000 تومان
 • 15,290,000 تومان
 • 7,150,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
11,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,240,000 تومان
 • یک تخته 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت 7,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Lilia
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
11,470,000 تومان 15,290,000 تومان 7,280,000 تومان 4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,470,000 تومان
 • 15,290,000 تومان
 • 7,280,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
11,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,470,000 تومان
 • یک تخته 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت 7,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,000,000 تومان
بستن
Astera Hotel & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
12,770,000 تومان 17,540,000 تومان 7,960,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,770,000 تومان
 • 17,540,000 تومان
 • 7,960,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
12,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,770,000 تومان
 • یک تخته 17,540,000 تومان
 • کودک با تخت 7,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Bonita Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,600,000 تومان 9,400,000 تومان 5,390,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,600,000 تومان
 • 9,400,000 تومان
 • 5,390,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
7,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,600,000 تومان
 • یک تخته 9,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Shipka
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,270,000 تومان 10,520,000 تومان 5,660,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,270,000 تومان
 • 10,520,000 تومان
 • 5,660,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
8,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,270,000 تومان
 • یک تخته 10,520,000 تومان
 • کودک با تخت 5,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Bonita Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
9,260,000 تومان 11,060,000 تومان 6,200,000 تومان 3,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 11,060,000 تومان
 • 6,200,000 تومان
 • 3,820,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 11,060,000 تومان
 • کودک با تخت 6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,820,000 تومان
بستن
Hotel Central
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
9,310,000 تومان 11,690,000 تومان 6,200,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,310,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 6,200,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
9,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,310,000 تومان
 • یک تخته 11,690,000 تومان
 • کودک با تخت 6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Lilia
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,440,000 تومان 13,270,000 تومان 6,290,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,440,000 تومان
 • 13,270,000 تومان
 • 6,290,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
9,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,440,000 تومان
 • یک تخته 13,270,000 تومان
 • کودک با تخت 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Royal
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,660,000 تومان 13,990,000 تومان 13,990,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,660,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
10,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,660,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک با تخت 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Admiral
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,240,000 تومان 15,290,000 تومان 7,150,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,240,000 تومان
 • 15,290,000 تومان
 • 7,150,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
11,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,240,000 تومان
 • یک تخته 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت 7,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Lilia
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
11,470,000 تومان 15,290,000 تومان 7,280,000 تومان 4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,470,000 تومان
 • 15,290,000 تومان
 • 7,280,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
11,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,470,000 تومان
 • یک تخته 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت 7,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,000,000 تومان
بستن
Astera Hotel & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
12,770,000 تومان 17,540,000 تومان 7,960,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,770,000 تومان
 • 17,540,000 تومان
 • 7,960,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
12,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,770,000 تومان
 • یک تخته 17,540,000 تومان
 • کودک با تخت 7,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Bonita Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,600,000 تومان 9,400,000 تومان 5,390,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,600,000 تومان
 • 9,400,000 تومان
 • 5,390,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
7,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,600,000 تومان
 • یک تخته 9,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Shipka
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,270,000 تومان 10,520,000 تومان 5,660,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,270,000 تومان
 • 10,520,000 تومان
 • 5,660,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
8,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,270,000 تومان
 • یک تخته 10,520,000 تومان
 • کودک با تخت 5,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Bonita Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
9,260,000 تومان 11,060,000 تومان 6,200,000 تومان 3,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 11,060,000 تومان
 • 6,200,000 تومان
 • 3,820,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 11,060,000 تومان
 • کودک با تخت 6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,820,000 تومان
بستن
Hotel Central
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
9,310,000 تومان 11,690,000 تومان 6,200,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,310,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 6,200,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
9,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,310,000 تومان
 • یک تخته 11,690,000 تومان
 • کودک با تخت 6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Lilia
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,440,000 تومان 13,270,000 تومان 6,290,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,440,000 تومان
 • 13,270,000 تومان
 • 6,290,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
9,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,440,000 تومان
 • یک تخته 13,270,000 تومان
 • کودک با تخت 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Royal
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,660,000 تومان 13,990,000 تومان 13,990,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,660,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
10,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,660,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک با تخت 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Admiral
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,240,000 تومان 15,290,000 تومان 7,150,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,240,000 تومان
 • 15,290,000 تومان
 • 7,150,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
11,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,240,000 تومان
 • یک تخته 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت 7,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Lilia
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
11,470,000 تومان 15,290,000 تومان 7,280,000 تومان 4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,470,000 تومان
 • 15,290,000 تومان
 • 7,280,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
11,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,470,000 تومان
 • یک تخته 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت 7,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,000,000 تومان
بستن
Astera Hotel & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
12,770,000 تومان 17,540,000 تومان 7,960,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,770,000 تومان
 • 17,540,000 تومان
 • 7,960,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
12,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,770,000 تومان
 • یک تخته 17,540,000 تومان
 • کودک با تخت 7,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Bonita Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,600,000 تومان 9,400,000 تومان 5,390,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,600,000 تومان
 • 9,400,000 تومان
 • 5,390,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
7,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,600,000 تومان
 • یک تخته 9,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Shipka
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,270,000 تومان 10,520,000 تومان 5,660,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,270,000 تومان
 • 10,520,000 تومان
 • 5,660,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
8,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,270,000 تومان
 • یک تخته 10,520,000 تومان
 • کودک با تخت 5,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Bonita Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
9,260,000 تومان 11,060,000 تومان 6,200,000 تومان 3,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 11,060,000 تومان
 • 6,200,000 تومان
 • 3,820,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 11,060,000 تومان
 • کودک با تخت 6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,820,000 تومان
بستن
Hotel Central
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
9,310,000 تومان 11,690,000 تومان 6,200,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,310,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 6,200,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
9,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,310,000 تومان
 • یک تخته 11,690,000 تومان
 • کودک با تخت 6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Lilia
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,440,000 تومان 13,270,000 تومان 6,290,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,440,000 تومان
 • 13,270,000 تومان
 • 6,290,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
9,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,440,000 تومان
 • یک تخته 13,270,000 تومان
 • کودک با تخت 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Royal
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,660,000 تومان 13,990,000 تومان 13,990,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,660,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
10,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,660,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک با تخت 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Admiral
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,240,000 تومان 15,290,000 تومان 7,150,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,240,000 تومان
 • 15,290,000 تومان
 • 7,150,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
11,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,240,000 تومان
 • یک تخته 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت 7,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Lilia
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
11,470,000 تومان 15,290,000 تومان 7,280,000 تومان 4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,470,000 تومان
 • 15,290,000 تومان
 • 7,280,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
11,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,470,000 تومان
 • یک تخته 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت 7,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,000,000 تومان
بستن
Astera Hotel & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
12,770,000 تومان 17,540,000 تومان 7,960,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,770,000 تومان
 • 17,540,000 تومان
 • 7,960,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
12,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,770,000 تومان
 • یک تخته 17,540,000 تومان
 • کودک با تخت 7,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Bonita Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,600,000 تومان 9,400,000 تومان 5,390,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,600,000 تومان
 • 9,400,000 تومان
 • 5,390,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
7,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,600,000 تومان
 • یک تخته 9,400,000 تومان
 • کودک با تخت 5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Shipka
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,270,000 تومان 10,520,000 تومان 5,660,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,270,000 تومان
 • 10,520,000 تومان
 • 5,660,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
8,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,270,000 تومان
 • یک تخته 10,520,000 تومان
 • کودک با تخت 5,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Bonita Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
9,260,000 تومان 11,060,000 تومان 6,200,000 تومان 3,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 11,060,000 تومان
 • 6,200,000 تومان
 • 3,820,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 11,060,000 تومان
 • کودک با تخت 6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,820,000 تومان
بستن
Hotel Central
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
9,310,000 تومان 11,690,000 تومان 6,200,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,310,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 6,200,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
9,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,310,000 تومان
 • یک تخته 11,690,000 تومان
 • کودک با تخت 6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Lilia
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,440,000 تومان 13,270,000 تومان 6,290,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,440,000 تومان
 • 13,270,000 تومان
 • 6,290,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
9,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,440,000 تومان
 • یک تخته 13,270,000 تومان
 • کودک با تخت 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Royal
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,660,000 تومان 13,990,000 تومان 13,990,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,660,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
10,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,660,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک با تخت 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Admiral
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,240,000 تومان 15,290,000 تومان 7,150,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,240,000 تومان
 • 15,290,000 تومان
 • 7,150,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
11,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,240,000 تومان
 • یک تخته 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت 7,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن
Hotel Lilia
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
11,470,000 تومان 15,290,000 تومان 7,280,000 تومان 4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,470,000 تومان
 • 15,290,000 تومان
 • 7,280,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
11,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,470,000 تومان
 • یک تخته 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت 7,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,000,000 تومان
بستن
Astera Hotel & Spa
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
12,770,000 تومان 17,540,000 تومان 7,960,000 تومان 3,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,770,000 تومان
 • 17,540,000 تومان
 • 7,960,000 تومان
 • 3,010,000 تومان
12,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,770,000 تومان
 • یک تخته 17,540,000 تومان
 • کودک با تخت 7,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,010,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با هفت ماه اعتبار از تاریخ سفر ، یک قطعه عکس 3.5 * 4.5 پشت زمینه سفید ، رنگی ، تمام رخ - تکمیل فرم مشخصات ، کپی صفحات شناسنامه ، کپی کارت ملی ، کپی پاسپورت ، کپی صفحات ویزا دار پاسپورت ، پرینت شش ماهه حساب

قوانین و ملزومات

نرخ کودک زیر ۲ سال ۵۰۰.۰۰۰ تومان است .

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با هفت ماه اعتبار از تاریخ سفر ، یک قطعه عکس 3.5 * 4.5 پشت زمینه سفید ، رنگی ، تمام رخ - تکمیل فرم مشخصات ، کپی صفحات شناسنامه ، کپی کارت ملی ، کپی پاسپورت ، کپی صفحات ویزا دار پاسپورت ، پرینت شش ماهه حساب

قوانین و ملزومات

نرخ کودک زیر ۲ سال ۵۰۰.۰۰۰ تومان است .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران