تور بدروم ایران ایر - رامین گشت ابرسام (۶ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

اطلاعات آژانس

 • place خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۳۸، طبقه ۱
 • phone 02141509
 • email ramingashtabarsam@gmail.com
 • public www.iritravel.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور بدروم ایران ایر - رامین گشت ابرسام (۶ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور بدروم ایران ایر - رامین گشت ابرسام (۶ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید
به پایان رسیده

 • place
 • flag

date_rangeاز خرداد 1398 تا تیر 1398

اطلاعات آژانس

 • place خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۳۸، طبقه ۱
 • phone 02141509
 • email ramingashtabarsam@gmail.com
 • public www.iritravel.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • خرداد
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/03/17 Serhan Hotel BB 3,790,000 تومان 4,490,000 تومان 3,290,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/17 Bodrum Beach Resort ALL 4,590,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/17 Green Beach Resort ALL 5,690,000 تومان 7,790,000 تومان 3,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/17 Bodrum Park Resort U.ALL 6,190,000 تومان 8,290,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/17 Bodrum Holiday Resort & Spa U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/17 Labranda Ephesus Princess U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 4,390,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/17 Diamond of Bodrum U.ALL 7,290,000 تومان 9,890,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/17 Royal Asarlik Beach Hotel U.ALL 7,590,000 تومان 10,590,000 تومان 4,690,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/17 Grand Park Bodrum Hotel U.ALL 7,790,000 تومان 11,390,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/17 Hilton Izmir U.ALL 11,890,000 تومان 16,890,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/18 Serhan Hotel BB 3,790,000 تومان 4,490,000 تومان 3,290,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/18 Bodrum Beach Resort ALL 4,590,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/18 Green Beach Resort ALL 5,690,000 تومان 7,790,000 تومان 3,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/18 Bodrum Park Resort U.ALL 6,190,000 تومان 8,290,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/18 Bodrum Holiday Resort & Spa U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/18 Labranda Ephesus Princess U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 4,390,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/18 Diamond of Bodrum U.ALL 7,290,000 تومان 9,890,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/18 Royal Asarlik Beach Hotel U.ALL 7,590,000 تومان 10,590,000 تومان 4,690,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/18 Grand Park Bodrum Hotel U.ALL 7,790,000 تومان 11,390,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/18 Hilton Izmir U.ALL 11,890,000 تومان 16,890,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/19 Serhan Hotel BB 3,790,000 تومان 4,490,000 تومان 3,290,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/19 Bodrum Beach Resort ALL 4,590,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/19 Green Beach Resort ALL 5,690,000 تومان 7,790,000 تومان 3,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/19 Bodrum Park Resort U.ALL 6,190,000 تومان 8,290,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/19 Bodrum Holiday Resort & Spa U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/19 Labranda Ephesus Princess U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 4,390,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/19 Diamond of Bodrum U.ALL 7,290,000 تومان 9,890,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/19 Royal Asarlik Beach Hotel U.ALL 7,590,000 تومان 10,590,000 تومان 4,690,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/19 Grand Park Bodrum Hotel U.ALL 7,790,000 تومان 11,390,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/19 Hilton Izmir U.ALL 11,890,000 تومان 16,890,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/21 Serhan Hotel BB 3,790,000 تومان 4,490,000 تومان 3,290,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/21 Bodrum Beach Resort ALL 4,590,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/21 Green Beach Resort ALL 5,690,000 تومان 7,790,000 تومان 3,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/21 Bodrum Park Resort U.ALL 6,190,000 تومان 8,290,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/21 Bodrum Holiday Resort & Spa U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/21 Labranda Ephesus Princess U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 4,390,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/21 Diamond of Bodrum U.ALL 7,290,000 تومان 9,890,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/21 Royal Asarlik Beach Hotel U.ALL 7,590,000 تومان 10,590,000 تومان 4,690,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/21 Grand Park Bodrum Hotel U.ALL 7,790,000 تومان 11,390,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/21 Hilton Izmir U.ALL 11,890,000 تومان 16,890,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/23 Serhan Hotel BB 3,790,000 تومان 4,490,000 تومان 3,290,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/23 Bodrum Beach Resort ALL 4,590,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/23 Green Beach Resort ALL 5,690,000 تومان 7,790,000 تومان 3,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/23 Bodrum Park Resort U.ALL 6,190,000 تومان 8,290,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/23 Bodrum Holiday Resort & Spa U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/23 Labranda Ephesus Princess U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 4,390,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/23 Diamond of Bodrum U.ALL 7,290,000 تومان 9,890,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/23 Royal Asarlik Beach Hotel U.ALL 7,590,000 تومان 10,590,000 تومان 4,690,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/23 Grand Park Bodrum Hotel U.ALL 7,790,000 تومان 11,390,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/23 Hilton Izmir U.ALL 11,890,000 تومان 16,890,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/27 Serhan Hotel BB 3,790,000 تومان 4,490,000 تومان 3,290,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/27 Bodrum Beach Resort ALL 4,590,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/27 Green Beach Resort ALL 5,690,000 تومان 7,790,000 تومان 3,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/27 Bodrum Park Resort U.ALL 6,190,000 تومان 8,290,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/27 Bodrum Holiday Resort & Spa U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/27 Labranda Ephesus Princess U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 4,390,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/27 Diamond of Bodrum U.ALL 7,290,000 تومان 9,890,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/27 Royal Asarlik Beach Hotel U.ALL 7,590,000 تومان 10,590,000 تومان 4,690,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/27 Grand Park Bodrum Hotel U.ALL 7,790,000 تومان 11,390,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/27 Hilton Izmir U.ALL 11,890,000 تومان 16,890,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/29 Serhan Hotel BB 3,790,000 تومان 4,490,000 تومان 3,290,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/29 Bodrum Beach Resort ALL 4,590,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/29 Green Beach Resort ALL 5,690,000 تومان 7,790,000 تومان 3,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/29 Bodrum Park Resort U.ALL 6,190,000 تومان 8,290,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/29 Bodrum Holiday Resort & Spa U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/29 Labranda Ephesus Princess U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 4,390,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/29 Diamond of Bodrum U.ALL 7,290,000 تومان 9,890,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/29 Royal Asarlik Beach Hotel U.ALL 7,590,000 تومان 10,590,000 تومان 4,690,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/29 Grand Park Bodrum Hotel U.ALL 7,790,000 تومان 11,390,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/29 Hilton Izmir U.ALL 11,890,000 تومان 16,890,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/30 Serhan Hotel BB 3,790,000 تومان 4,490,000 تومان 3,290,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/30 Bodrum Beach Resort ALL 4,590,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/30 Green Beach Resort ALL 5,690,000 تومان 7,790,000 تومان 3,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/30 Bodrum Park Resort U.ALL 6,190,000 تومان 8,290,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/30 Bodrum Holiday Resort & Spa U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/30 Labranda Ephesus Princess U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 4,390,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/30 Diamond of Bodrum U.ALL 7,290,000 تومان 9,890,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/30 Royal Asarlik Beach Hotel U.ALL 7,590,000 تومان 10,590,000 تومان 4,690,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/30 Grand Park Bodrum Hotel U.ALL 7,790,000 تومان 11,390,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/30 Hilton Izmir U.ALL 11,890,000 تومان 16,890,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/31 Serhan Hotel BB 3,790,000 تومان 4,490,000 تومان 3,290,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/31 Bodrum Beach Resort ALL 4,590,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/31 Green Beach Resort ALL 5,690,000 تومان 7,790,000 تومان 3,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/31 Bodrum Park Resort U.ALL 6,190,000 تومان 8,290,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/31 Bodrum Holiday Resort & Spa U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/31 Labranda Ephesus Princess U.ALL 6,790,000 تومان 9,190,000 تومان 4,390,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/31 Diamond of Bodrum U.ALL 7,290,000 تومان 9,890,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/31 Royal Asarlik Beach Hotel U.ALL 7,590,000 تومان 10,590,000 تومان 4,690,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/31 Grand Park Bodrum Hotel U.ALL 7,790,000 تومان 11,390,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
1398/03/31 Hilton Izmir U.ALL 11,890,000 تومان 16,890,000 تومان 6,990,000 تومان 2,290,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 3 روز و 3 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش