تور کوالالامپور 7 شب

از 5,310,000 تومان
7 اسفند تا 21 اسفند
ماهان
7 شب
کارینا پرواز
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
کوالالامپور
ماهان
کوالالامپور
7 شب
کوالالامپور
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

14 اسفند 98
21 اسفند 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Hotel Club Dolphin
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,310,000 تومان 6,290,000 تومان 4,570,000 تومان 3,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,310,000 تومان
 • 6,290,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 3,990,000 تومان
5,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,310,000 تومان
 • یک تخته 6,290,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,990,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,420,000 تومان 6,680,000 تومان 4,950,000 تومان 3,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,420,000 تومان
 • 6,680,000 تومان
 • 4,950,000 تومان
 • 3,990,000 تومان
5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,420,000 تومان
 • یک تخته 6,680,000 تومان
 • کودک با تخت 4,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,990,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,610,000 تومان 7,060,000 تومان 4,760,000 تومان 3,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,610,000 تومان
 • 7,060,000 تومان
 • 4,760,000 تومان
 • 3,990,000 تومان
5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,610,000 تومان
 • یک تخته 7,060,000 تومان
 • کودک با تخت 4,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,990,000 تومان
بستن
Cosmo Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,900,000 تومان 7,640,000 تومان 5,150,000 تومان 4,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,900,000 تومان
 • 7,640,000 تومان
 • 5,150,000 تومان
 • 4,180,000 تومان
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,900,000 تومان
 • یک تخته 7,640,000 تومان
 • کودک با تخت 5,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,180,000 تومان
بستن
Sunway Velocity Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,480,000 تومان 8,800,000 تومان 4,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,480,000 تومان
 • 8,800,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
6,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,480,000 تومان
 • یک تخته 8,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,370,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
65,800,000 تومان 8,990,000 تومان 5,820,000 تومان 4,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 65,800,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
 • 5,820,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
65,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 65,800,000 تومان
 • یک تخته 8,990,000 تومان
 • کودک با تخت 5,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,370,000 تومان
بستن
Pacific Regency Hotel Suites
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,680,000 تومان 9,190,000 تومان 5,920,000 تومان 4,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,680,000 تومان
 • 9,190,000 تومان
 • 5,920,000 تومان
 • 4,470,000 تومان
6,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,680,000 تومان
 • یک تخته 9,190,000 تومان
 • کودک با تخت 5,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,470,000 تومان
بستن
Condo Hotel Ramada Suites KLCC
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,970,000 تومان 9,770,000 تومان 6,210,000 تومان 4,570,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,970,000 تومان
 • 9,770,000 تومان
 • 6,210,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
6,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,970,000 تومان
 • یک تخته 9,770,000 تومان
 • کودک با تخت 6,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,570,000 تومان
بستن
Berjaya Times Square Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 10,540,000 تومان 4,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 10,540,000 تومان
 • 4,760,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 10,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,760,000 تومان
بستن
Hotel Grand Millennium KL
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,320,000 تومان 12,470,000 تومان 6,690,000 تومان 5,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,320,000 تومان
 • 12,470,000 تومان
 • 6,690,000 تومان
 • 5,150,000 تومان
8,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,320,000 تومان
 • یک تخته 12,470,000 تومان
 • کودک با تخت 6,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,150,000 تومان
بستن
InterContinental Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,700,000 تومان 13,240,000 تومان 7,750,000 تومان 5,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,700,000 تومان
 • 13,240,000 تومان
 • 7,750,000 تومان
 • 5,340,000 تومان
8,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,700,000 تومان
 • یک تخته 13,240,000 تومان
 • کودک با تخت 7,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,340,000 تومان
بستن
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,800,000 تومان 13,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,800,000 تومان
 • 13,440,000 تومان
8,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,800,000 تومان
 • یک تخته 13,440,000 تومان
بستن
JW Marriott Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,150,000 تومان 16,140,000 تومان 9,200,000 تومان 5,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,150,000 تومان
 • 16,140,000 تومان
 • 9,200,000 تومان
 • 5,820,000 تومان
10,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,150,000 تومان
 • یک تخته 16,140,000 تومان
 • کودک با تخت 9,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,820,000 تومان
بستن
Hotel Club Dolphin
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,310,000 تومان 6,290,000 تومان 4,570,000 تومان 3,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,310,000 تومان
 • 6,290,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 3,990,000 تومان
5,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,310,000 تومان
 • یک تخته 6,290,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,990,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,420,000 تومان 6,680,000 تومان 4,950,000 تومان 3,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,420,000 تومان
 • 6,680,000 تومان
 • 4,950,000 تومان
 • 3,990,000 تومان
5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,420,000 تومان
 • یک تخته 6,680,000 تومان
 • کودک با تخت 4,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,990,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,610,000 تومان 7,060,000 تومان 4,760,000 تومان 3,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,610,000 تومان
 • 7,060,000 تومان
 • 4,760,000 تومان
 • 3,990,000 تومان
5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,610,000 تومان
 • یک تخته 7,060,000 تومان
 • کودک با تخت 4,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,990,000 تومان
بستن
Cosmo Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,900,000 تومان 7,640,000 تومان 5,150,000 تومان 4,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,900,000 تومان
 • 7,640,000 تومان
 • 5,150,000 تومان
 • 4,180,000 تومان
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,900,000 تومان
 • یک تخته 7,640,000 تومان
 • کودک با تخت 5,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,180,000 تومان
بستن
Sunway Velocity Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,480,000 تومان 8,800,000 تومان 4,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,480,000 تومان
 • 8,800,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
6,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,480,000 تومان
 • یک تخته 8,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,370,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
65,800,000 تومان 8,990,000 تومان 5,820,000 تومان 4,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 65,800,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
 • 5,820,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
65,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 65,800,000 تومان
 • یک تخته 8,990,000 تومان
 • کودک با تخت 5,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,370,000 تومان
بستن
Pacific Regency Hotel Suites
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,680,000 تومان 9,190,000 تومان 5,920,000 تومان 4,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,680,000 تومان
 • 9,190,000 تومان
 • 5,920,000 تومان
 • 4,470,000 تومان
6,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,680,000 تومان
 • یک تخته 9,190,000 تومان
 • کودک با تخت 5,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,470,000 تومان
بستن
Condo Hotel Ramada Suites KLCC
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,970,000 تومان 9,770,000 تومان 6,210,000 تومان 4,570,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,970,000 تومان
 • 9,770,000 تومان
 • 6,210,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
6,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,970,000 تومان
 • یک تخته 9,770,000 تومان
 • کودک با تخت 6,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,570,000 تومان
بستن
Berjaya Times Square Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 10,540,000 تومان 4,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 10,540,000 تومان
 • 4,760,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 10,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,760,000 تومان
بستن
Hotel Grand Millennium KL
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,320,000 تومان 12,470,000 تومان 6,690,000 تومان 5,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,320,000 تومان
 • 12,470,000 تومان
 • 6,690,000 تومان
 • 5,150,000 تومان
8,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,320,000 تومان
 • یک تخته 12,470,000 تومان
 • کودک با تخت 6,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,150,000 تومان
بستن
InterContinental Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,700,000 تومان 13,240,000 تومان 7,750,000 تومان 5,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,700,000 تومان
 • 13,240,000 تومان
 • 7,750,000 تومان
 • 5,340,000 تومان
8,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,700,000 تومان
 • یک تخته 13,240,000 تومان
 • کودک با تخت 7,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,340,000 تومان
بستن
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,800,000 تومان 13,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,800,000 تومان
 • 13,440,000 تومان
8,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,800,000 تومان
 • یک تخته 13,440,000 تومان
بستن
JW Marriott Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,150,000 تومان 16,140,000 تومان 9,200,000 تومان 5,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,150,000 تومان
 • 16,140,000 تومان
 • 9,200,000 تومان
 • 5,820,000 تومان
10,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,150,000 تومان
 • یک تخته 16,140,000 تومان
 • کودک با تخت 9,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,820,000 تومان
بستن
Hotel Club Dolphin
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,310,000 تومان 6,290,000 تومان 4,570,000 تومان 3,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,310,000 تومان
 • 6,290,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 3,990,000 تومان
5,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,310,000 تومان
 • یک تخته 6,290,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,990,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,420,000 تومان 6,680,000 تومان 4,950,000 تومان 3,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,420,000 تومان
 • 6,680,000 تومان
 • 4,950,000 تومان
 • 3,990,000 تومان
5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,420,000 تومان
 • یک تخته 6,680,000 تومان
 • کودک با تخت 4,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,990,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,610,000 تومان 7,060,000 تومان 4,760,000 تومان 3,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,610,000 تومان
 • 7,060,000 تومان
 • 4,760,000 تومان
 • 3,990,000 تومان
5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,610,000 تومان
 • یک تخته 7,060,000 تومان
 • کودک با تخت 4,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,990,000 تومان
بستن
Cosmo Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,900,000 تومان 7,640,000 تومان 5,150,000 تومان 4,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,900,000 تومان
 • 7,640,000 تومان
 • 5,150,000 تومان
 • 4,180,000 تومان
5,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,900,000 تومان
 • یک تخته 7,640,000 تومان
 • کودک با تخت 5,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,180,000 تومان
بستن
Sunway Velocity Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,480,000 تومان 8,800,000 تومان 4,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,480,000 تومان
 • 8,800,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
6,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,480,000 تومان
 • یک تخته 8,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,370,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
65,800,000 تومان 8,990,000 تومان 5,820,000 تومان 4,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 65,800,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
 • 5,820,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
65,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 65,800,000 تومان
 • یک تخته 8,990,000 تومان
 • کودک با تخت 5,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,370,000 تومان
بستن
Pacific Regency Hotel Suites
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,680,000 تومان 9,190,000 تومان 5,920,000 تومان 4,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,680,000 تومان
 • 9,190,000 تومان
 • 5,920,000 تومان
 • 4,470,000 تومان
6,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,680,000 تومان
 • یک تخته 9,190,000 تومان
 • کودک با تخت 5,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,470,000 تومان
بستن
Condo Hotel Ramada Suites KLCC
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,970,000 تومان 9,770,000 تومان 6,210,000 تومان 4,570,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,970,000 تومان
 • 9,770,000 تومان
 • 6,210,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
6,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,970,000 تومان
 • یک تخته 9,770,000 تومان
 • کودک با تخت 6,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,570,000 تومان
بستن
Berjaya Times Square Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 10,540,000 تومان 4,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 10,540,000 تومان
 • 4,760,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 10,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 4,760,000 تومان
بستن
Hotel Grand Millennium KL
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,320,000 تومان 12,470,000 تومان 6,690,000 تومان 5,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,320,000 تومان
 • 12,470,000 تومان
 • 6,690,000 تومان
 • 5,150,000 تومان
8,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,320,000 تومان
 • یک تخته 12,470,000 تومان
 • کودک با تخت 6,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,150,000 تومان
بستن
InterContinental Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,700,000 تومان 13,240,000 تومان 7,750,000 تومان 5,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,700,000 تومان
 • 13,240,000 تومان
 • 7,750,000 تومان
 • 5,340,000 تومان
8,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,700,000 تومان
 • یک تخته 13,240,000 تومان
 • کودک با تخت 7,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,340,000 تومان
بستن
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,800,000 تومان 13,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,800,000 تومان
 • 13,440,000 تومان
8,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,800,000 تومان
 • یک تخته 13,440,000 تومان
بستن
JW Marriott Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,150,000 تومان 16,140,000 تومان 9,200,000 تومان 5,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,150,000 تومان
 • 16,140,000 تومان
 • 9,200,000 تومان
 • 5,820,000 تومان
10,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,150,000 تومان
 • یک تخته 16,140,000 تومان
 • کودک با تخت 9,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,820,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • دوستان عزیزی که از سایت کجارو با آژانس کارینا پرواز تماس بگیرند ؛ ترانسفر از منزل تا فرودگاه را مهمان ما هستند.

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران