اشتراک گذاری

تور کوالالامپور 7 شب

از 4,990,000 تومان
11 مهر تا 14 مهر
ماهان
7 شب
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
کوالالامپور
ماهان
کوالالامپور
7 شب
کوالالامپور
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

11 مهر 98
12 مهر 98
13 مهر 98
14 مهر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,990,000 تومان 5,770,000 تومان 36,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,990,000 تومان
 • 5,770,000 تومان
 • 36,100,000 تومان
4,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,990,000 تومان
 • یک تخته 5,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 36,100,000 تومان
بستن
SILKA Maytower Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,110,000 تومان 6,080,000 تومان 4,540,000 تومان 3,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,110,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
 • 4,540,000 تومان
 • 3,660,000 تومان
5,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,110,000 تومان
 • یک تخته 6,080,000 تومان
 • کودک با تخت 4,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,660,000 تومان
بستن
Cosmo Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,420,000 تومان 6,780,000 تومان 4,790,000 تومان 3,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,420,000 تومان
 • 6,780,000 تومان
 • 4,790,000 تومان
 • 3,700,000 تومان
5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,420,000 تومان
 • یک تخته 6,780,000 تومان
 • کودک با تخت 4,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,700,000 تومان
بستن
Royale Chulan Penang
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,810,000 تومان 7,490,000 تومان 5,240,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,810,000 تومان
 • 7,490,000 تومان
 • 5,240,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
5,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,810,000 تومان
 • یک تخته 7,490,000 تومان
 • کودک با تخت 5,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,930,000 تومان 7,710,000 تومان 5,240,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,930,000 تومان
 • 7,710,000 تومان
 • 5,240,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
5,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,930,000 تومان
 • یک تخته 7,710,000 تومان
 • کودک با تخت 5,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
بستن
ibis Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,030,000 تومان 7,930,000 تومان 5,240,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,030,000 تومان
 • 7,930,000 تومان
 • 5,240,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
6,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,030,000 تومان
 • یک تخته 7,930,000 تومان
 • کودک با تخت 5,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
بستن
Corus Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,170,000 تومان 8,260,000 تومان 5,290,000 تومان 3,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,170,000 تومان
 • 8,260,000 تومان
 • 5,290,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
6,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,170,000 تومان
 • یک تخته 8,260,000 تومان
 • کودک با تخت 5,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,840,000 تومان
بستن
Hotel Maya Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,430,000 تومان 8,680,000 تومان 3,880,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,430,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
 • 3,880,000 تومان
6,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,430,000 تومان
 • یک تخته 8,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,880,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,990,000 تومان 5,770,000 تومان 36,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,990,000 تومان
 • 5,770,000 تومان
 • 36,100,000 تومان
4,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,990,000 تومان
 • یک تخته 5,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 36,100,000 تومان
بستن
SILKA Maytower Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,110,000 تومان 6,080,000 تومان 4,540,000 تومان 3,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,110,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
 • 4,540,000 تومان
 • 3,660,000 تومان
5,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,110,000 تومان
 • یک تخته 6,080,000 تومان
 • کودک با تخت 4,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,660,000 تومان
بستن
Cosmo Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,420,000 تومان 6,780,000 تومان 4,790,000 تومان 3,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,420,000 تومان
 • 6,780,000 تومان
 • 4,790,000 تومان
 • 3,700,000 تومان
5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,420,000 تومان
 • یک تخته 6,780,000 تومان
 • کودک با تخت 4,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,700,000 تومان
بستن
Royale Chulan Penang
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,810,000 تومان 7,490,000 تومان 5,240,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,810,000 تومان
 • 7,490,000 تومان
 • 5,240,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
5,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,810,000 تومان
 • یک تخته 7,490,000 تومان
 • کودک با تخت 5,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,930,000 تومان 7,710,000 تومان 5,240,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,930,000 تومان
 • 7,710,000 تومان
 • 5,240,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
5,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,930,000 تومان
 • یک تخته 7,710,000 تومان
 • کودک با تخت 5,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
بستن
ibis Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,030,000 تومان 7,930,000 تومان 5,240,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,030,000 تومان
 • 7,930,000 تومان
 • 5,240,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
6,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,030,000 تومان
 • یک تخته 7,930,000 تومان
 • کودک با تخت 5,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
بستن
Corus Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,170,000 تومان 8,260,000 تومان 5,290,000 تومان 3,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,170,000 تومان
 • 8,260,000 تومان
 • 5,290,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
6,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,170,000 تومان
 • یک تخته 8,260,000 تومان
 • کودک با تخت 5,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,840,000 تومان
بستن
Hotel Maya Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,430,000 تومان 8,680,000 تومان 3,880,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,430,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
 • 3,880,000 تومان
6,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,430,000 تومان
 • یک تخته 8,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,880,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,990,000 تومان 5,770,000 تومان 36,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,990,000 تومان
 • 5,770,000 تومان
 • 36,100,000 تومان
4,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,990,000 تومان
 • یک تخته 5,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 36,100,000 تومان
بستن
SILKA Maytower Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,110,000 تومان 6,080,000 تومان 4,540,000 تومان 3,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,110,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
 • 4,540,000 تومان
 • 3,660,000 تومان
5,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,110,000 تومان
 • یک تخته 6,080,000 تومان
 • کودک با تخت 4,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,660,000 تومان
بستن
Cosmo Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,420,000 تومان 6,780,000 تومان 4,790,000 تومان 3,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,420,000 تومان
 • 6,780,000 تومان
 • 4,790,000 تومان
 • 3,700,000 تومان
5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,420,000 تومان
 • یک تخته 6,780,000 تومان
 • کودک با تخت 4,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,700,000 تومان
بستن
Royale Chulan Penang
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,810,000 تومان 7,490,000 تومان 5,240,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,810,000 تومان
 • 7,490,000 تومان
 • 5,240,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
5,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,810,000 تومان
 • یک تخته 7,490,000 تومان
 • کودک با تخت 5,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,930,000 تومان 7,710,000 تومان 5,240,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,930,000 تومان
 • 7,710,000 تومان
 • 5,240,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
5,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,930,000 تومان
 • یک تخته 7,710,000 تومان
 • کودک با تخت 5,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
بستن
ibis Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,030,000 تومان 7,930,000 تومان 5,240,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,030,000 تومان
 • 7,930,000 تومان
 • 5,240,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
6,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,030,000 تومان
 • یک تخته 7,930,000 تومان
 • کودک با تخت 5,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
بستن
Corus Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,170,000 تومان 8,260,000 تومان 5,290,000 تومان 3,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,170,000 تومان
 • 8,260,000 تومان
 • 5,290,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
6,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,170,000 تومان
 • یک تخته 8,260,000 تومان
 • کودک با تخت 5,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,840,000 تومان
بستن
Hotel Maya Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,430,000 تومان 8,680,000 تومان 3,880,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,430,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
 • 3,880,000 تومان
6,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,430,000 تومان
 • یک تخته 8,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,880,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,990,000 تومان 5,770,000 تومان 36,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,990,000 تومان
 • 5,770,000 تومان
 • 36,100,000 تومان
4,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,990,000 تومان
 • یک تخته 5,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 36,100,000 تومان
بستن
SILKA Maytower Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,110,000 تومان 6,080,000 تومان 4,540,000 تومان 3,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,110,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
 • 4,540,000 تومان
 • 3,660,000 تومان
5,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,110,000 تومان
 • یک تخته 6,080,000 تومان
 • کودک با تخت 4,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,660,000 تومان
بستن
Cosmo Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,420,000 تومان 6,780,000 تومان 4,790,000 تومان 3,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,420,000 تومان
 • 6,780,000 تومان
 • 4,790,000 تومان
 • 3,700,000 تومان
5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,420,000 تومان
 • یک تخته 6,780,000 تومان
 • کودک با تخت 4,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,700,000 تومان
بستن
Royale Chulan Penang
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,810,000 تومان 7,490,000 تومان 5,240,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,810,000 تومان
 • 7,490,000 تومان
 • 5,240,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
5,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,810,000 تومان
 • یک تخته 7,490,000 تومان
 • کودک با تخت 5,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,930,000 تومان 7,710,000 تومان 5,240,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,930,000 تومان
 • 7,710,000 تومان
 • 5,240,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
5,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,930,000 تومان
 • یک تخته 7,710,000 تومان
 • کودک با تخت 5,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
بستن
ibis Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,030,000 تومان 7,930,000 تومان 5,240,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,030,000 تومان
 • 7,930,000 تومان
 • 5,240,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
6,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,030,000 تومان
 • یک تخته 7,930,000 تومان
 • کودک با تخت 5,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
بستن
Corus Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,170,000 تومان 8,260,000 تومان 5,290,000 تومان 3,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,170,000 تومان
 • 8,260,000 تومان
 • 5,290,000 تومان
 • 3,840,000 تومان
6,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,170,000 تومان
 • یک تخته 8,260,000 تومان
 • کودک با تخت 5,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,840,000 تومان
بستن
Hotel Maya Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,430,000 تومان 8,680,000 تومان 3,880,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,430,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
 • 3,880,000 تومان
6,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,430,000 تومان
 • یک تخته 8,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,880,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • دوستان عزیزی که از سایت کجارو با آژانس کارینا پرواز تماس بگیرند ؛ ترانسفر از منزل تا فرودگاه را مهمان ما هستند.

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران