اشتراک گذاری

تور پوکت 7 شب

از 6,930,000 تومان
4 آذر تا 12 آذر
ماهان
7 شب
کارینا پرواز
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
پوکت
ماهان
پوکت
7 شب
پوکت
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

4 آذر 98
5 آذر 98
6 آذر 98
7 آذر 98
8 آذر 98
9 آذر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,930,000 تومان 7,600,000 تومان 6,730,000 تومان 6,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,930,000 تومان
 • 7,600,000 تومان
 • 6,730,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
6,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,930,000 تومان
 • یک تخته 7,600,000 تومان
 • کودک با تخت 6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,480,000 تومان
بستن
Sharaya Residence Patong - Formerly The Brothers Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,535,000 تومان 8,625,000 تومان 7,335,000 تومان 7,085,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,535,000 تومان
 • 8,625,000 تومان
 • 7,335,000 تومان
 • 7,085,000 تومان
7,535,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,535,000 تومان
 • یک تخته 8,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,335,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,085,000 تومان
بستن
I Dee Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,205,000 تومان 9,970,000 تومان 7,755,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,205,000 تومان
 • 9,970,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
8,205,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,205,000 تومان
 • یک تخته 9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,755,000 تومان
بستن
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,675,000 تومان 10,860,000 تومان 8,475,000 تومان 8,225,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,675,000 تومان
 • 10,860,000 تومان
 • 8,475,000 تومان
 • 8,225,000 تومان
8,675,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,675,000 تومان
 • یک تخته 10,860,000 تومان
 • کودک با تخت 8,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,225,000 تومان
بستن
Ibis Phuket Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,130,000 تومان 11,815,000 تومان 8,930,000 تومان 8,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,130,000 تومان
 • 11,815,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
9,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,130,000 تومان
 • یک تخته 11,815,000 تومان
 • کودک با تخت 8,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,680,000 تومان
بستن
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,565,000 تومان 12,590,000 تومان 9,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,565,000 تومان
 • 12,590,000 تومان
 • 9,115,000 تومان
9,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,565,000 تومان
 • یک تخته 12,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,115,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,775,000 تومان 15,060,000 تومان 10,575,000 تومان 10,325,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,775,000 تومان
 • 15,060,000 تومان
 • 10,575,000 تومان
 • 10,325,000 تومان
10,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,775,000 تومان
 • یک تخته 15,060,000 تومان
 • کودک با تخت 10,575,000 تومان
 • کودک بدون تخت 10,325,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,930,000 تومان 7,600,000 تومان 6,730,000 تومان 6,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,930,000 تومان
 • 7,600,000 تومان
 • 6,730,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
6,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,930,000 تومان
 • یک تخته 7,600,000 تومان
 • کودک با تخت 6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,480,000 تومان
بستن
Sharaya Residence Patong - Formerly The Brothers Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,535,000 تومان 8,625,000 تومان 7,335,000 تومان 7,085,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,535,000 تومان
 • 8,625,000 تومان
 • 7,335,000 تومان
 • 7,085,000 تومان
7,535,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,535,000 تومان
 • یک تخته 8,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,335,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,085,000 تومان
بستن
I Dee Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,205,000 تومان 9,970,000 تومان 7,755,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,205,000 تومان
 • 9,970,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
8,205,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,205,000 تومان
 • یک تخته 9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,755,000 تومان
بستن
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,675,000 تومان 10,860,000 تومان 8,475,000 تومان 8,225,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,675,000 تومان
 • 10,860,000 تومان
 • 8,475,000 تومان
 • 8,225,000 تومان
8,675,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,675,000 تومان
 • یک تخته 10,860,000 تومان
 • کودک با تخت 8,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,225,000 تومان
بستن
Ibis Phuket Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,130,000 تومان 11,815,000 تومان 8,930,000 تومان 8,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,130,000 تومان
 • 11,815,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
9,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,130,000 تومان
 • یک تخته 11,815,000 تومان
 • کودک با تخت 8,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,680,000 تومان
بستن
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,565,000 تومان 12,590,000 تومان 9,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,565,000 تومان
 • 12,590,000 تومان
 • 9,115,000 تومان
9,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,565,000 تومان
 • یک تخته 12,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,115,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,775,000 تومان 15,060,000 تومان 10,575,000 تومان 10,325,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,775,000 تومان
 • 15,060,000 تومان
 • 10,575,000 تومان
 • 10,325,000 تومان
10,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,775,000 تومان
 • یک تخته 15,060,000 تومان
 • کودک با تخت 10,575,000 تومان
 • کودک بدون تخت 10,325,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,930,000 تومان 7,600,000 تومان 6,730,000 تومان 6,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,930,000 تومان
 • 7,600,000 تومان
 • 6,730,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
6,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,930,000 تومان
 • یک تخته 7,600,000 تومان
 • کودک با تخت 6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,480,000 تومان
بستن
Sharaya Residence Patong - Formerly The Brothers Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,535,000 تومان 8,625,000 تومان 7,335,000 تومان 7,085,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,535,000 تومان
 • 8,625,000 تومان
 • 7,335,000 تومان
 • 7,085,000 تومان
7,535,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,535,000 تومان
 • یک تخته 8,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,335,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,085,000 تومان
بستن
I Dee Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,205,000 تومان 9,970,000 تومان 7,755,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,205,000 تومان
 • 9,970,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
8,205,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,205,000 تومان
 • یک تخته 9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,755,000 تومان
بستن
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,675,000 تومان 10,860,000 تومان 8,475,000 تومان 8,225,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,675,000 تومان
 • 10,860,000 تومان
 • 8,475,000 تومان
 • 8,225,000 تومان
8,675,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,675,000 تومان
 • یک تخته 10,860,000 تومان
 • کودک با تخت 8,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,225,000 تومان
بستن
Ibis Phuket Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,130,000 تومان 11,815,000 تومان 8,930,000 تومان 8,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,130,000 تومان
 • 11,815,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
9,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,130,000 تومان
 • یک تخته 11,815,000 تومان
 • کودک با تخت 8,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,680,000 تومان
بستن
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,565,000 تومان 12,590,000 تومان 9,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,565,000 تومان
 • 12,590,000 تومان
 • 9,115,000 تومان
9,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,565,000 تومان
 • یک تخته 12,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,115,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,775,000 تومان 15,060,000 تومان 10,575,000 تومان 10,325,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,775,000 تومان
 • 15,060,000 تومان
 • 10,575,000 تومان
 • 10,325,000 تومان
10,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,775,000 تومان
 • یک تخته 15,060,000 تومان
 • کودک با تخت 10,575,000 تومان
 • کودک بدون تخت 10,325,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,930,000 تومان 7,600,000 تومان 6,730,000 تومان 6,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,930,000 تومان
 • 7,600,000 تومان
 • 6,730,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
6,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,930,000 تومان
 • یک تخته 7,600,000 تومان
 • کودک با تخت 6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,480,000 تومان
بستن
Sharaya Residence Patong - Formerly The Brothers Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,535,000 تومان 8,625,000 تومان 7,335,000 تومان 7,085,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,535,000 تومان
 • 8,625,000 تومان
 • 7,335,000 تومان
 • 7,085,000 تومان
7,535,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,535,000 تومان
 • یک تخته 8,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,335,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,085,000 تومان
بستن
I Dee Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,205,000 تومان 9,970,000 تومان 7,755,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,205,000 تومان
 • 9,970,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
8,205,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,205,000 تومان
 • یک تخته 9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,755,000 تومان
بستن
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,675,000 تومان 10,860,000 تومان 8,475,000 تومان 8,225,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,675,000 تومان
 • 10,860,000 تومان
 • 8,475,000 تومان
 • 8,225,000 تومان
8,675,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,675,000 تومان
 • یک تخته 10,860,000 تومان
 • کودک با تخت 8,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,225,000 تومان
بستن
Ibis Phuket Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,130,000 تومان 11,815,000 تومان 8,930,000 تومان 8,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,130,000 تومان
 • 11,815,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
9,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,130,000 تومان
 • یک تخته 11,815,000 تومان
 • کودک با تخت 8,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,680,000 تومان
بستن
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,565,000 تومان 12,590,000 تومان 9,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,565,000 تومان
 • 12,590,000 تومان
 • 9,115,000 تومان
9,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,565,000 تومان
 • یک تخته 12,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,115,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,775,000 تومان 15,060,000 تومان 10,575,000 تومان 10,325,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,775,000 تومان
 • 15,060,000 تومان
 • 10,575,000 تومان
 • 10,325,000 تومان
10,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,775,000 تومان
 • یک تخته 15,060,000 تومان
 • کودک با تخت 10,575,000 تومان
 • کودک بدون تخت 10,325,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,930,000 تومان 7,600,000 تومان 6,730,000 تومان 6,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,930,000 تومان
 • 7,600,000 تومان
 • 6,730,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
6,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,930,000 تومان
 • یک تخته 7,600,000 تومان
 • کودک با تخت 6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,480,000 تومان
بستن
Sharaya Residence Patong - Formerly The Brothers Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,535,000 تومان 8,625,000 تومان 7,335,000 تومان 7,085,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,535,000 تومان
 • 8,625,000 تومان
 • 7,335,000 تومان
 • 7,085,000 تومان
7,535,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,535,000 تومان
 • یک تخته 8,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,335,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,085,000 تومان
بستن
I Dee Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,205,000 تومان 9,970,000 تومان 7,755,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,205,000 تومان
 • 9,970,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
8,205,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,205,000 تومان
 • یک تخته 9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,755,000 تومان
بستن
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,675,000 تومان 10,860,000 تومان 8,475,000 تومان 8,225,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,675,000 تومان
 • 10,860,000 تومان
 • 8,475,000 تومان
 • 8,225,000 تومان
8,675,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,675,000 تومان
 • یک تخته 10,860,000 تومان
 • کودک با تخت 8,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,225,000 تومان
بستن
Ibis Phuket Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,130,000 تومان 11,815,000 تومان 8,930,000 تومان 8,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,130,000 تومان
 • 11,815,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
9,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,130,000 تومان
 • یک تخته 11,815,000 تومان
 • کودک با تخت 8,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,680,000 تومان
بستن
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,565,000 تومان 12,590,000 تومان 9,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,565,000 تومان
 • 12,590,000 تومان
 • 9,115,000 تومان
9,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,565,000 تومان
 • یک تخته 12,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,115,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,775,000 تومان 15,060,000 تومان 10,575,000 تومان 10,325,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,775,000 تومان
 • 15,060,000 تومان
 • 10,575,000 تومان
 • 10,325,000 تومان
10,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,775,000 تومان
 • یک تخته 15,060,000 تومان
 • کودک با تخت 10,575,000 تومان
 • کودک بدون تخت 10,325,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,930,000 تومان 7,600,000 تومان 6,730,000 تومان 6,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,930,000 تومان
 • 7,600,000 تومان
 • 6,730,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
6,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,930,000 تومان
 • یک تخته 7,600,000 تومان
 • کودک با تخت 6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,480,000 تومان
بستن
Sharaya Residence Patong - Formerly The Brothers Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,535,000 تومان 8,625,000 تومان 7,335,000 تومان 7,085,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,535,000 تومان
 • 8,625,000 تومان
 • 7,335,000 تومان
 • 7,085,000 تومان
7,535,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,535,000 تومان
 • یک تخته 8,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,335,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,085,000 تومان
بستن
I Dee Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,205,000 تومان 9,970,000 تومان 7,755,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,205,000 تومان
 • 9,970,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
8,205,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,205,000 تومان
 • یک تخته 9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,755,000 تومان
بستن
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,675,000 تومان 10,860,000 تومان 8,475,000 تومان 8,225,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,675,000 تومان
 • 10,860,000 تومان
 • 8,475,000 تومان
 • 8,225,000 تومان
8,675,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,675,000 تومان
 • یک تخته 10,860,000 تومان
 • کودک با تخت 8,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,225,000 تومان
بستن
Ibis Phuket Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,130,000 تومان 11,815,000 تومان 8,930,000 تومان 8,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,130,000 تومان
 • 11,815,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
9,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,130,000 تومان
 • یک تخته 11,815,000 تومان
 • کودک با تخت 8,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,680,000 تومان
بستن
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,565,000 تومان 12,590,000 تومان 9,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,565,000 تومان
 • 12,590,000 تومان
 • 9,115,000 تومان
9,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,565,000 تومان
 • یک تخته 12,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,115,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,775,000 تومان 15,060,000 تومان 10,575,000 تومان 10,325,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,775,000 تومان
 • 15,060,000 تومان
 • 10,575,000 تومان
 • 10,325,000 تومان
10,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,775,000 تومان
 • یک تخته 15,060,000 تومان
 • کودک با تخت 10,575,000 تومان
 • کودک بدون تخت 10,325,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,930,000 تومان 7,600,000 تومان 6,730,000 تومان 6,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,930,000 تومان
 • 7,600,000 تومان
 • 6,730,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
6,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,930,000 تومان
 • یک تخته 7,600,000 تومان
 • کودک با تخت 6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,480,000 تومان
بستن
Sharaya Residence Patong - Formerly The Brothers Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,535,000 تومان 8,625,000 تومان 7,335,000 تومان 7,085,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,535,000 تومان
 • 8,625,000 تومان
 • 7,335,000 تومان
 • 7,085,000 تومان
7,535,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,535,000 تومان
 • یک تخته 8,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,335,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,085,000 تومان
بستن
I Dee Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,205,000 تومان 9,970,000 تومان 7,755,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,205,000 تومان
 • 9,970,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
8,205,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,205,000 تومان
 • یک تخته 9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,755,000 تومان
بستن
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,675,000 تومان 10,860,000 تومان 8,475,000 تومان 8,225,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,675,000 تومان
 • 10,860,000 تومان
 • 8,475,000 تومان
 • 8,225,000 تومان
8,675,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,675,000 تومان
 • یک تخته 10,860,000 تومان
 • کودک با تخت 8,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,225,000 تومان
بستن
Ibis Phuket Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,130,000 تومان 11,815,000 تومان 8,930,000 تومان 8,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,130,000 تومان
 • 11,815,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
9,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,130,000 تومان
 • یک تخته 11,815,000 تومان
 • کودک با تخت 8,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,680,000 تومان
بستن
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,565,000 تومان 12,590,000 تومان 9,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,565,000 تومان
 • 12,590,000 تومان
 • 9,115,000 تومان
9,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,565,000 تومان
 • یک تخته 12,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,115,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,775,000 تومان 15,060,000 تومان 10,575,000 تومان 10,325,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,775,000 تومان
 • 15,060,000 تومان
 • 10,575,000 تومان
 • 10,325,000 تومان
10,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,775,000 تومان
 • یک تخته 15,060,000 تومان
 • کودک با تخت 10,575,000 تومان
 • کودک بدون تخت 10,325,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,930,000 تومان 7,600,000 تومان 6,730,000 تومان 6,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,930,000 تومان
 • 7,600,000 تومان
 • 6,730,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
6,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,930,000 تومان
 • یک تخته 7,600,000 تومان
 • کودک با تخت 6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,480,000 تومان
بستن
Sharaya Residence Patong - Formerly The Brothers Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,535,000 تومان 8,625,000 تومان 7,335,000 تومان 7,085,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,535,000 تومان
 • 8,625,000 تومان
 • 7,335,000 تومان
 • 7,085,000 تومان
7,535,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,535,000 تومان
 • یک تخته 8,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,335,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,085,000 تومان
بستن
I Dee Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,205,000 تومان 9,970,000 تومان 7,755,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,205,000 تومان
 • 9,970,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
8,205,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,205,000 تومان
 • یک تخته 9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,755,000 تومان
بستن
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,675,000 تومان 10,860,000 تومان 8,475,000 تومان 8,225,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,675,000 تومان
 • 10,860,000 تومان
 • 8,475,000 تومان
 • 8,225,000 تومان
8,675,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,675,000 تومان
 • یک تخته 10,860,000 تومان
 • کودک با تخت 8,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,225,000 تومان
بستن
Ibis Phuket Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,130,000 تومان 11,815,000 تومان 8,930,000 تومان 8,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,130,000 تومان
 • 11,815,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
9,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,130,000 تومان
 • یک تخته 11,815,000 تومان
 • کودک با تخت 8,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,680,000 تومان
بستن
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,565,000 تومان 12,590,000 تومان 9,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,565,000 تومان
 • 12,590,000 تومان
 • 9,115,000 تومان
9,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,565,000 تومان
 • یک تخته 12,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,115,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,775,000 تومان 15,060,000 تومان 10,575,000 تومان 10,325,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,775,000 تومان
 • 15,060,000 تومان
 • 10,575,000 تومان
 • 10,325,000 تومان
10,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,775,000 تومان
 • یک تخته 15,060,000 تومان
 • کودک با تخت 10,575,000 تومان
 • کودک بدون تخت 10,325,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,930,000 تومان 7,600,000 تومان 6,730,000 تومان 6,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,930,000 تومان
 • 7,600,000 تومان
 • 6,730,000 تومان
 • 6,480,000 تومان
6,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,930,000 تومان
 • یک تخته 7,600,000 تومان
 • کودک با تخت 6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,480,000 تومان
بستن
Sharaya Residence Patong - Formerly The Brothers Residence
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,535,000 تومان 8,625,000 تومان 7,335,000 تومان 7,085,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,535,000 تومان
 • 8,625,000 تومان
 • 7,335,000 تومان
 • 7,085,000 تومان
7,535,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,535,000 تومان
 • یک تخته 8,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,335,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,085,000 تومان
بستن
I Dee Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,205,000 تومان 9,970,000 تومان 7,755,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,205,000 تومان
 • 9,970,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
8,205,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,205,000 تومان
 • یک تخته 9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,755,000 تومان
بستن
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,675,000 تومان 10,860,000 تومان 8,475,000 تومان 8,225,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,675,000 تومان
 • 10,860,000 تومان
 • 8,475,000 تومان
 • 8,225,000 تومان
8,675,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,675,000 تومان
 • یک تخته 10,860,000 تومان
 • کودک با تخت 8,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,225,000 تومان
بستن
Ibis Phuket Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,130,000 تومان 11,815,000 تومان 8,930,000 تومان 8,680,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,130,000 تومان
 • 11,815,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 8,680,000 تومان
9,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,130,000 تومان
 • یک تخته 11,815,000 تومان
 • کودک با تخت 8,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,680,000 تومان
بستن
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,565,000 تومان 12,590,000 تومان 9,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,565,000 تومان
 • 12,590,000 تومان
 • 9,115,000 تومان
9,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,565,000 تومان
 • یک تخته 12,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,115,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,775,000 تومان 15,060,000 تومان 10,575,000 تومان 10,325,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,775,000 تومان
 • 15,060,000 تومان
 • 10,575,000 تومان
 • 10,325,000 تومان
10,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,775,000 تومان
 • یک تخته 15,060,000 تومان
 • کودک با تخت 10,575,000 تومان
 • کودک بدون تخت 10,325,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار دو قطعه عکس ۴*۶؛ عکس باید رنگی با زمینه‌ی سفید و با عکس پاسپورت متفاوت باشد کپی کارت ملی کپی تمام صفحات شناسنامه تمکن مالی با مبلغ حداقل چهار میلیون تومان گواهی تمکن مالی و بانک صادرکننده آن را مهر کند. پاسپورت باید حداقل یک صفحه‌ی سفید برای چاپ ویزا داشته باشد. کپی شناسنامه، کارت ملی، رزرو هتل و پرواز حتماً باید روی برگه‌های جداگانه و در سایز A۴ باشد

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار دو قطعه عکس ۴*۶؛ عکس باید رنگی با زمینه‌ی سفید و با عکس پاسپورت متفاوت باشد کپی کارت ملی کپی تمام صفحات شناسنامه تمکن مالی با مبلغ حداقل چهار میلیون تومان گواهی تمکن مالی و بانک صادرکننده آن را مهر کند. پاسپورت باید حداقل یک صفحه‌ی سفید برای چاپ ویزا داشته باشد. کپی شناسنامه، کارت ملی، رزرو هتل و پرواز حتماً باید روی برگه‌های جداگانه و در سایز A۴ باشد

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران