اشتراک گذاری

تور دبی 3 شب

از 3,500,000 تومان
10 اسفند تا 11 اسفند
ایران ایر
3 شب
کارینا پرواز
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
دبی
ایران ایر
دبی
3 شب
دبی
تهران
ایران ایر

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

10 اسفند 98
11 اسفند 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,500,000 تومان 4,270,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,500,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
3,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,500,000 تومان
 • یک تخته 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Zain International Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,595,000 تومان 4,430,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,595,000 تومان
 • 4,430,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,595,000 تومان
 • یک تخته 4,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Sun And Sands Plaza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,695,000 تومان 4,630,000 تومان 3,260,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,695,000 تومان
 • 4,630,000 تومان
 • 3,260,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
3,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,695,000 تومان
 • یک تخته 4,630,000 تومان
 • کودک با تخت 3,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,875,000 تومان 4,990,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,875,000 تومان
 • 4,990,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
3,875,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,875,000 تومان
 • یک تخته 4,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Avenue Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,090,000 تومان 5,420,000 تومان 3,650,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,090,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
4,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,090,000 تومان
 • یک تخته 5,420,000 تومان
 • کودک با تخت 3,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Hyatt Place Dubai Al Rigga
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,300,000 تومان 5,830,000 تومان 3,650,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,300,000 تومان
 • 5,830,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
4,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,300,000 تومان
 • یک تخته 5,830,000 تومان
 • کودک با تخت 3,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Jood Palace Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,630,000 تومان 6,080,000 تومان 4,210,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,630,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
 • 4,210,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
4,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,630,000 تومان
 • یک تخته 6,080,000 تومان
 • کودک با تخت 4,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,020,000 تومان 7,280,000 تومان 2,985,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 7,280,000 تومان
 • 2,985,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 7,280,000 تومان
 • کودک با تخت 2,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Rixos Bab al Bahr
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,320,000 تومان 12,890,000 تومان 3,360,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,320,000 تومان
 • 12,890,000 تومان
 • 3,360,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
8,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,320,000 تومان
 • یک تخته 12,890,000 تومان
 • کودک با تخت 3,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,500,000 تومان 4,270,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,500,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
3,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,500,000 تومان
 • یک تخته 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Zain International Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,595,000 تومان 4,430,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,595,000 تومان
 • 4,430,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,595,000 تومان
 • یک تخته 4,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Sun And Sands Plaza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,695,000 تومان 4,630,000 تومان 3,260,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,695,000 تومان
 • 4,630,000 تومان
 • 3,260,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
3,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,695,000 تومان
 • یک تخته 4,630,000 تومان
 • کودک با تخت 3,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,875,000 تومان 4,990,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,875,000 تومان
 • 4,990,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
3,875,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,875,000 تومان
 • یک تخته 4,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Avenue Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,090,000 تومان 5,420,000 تومان 3,650,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,090,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
4,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,090,000 تومان
 • یک تخته 5,420,000 تومان
 • کودک با تخت 3,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Hyatt Place Dubai Al Rigga
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,300,000 تومان 5,830,000 تومان 3,650,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,300,000 تومان
 • 5,830,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
4,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,300,000 تومان
 • یک تخته 5,830,000 تومان
 • کودک با تخت 3,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Jood Palace Hotel Dubai
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,630,000 تومان 6,080,000 تومان 4,210,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,630,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
 • 4,210,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
4,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,630,000 تومان
 • یک تخته 6,080,000 تومان
 • کودک با تخت 4,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,020,000 تومان 7,280,000 تومان 2,985,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 7,280,000 تومان
 • 2,985,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 7,280,000 تومان
 • کودک با تخت 2,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن
Rixos Bab al Bahr
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,320,000 تومان 12,890,000 تومان 3,360,000 تومان 2,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,320,000 تومان
 • 12,890,000 تومان
 • 3,360,000 تومان
 • 2,890,000 تومان
8,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,320,000 تومان
 • یک تخته 12,890,000 تومان
 • کودک با تخت 3,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,890,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • پرواز با ایرباس ایران ایر، بهترین ساعت پروازی ( صبح تا شب )

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از زمان خروج، شناسنامه ، کارت ملی

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از زمان خروج، شناسنامه ، کارت ملی

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران