اشتراک گذاری

تور استانبول 3 شب

از 2,120,000 تومان
17 آذر تا 25 آذر
ماهان
3 شب
کارینا پرواز
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
استانبول
ماهان
استانبول
3 شب
استانبول
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

17 آذر 98
18 آذر 98
19 آذر 98
20 آذر 98
21 آذر 98
22 آذر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Apart Yuvam
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,120,000 تومان 3,035,000 تومان 2,190,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,120,000 تومان
 • 3,035,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,120,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,120,000 تومان
 • یک تخته 3,035,000 تومان
 • کودک با تخت 2,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,670,000 تومان 3,140,000 تومان 2,400,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,670,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
 • 2,400,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,670,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
 • کودک با تخت 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Blueway Hotel City
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,920,000 تومان 3,650,000 تومان 2,650,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,920,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,650,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,920,000 تومان
 • یک تخته 3,650,000 تومان
 • کودک با تخت 2,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Nova Plaza Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,890,000 تومان 2,930,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,890,000 تومان
 • 2,930,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Merter
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,390,000 تومان 4,370,000 تومان 2,690,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,390,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,390,000 تومان
 • یک تخته 4,370,000 تومان
 • کودک با تخت 2,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Dedeman Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,530,000 تومان 4,690,000 تومان 2,720,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,530,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 2,720,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,530,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 2,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Marmara Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,020,000 تومان 7,400,000 تومان 4,420,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 7,400,000 تومان
 • 4,420,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 7,400,000 تومان
 • کودک با تخت 4,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Apart Yuvam
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,120,000 تومان 3,035,000 تومان 2,190,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,120,000 تومان
 • 3,035,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,120,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,120,000 تومان
 • یک تخته 3,035,000 تومان
 • کودک با تخت 2,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,670,000 تومان 3,140,000 تومان 2,400,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,670,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
 • 2,400,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,670,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
 • کودک با تخت 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Blueway Hotel City
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,920,000 تومان 3,650,000 تومان 2,650,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,920,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,650,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,920,000 تومان
 • یک تخته 3,650,000 تومان
 • کودک با تخت 2,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Nova Plaza Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,890,000 تومان 2,930,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,890,000 تومان
 • 2,930,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Merter
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,390,000 تومان 4,370,000 تومان 2,690,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,390,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,390,000 تومان
 • یک تخته 4,370,000 تومان
 • کودک با تخت 2,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Dedeman Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,530,000 تومان 4,690,000 تومان 2,720,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,530,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 2,720,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,530,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 2,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Marmara Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,020,000 تومان 7,400,000 تومان 4,420,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 7,400,000 تومان
 • 4,420,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 7,400,000 تومان
 • کودک با تخت 4,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Apart Yuvam
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,120,000 تومان 3,035,000 تومان 2,190,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,120,000 تومان
 • 3,035,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,120,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,120,000 تومان
 • یک تخته 3,035,000 تومان
 • کودک با تخت 2,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,670,000 تومان 3,140,000 تومان 2,400,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,670,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
 • 2,400,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,670,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
 • کودک با تخت 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Blueway Hotel City
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,920,000 تومان 3,650,000 تومان 2,650,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,920,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,650,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,920,000 تومان
 • یک تخته 3,650,000 تومان
 • کودک با تخت 2,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Nova Plaza Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,890,000 تومان 2,930,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,890,000 تومان
 • 2,930,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Merter
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,390,000 تومان 4,370,000 تومان 2,690,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,390,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,390,000 تومان
 • یک تخته 4,370,000 تومان
 • کودک با تخت 2,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Dedeman Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,530,000 تومان 4,690,000 تومان 2,720,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,530,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 2,720,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,530,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 2,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Marmara Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,020,000 تومان 7,400,000 تومان 4,420,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 7,400,000 تومان
 • 4,420,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 7,400,000 تومان
 • کودک با تخت 4,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Apart Yuvam
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,120,000 تومان 3,035,000 تومان 2,190,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,120,000 تومان
 • 3,035,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,120,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,120,000 تومان
 • یک تخته 3,035,000 تومان
 • کودک با تخت 2,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,670,000 تومان 3,140,000 تومان 2,400,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,670,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
 • 2,400,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,670,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
 • کودک با تخت 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Blueway Hotel City
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,920,000 تومان 3,650,000 تومان 2,650,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,920,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,650,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,920,000 تومان
 • یک تخته 3,650,000 تومان
 • کودک با تخت 2,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Nova Plaza Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,890,000 تومان 2,930,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,890,000 تومان
 • 2,930,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Merter
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,390,000 تومان 4,370,000 تومان 2,690,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,390,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,390,000 تومان
 • یک تخته 4,370,000 تومان
 • کودک با تخت 2,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Dedeman Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,530,000 تومان 4,690,000 تومان 2,720,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,530,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 2,720,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,530,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 2,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Marmara Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,020,000 تومان 7,400,000 تومان 4,420,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 7,400,000 تومان
 • 4,420,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 7,400,000 تومان
 • کودک با تخت 4,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Apart Yuvam
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,120,000 تومان 3,035,000 تومان 2,190,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,120,000 تومان
 • 3,035,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,120,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,120,000 تومان
 • یک تخته 3,035,000 تومان
 • کودک با تخت 2,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,670,000 تومان 3,140,000 تومان 2,400,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,670,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
 • 2,400,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,670,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
 • کودک با تخت 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Blueway Hotel City
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,920,000 تومان 3,650,000 تومان 2,650,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,920,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,650,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,920,000 تومان
 • یک تخته 3,650,000 تومان
 • کودک با تخت 2,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Nova Plaza Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,890,000 تومان 2,930,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,890,000 تومان
 • 2,930,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Merter
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,390,000 تومان 4,370,000 تومان 2,690,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,390,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,390,000 تومان
 • یک تخته 4,370,000 تومان
 • کودک با تخت 2,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Dedeman Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,530,000 تومان 4,690,000 تومان 2,720,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,530,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 2,720,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,530,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 2,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Marmara Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,020,000 تومان 7,400,000 تومان 4,420,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 7,400,000 تومان
 • 4,420,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 7,400,000 تومان
 • کودک با تخت 4,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Apart Yuvam
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,120,000 تومان 3,035,000 تومان 2,190,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,120,000 تومان
 • 3,035,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,120,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,120,000 تومان
 • یک تخته 3,035,000 تومان
 • کودک با تخت 2,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,670,000 تومان 3,140,000 تومان 2,400,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,670,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
 • 2,400,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,670,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
 • کودک با تخت 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Blueway Hotel City
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,920,000 تومان 3,650,000 تومان 2,650,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,920,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,650,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,920,000 تومان
 • یک تخته 3,650,000 تومان
 • کودک با تخت 2,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Nova Plaza Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,890,000 تومان 2,930,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,890,000 تومان
 • 2,930,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Merter
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,390,000 تومان 4,370,000 تومان 2,690,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,390,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,390,000 تومان
 • یک تخته 4,370,000 تومان
 • کودک با تخت 2,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Dedeman Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,530,000 تومان 4,690,000 تومان 2,720,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,530,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 2,720,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,530,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 2,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Marmara Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,020,000 تومان 7,400,000 تومان 4,420,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 7,400,000 تومان
 • 4,420,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 7,400,000 تومان
 • کودک با تخت 4,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Apart Yuvam
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,120,000 تومان 3,035,000 تومان 2,190,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,120,000 تومان
 • 3,035,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,120,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,120,000 تومان
 • یک تخته 3,035,000 تومان
 • کودک با تخت 2,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,670,000 تومان 3,140,000 تومان 2,400,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,670,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
 • 2,400,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,670,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
 • کودک با تخت 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Blueway Hotel City
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,920,000 تومان 3,650,000 تومان 2,650,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,920,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,650,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,920,000 تومان
 • یک تخته 3,650,000 تومان
 • کودک با تخت 2,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Nova Plaza Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,890,000 تومان 2,930,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,890,000 تومان
 • 2,930,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Merter
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,390,000 تومان 4,370,000 تومان 2,690,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,390,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,390,000 تومان
 • یک تخته 4,370,000 تومان
 • کودک با تخت 2,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Dedeman Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,530,000 تومان 4,690,000 تومان 2,720,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,530,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 2,720,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,530,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 2,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Marmara Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,020,000 تومان 7,400,000 تومان 4,420,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 7,400,000 تومان
 • 4,420,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 7,400,000 تومان
 • کودک با تخت 4,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Apart Yuvam
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,120,000 تومان 3,035,000 تومان 2,190,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,120,000 تومان
 • 3,035,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,120,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,120,000 تومان
 • یک تخته 3,035,000 تومان
 • کودک با تخت 2,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,670,000 تومان 3,140,000 تومان 2,400,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,670,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
 • 2,400,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,670,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
 • کودک با تخت 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Blueway Hotel City
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,920,000 تومان 3,650,000 تومان 2,650,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,920,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,650,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,920,000 تومان
 • یک تخته 3,650,000 تومان
 • کودک با تخت 2,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Nova Plaza Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,890,000 تومان 2,930,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,890,000 تومان
 • 2,930,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Merter
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,390,000 تومان 4,370,000 تومان 2,690,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,390,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,390,000 تومان
 • یک تخته 4,370,000 تومان
 • کودک با تخت 2,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Dedeman Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,530,000 تومان 4,690,000 تومان 2,720,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,530,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 2,720,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,530,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 2,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Marmara Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,020,000 تومان 7,400,000 تومان 4,420,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 7,400,000 تومان
 • 4,420,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 7,400,000 تومان
 • کودک با تخت 4,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Apart Yuvam
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,120,000 تومان 3,035,000 تومان 2,190,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,120,000 تومان
 • 3,035,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,120,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,120,000 تومان
 • یک تخته 3,035,000 تومان
 • کودک با تخت 2,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,670,000 تومان 3,140,000 تومان 2,400,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,670,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
 • 2,400,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,670,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
 • کودک با تخت 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Blueway Hotel City
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,920,000 تومان 3,650,000 تومان 2,650,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,920,000 تومان
 • 3,650,000 تومان
 • 2,650,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
2,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,920,000 تومان
 • یک تخته 3,650,000 تومان
 • کودک با تخت 2,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Nova Plaza Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,890,000 تومان 2,930,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,890,000 تومان
 • 2,930,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,890,000 تومان
 • کودک با تخت 2,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Merter
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,390,000 تومان 4,370,000 تومان 2,690,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,390,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
 • 2,690,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,390,000 تومان
 • یک تخته 4,370,000 تومان
 • کودک با تخت 2,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
Dedeman Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,530,000 تومان 4,690,000 تومان 2,720,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,530,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 2,720,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
3,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,530,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 2,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن
The Marmara Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,020,000 تومان 7,400,000 تومان 4,420,000 تومان 2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,020,000 تومان
 • 7,400,000 تومان
 • 4,420,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
5,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,020,000 تومان
 • یک تخته 7,400,000 تومان
 • کودک با تخت 4,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,070,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
گشت شهری
 • گشت شهری با ناهار

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از زمان خروج

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از زمان خروج

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران