تور مشهد زاگرس - آرزوی آسمان آبی (۲ شب)

 • روش سفر هوایی
 • ایرلاین هوایی - زاگرس
 • تاریخ شروع 1398/03/01
 • تاریخ پایان 1398/04/01
قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

قوانین و ملزومات:

کودک زیر ۲ سال ۱۵۰.۰۰۰ تومان است .

اطلاعات آژانس

 • place خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش کوچه هشتم، ساختمان سنگ، پلاک ۴، واحد ۱ و ۴
 • phone 02188480650
 • email info@asemanabi.net
 • public www.asemanabi.net
call
قیمت و زمان های اجرا

تور مشهد زاگرس - آرزوی آسمان آبی (۲ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور مشهد زاگرس - آرزوی آسمان آبی (۲ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید
به پایان رسیده

 • place
 • flag

date_rangeاز خرداد 1398 تا تیر 1398

اطلاعات آژانس

 • place خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش کوچه هشتم، ساختمان سنگ، پلاک ۴، واحد ۱ و ۴
 • phone 02188480650
 • email info@asemanabi.net
 • public www.asemanabi.net
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • خرداد
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/03/01 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/01 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/01 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/02 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/02 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/02 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/03 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/03 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/03 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/04 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/04 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/04 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/05 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/05 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/05 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/06 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/06 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/06 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/07 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/07 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/07 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/08 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/08 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/08 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/09 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/09 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/09 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/10 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/10 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/10 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/11 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/11 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/11 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/12 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/12 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/12 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/13 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/13 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/13 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/14 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/14 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/14 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/15 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/15 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/15 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/16 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/16 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/16 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/17 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/17 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/17 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/18 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/18 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/18 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/19 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/19 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/19 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/20 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/20 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/20 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/21 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/21 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/21 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/22 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/22 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/22 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/23 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/23 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/23 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/24 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/24 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/24 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/25 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/25 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/25 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/26 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/26 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/26 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/27 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/27 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/27 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/28 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/28 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/28 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/29 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/29 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/29 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان
1398/03/30 هتل ارم BB 420,000 تومان 405,000 تومان
1398/03/30 هتل زیتون BB 430,000 تومان 410,000 تومان
1398/03/30 هتل مجلل درویشی BB 870,000 تومان 790,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 3 روز و 2 شب

روش سفر: قطار

مدت: 3 روز و 2 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش