اشتراک گذاری

تور استانبول 3 شب

از 3,930,000 تومان
27 اسفند تا 8 فروردین
ایران ایر
3 شب
خط طلایی آسمان
www.khattalaeiaseman.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02144457516

برنامه سفر

تهران
تهران
استانبول
ایران ایر
استانبول
3 شب
استانبول
تهران
ایران ایر

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

27 اسفند 98
28 اسفند 98
29 اسفند 98
1 فروردین 99
2 فروردین 99
3 فروردین 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Arsima Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,930,000 تومان 4,690,000 تومان 3,590,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,930,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,590,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
3,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,930,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 3,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The City Port Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,090,000 تومان 5,090,000 تومان 3,730,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,090,000 تومان
 • 5,090,000 تومان
 • 3,730,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,090,000 تومان
 • یک تخته 5,090,000 تومان
 • کودک با تخت 3,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,290,000 تومان 5,430,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,290,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,290,000 تومان
 • یک تخته 5,430,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Istanbul Dora Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,390,000 تومان 5,630,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,390,000 تومان
 • 5,630,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,390,000 تومان
 • یک تخته 5,630,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Taximtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,790,000 تومان 6,390,000 تومان 3,790,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,790,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,790,000 تومان
 • یک تخته 6,390,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Metropolitan Hotels Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,530,000 تومان 3,930,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,530,000 تومان
 • 3,930,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,530,000 تومان
 • کودک با تخت 3,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,590,000 تومان 4,030,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,590,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Arsima Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,930,000 تومان 4,690,000 تومان 3,590,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,930,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,590,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
3,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,930,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 3,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The City Port Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,090,000 تومان 5,090,000 تومان 3,730,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,090,000 تومان
 • 5,090,000 تومان
 • 3,730,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,090,000 تومان
 • یک تخته 5,090,000 تومان
 • کودک با تخت 3,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,290,000 تومان 5,430,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,290,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,290,000 تومان
 • یک تخته 5,430,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Istanbul Dora Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,390,000 تومان 5,630,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,390,000 تومان
 • 5,630,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,390,000 تومان
 • یک تخته 5,630,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Taximtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,790,000 تومان 6,390,000 تومان 3,790,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,790,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,790,000 تومان
 • یک تخته 6,390,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Metropolitan Hotels Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,530,000 تومان 3,930,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,530,000 تومان
 • 3,930,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,530,000 تومان
 • کودک با تخت 3,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,590,000 تومان 4,030,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,590,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Arsima Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,930,000 تومان 4,690,000 تومان 3,590,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,930,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,590,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
3,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,930,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 3,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The City Port Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,090,000 تومان 5,090,000 تومان 3,730,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,090,000 تومان
 • 5,090,000 تومان
 • 3,730,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,090,000 تومان
 • یک تخته 5,090,000 تومان
 • کودک با تخت 3,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,290,000 تومان 5,430,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,290,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,290,000 تومان
 • یک تخته 5,430,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Istanbul Dora Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,390,000 تومان 5,630,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,390,000 تومان
 • 5,630,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,390,000 تومان
 • یک تخته 5,630,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Taximtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,790,000 تومان 6,390,000 تومان 3,790,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,790,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,790,000 تومان
 • یک تخته 6,390,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Metropolitan Hotels Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,530,000 تومان 3,930,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,530,000 تومان
 • 3,930,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,530,000 تومان
 • کودک با تخت 3,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,590,000 تومان 4,030,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,590,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Arsima Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,930,000 تومان 4,690,000 تومان 3,590,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,930,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,590,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
3,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,930,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 3,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The City Port Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,090,000 تومان 5,090,000 تومان 3,730,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,090,000 تومان
 • 5,090,000 تومان
 • 3,730,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,090,000 تومان
 • یک تخته 5,090,000 تومان
 • کودک با تخت 3,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,290,000 تومان 5,430,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,290,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,290,000 تومان
 • یک تخته 5,430,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Istanbul Dora Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,390,000 تومان 5,630,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,390,000 تومان
 • 5,630,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,390,000 تومان
 • یک تخته 5,630,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Taximtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,790,000 تومان 6,390,000 تومان 3,790,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,790,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,790,000 تومان
 • یک تخته 6,390,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Metropolitan Hotels Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,530,000 تومان 3,930,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,530,000 تومان
 • 3,930,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,530,000 تومان
 • کودک با تخت 3,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,590,000 تومان 4,030,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,590,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Arsima Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,930,000 تومان 4,690,000 تومان 3,590,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,930,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,590,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
3,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,930,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 3,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The City Port Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,090,000 تومان 5,090,000 تومان 3,730,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,090,000 تومان
 • 5,090,000 تومان
 • 3,730,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,090,000 تومان
 • یک تخته 5,090,000 تومان
 • کودک با تخت 3,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,290,000 تومان 5,430,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,290,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,290,000 تومان
 • یک تخته 5,430,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Istanbul Dora Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,390,000 تومان 5,630,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,390,000 تومان
 • 5,630,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,390,000 تومان
 • یک تخته 5,630,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Taximtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,790,000 تومان 6,390,000 تومان 3,790,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,790,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,790,000 تومان
 • یک تخته 6,390,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Metropolitan Hotels Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,530,000 تومان 3,930,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,530,000 تومان
 • 3,930,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,530,000 تومان
 • کودک با تخت 3,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,590,000 تومان 4,030,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,590,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Arsima Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,930,000 تومان 4,690,000 تومان 3,590,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,930,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,590,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
3,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,930,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 3,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The City Port Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,090,000 تومان 5,090,000 تومان 3,730,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,090,000 تومان
 • 5,090,000 تومان
 • 3,730,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,090,000 تومان
 • یک تخته 5,090,000 تومان
 • کودک با تخت 3,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,290,000 تومان 5,430,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,290,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,290,000 تومان
 • یک تخته 5,430,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Istanbul Dora Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,390,000 تومان 5,630,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,390,000 تومان
 • 5,630,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,390,000 تومان
 • یک تخته 5,630,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Taximtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,790,000 تومان 6,390,000 تومان 3,790,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,790,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,790,000 تومان
 • یک تخته 6,390,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Metropolitan Hotels Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,530,000 تومان 3,930,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,530,000 تومان
 • 3,930,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,530,000 تومان
 • کودک با تخت 3,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,590,000 تومان 4,030,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,590,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Arsima Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,930,000 تومان 4,690,000 تومان 3,590,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,930,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,590,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
3,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,930,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 3,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The City Port Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,090,000 تومان 5,090,000 تومان 3,730,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,090,000 تومان
 • 5,090,000 تومان
 • 3,730,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,090,000 تومان
 • یک تخته 5,090,000 تومان
 • کودک با تخت 3,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,290,000 تومان 5,430,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,290,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,290,000 تومان
 • یک تخته 5,430,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Istanbul Dora Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,390,000 تومان 5,630,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,390,000 تومان
 • 5,630,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,390,000 تومان
 • یک تخته 5,630,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Taximtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,790,000 تومان 6,390,000 تومان 3,790,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,790,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,790,000 تومان
 • یک تخته 6,390,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Metropolitan Hotels Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,530,000 تومان 3,930,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,530,000 تومان
 • 3,930,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,530,000 تومان
 • کودک با تخت 3,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,590,000 تومان 4,030,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,590,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Arsima Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,930,000 تومان 4,690,000 تومان 3,590,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,930,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,590,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
3,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,930,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 3,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The City Port Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,090,000 تومان 5,090,000 تومان 3,730,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,090,000 تومان
 • 5,090,000 تومان
 • 3,730,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,090,000 تومان
 • یک تخته 5,090,000 تومان
 • کودک با تخت 3,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,290,000 تومان 5,430,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,290,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,290,000 تومان
 • یک تخته 5,430,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Istanbul Dora Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,390,000 تومان 5,630,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,390,000 تومان
 • 5,630,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,390,000 تومان
 • یک تخته 5,630,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Taximtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,790,000 تومان 6,390,000 تومان 3,790,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,790,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,790,000 تومان
 • یک تخته 6,390,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Metropolitan Hotels Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,530,000 تومان 3,930,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,530,000 تومان
 • 3,930,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,530,000 تومان
 • کودک با تخت 3,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,590,000 تومان 4,030,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,590,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Arsima Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,930,000 تومان 4,690,000 تومان 3,590,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,930,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,590,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
3,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,930,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 3,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The City Port Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,090,000 تومان 5,090,000 تومان 3,730,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,090,000 تومان
 • 5,090,000 تومان
 • 3,730,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,090,000 تومان
 • یک تخته 5,090,000 تومان
 • کودک با تخت 3,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,290,000 تومان 5,430,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,290,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,290,000 تومان
 • یک تخته 5,430,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Istanbul Dora Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,390,000 تومان 5,630,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,390,000 تومان
 • 5,630,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,390,000 تومان
 • یک تخته 5,630,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Taximtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,790,000 تومان 6,390,000 تومان 3,790,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,790,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,790,000 تومان
 • یک تخته 6,390,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Metropolitan Hotels Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,530,000 تومان 3,930,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,530,000 تومان
 • 3,930,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,530,000 تومان
 • کودک با تخت 3,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,590,000 تومان 4,030,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,590,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Arsima Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,930,000 تومان 4,690,000 تومان 3,590,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,930,000 تومان
 • 4,690,000 تومان
 • 3,590,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
3,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,930,000 تومان
 • یک تخته 4,690,000 تومان
 • کودک با تخت 3,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The City Port Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,090,000 تومان 5,090,000 تومان 3,730,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,090,000 تومان
 • 5,090,000 تومان
 • 3,730,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,090,000 تومان
 • یک تخته 5,090,000 تومان
 • کودک با تخت 3,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,290,000 تومان 5,430,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,290,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,290,000 تومان
 • یک تخته 5,430,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Istanbul Dora Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,390,000 تومان 5,630,000 تومان 3,830,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,390,000 تومان
 • 5,630,000 تومان
 • 3,830,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,390,000 تومان
 • یک تخته 5,630,000 تومان
 • کودک با تخت 3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Taximtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,790,000 تومان 6,390,000 تومان 3,790,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,790,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,790,000 تومان
 • یک تخته 6,390,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
Metropolitan Hotels Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,530,000 تومان 3,930,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,530,000 تومان
 • 3,930,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,530,000 تومان
 • کودک با تخت 3,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن
The Green Park Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,930,000 تومان 6,590,000 تومان 4,030,000 تومان 3,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,930,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 4,030,000 تومان
 • 3,030,000 تومان
4,930,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,930,000 تومان
 • یک تخته 6,590,000 تومان
 • کودک با تخت 4,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,030,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با 7 ماه اعتبار

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با 7 ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران