تور مشهد آتا - همیشه سفر با نوید (۳ شب)

 • روش سفر هوایی
 • ایرلاین هوایی - آتا
 • تاریخ شروع 1398/03/14
 • تاریخ پایان 1398/04/03
قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

بلیط رفت و برگشت هوایی.3 شب اقامت در هتل

مدارک مورد نیاز:

کارت ملی.

قوانین و ملزومات:

ساعت پرواز رفت 06:35 آتا و ساعت پرواز برگشت 21:55 ایران ایر

اطلاعات آژانس

 • place پاسداران، خیابان گل نبی، پلاک ۳۵ ، واحد ۲
 • phone 02126703477
 • email hamishehsafarr@gmail.com
 • public hamishehsafar.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور مشهد آتا - همیشه سفر با نوید (۳ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور مشهد آتا - همیشه سفر با نوید (۳ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

هوایی - آتا
 • place
 • flag

date_rangeاز خرداد 1398 تا تیر 1398

اطلاعات آژانس

 • place پاسداران، خیابان گل نبی، پلاک ۳۵ ، واحد ۲
 • phone 02126703477
 • email hamishehsafarr@gmail.com
 • public hamishehsafar.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • خرداد
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/03/141398/03/17 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/141398/03/17 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/141398/03/17 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/141398/03/17 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/151398/03/18 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/151398/03/18 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/151398/03/18 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/151398/03/18 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/161398/03/19 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/161398/03/19 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/161398/03/19 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/161398/03/19 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/171398/03/20 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/171398/03/20 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/171398/03/20 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/171398/03/20 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/181398/03/21 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/181398/03/21 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/181398/03/21 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/181398/03/21 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/191398/03/22 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/191398/03/22 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/191398/03/22 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/191398/03/22 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/201398/03/23 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/201398/03/23 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/201398/03/23 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/201398/03/23 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/211398/03/24 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/211398/03/24 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/211398/03/24 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/211398/03/24 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/221398/03/25 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/221398/03/25 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/221398/03/25 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/221398/03/25 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/231398/03/26 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/231398/03/26 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/231398/03/26 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/231398/03/26 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/241398/03/27 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/241398/03/27 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/241398/03/27 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/241398/03/27 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/251398/03/28 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/251398/03/28 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/251398/03/28 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/251398/03/28 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/261398/03/29 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/261398/03/29 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/261398/03/29 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/261398/03/29 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/271398/03/30 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/271398/03/30 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/271398/03/30 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/271398/03/30 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/281398/03/31 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/281398/03/31 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/281398/03/31 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/281398/03/31 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/291398/04/01 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/291398/04/01 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/291398/04/01 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/291398/04/01 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/301398/04/02 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/301398/04/02 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/301398/04/02 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/301398/04/02 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان
1398/03/311398/04/03 هتل زاینده رود FB 1,095,000 تومان 1,275,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/311398/04/03 هتل همراز FB 1,110,000 تومان 1,310,000 تومان 1,110,000 تومان 1,100,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/311398/04/03 هتل عماد FB 1,485,000 تومان 2,055,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 845,000 تومان
1398/03/311398/04/03 هتل مجلل درویشی FB 1,685,000 تومان 1,940,000 تومان 1,555,000 تومان 1,685,000 تومان 1,210,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 3 روز و 2 شب

روش سفر: اتوبوس

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش