تور مشهد کاسپین - همیشه سفر با نوید (۳ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

پرواز رفت ساعت 08:00 کاسپین و قطار برگشت ساعت 3 ستاره ۶ تخته جوپار ساعت 12:10.

مدارک مورد نیاز:

کارت ملی

قوانین و ملزومات:

این نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی میباشد در صورت تغییر نرخ پرواز پکیج فوق شامل افزایش نرخ می گردد . ظرفیت بسیار محدود است . نرخ نوزاد ۱۸۰.۰۰۰ هزار تومان

اطلاعات آژانس

 • place پاسداران، خیابان گل نبی، پلاک ۳۵ ، واحد ۲
 • phone 02126703477
 • email hamishehsafarr@gmail.com
 • public hamishehsafar.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور مشهد کاسپین - همیشه سفر با نوید (۳ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور مشهد کاسپین - همیشه سفر با نوید (۳ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز اردیبهشت 1398 تا خرداد 1398

اطلاعات آژانس

 • place پاسداران، خیابان گل نبی، پلاک ۳۵ ، واحد ۲
 • phone 02126703477
 • email hamishehsafarr@gmail.com
 • public hamishehsafar.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • اردیبهشت
 • خرداد
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/02/27 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/02/27 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/02/27 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/02/28 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/02/28 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/02/28 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/02/29 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/02/29 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/02/29 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/02/30 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/02/30 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/02/30 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/02/311398/03/03 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/02/311398/03/03 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/02/311398/03/03 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/03/011398/03/04 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/011398/03/04 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/011398/03/04 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/03/021398/03/05 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/021398/03/05 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/021398/03/05 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/03/031398/03/06 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/031398/03/06 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/031398/03/06 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/03/041398/03/07 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/041398/03/07 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/041398/03/07 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/03/051398/03/08 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/051398/03/08 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/051398/03/08 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/03/061398/03/09 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/061398/03/09 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/061398/03/09 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/03/071398/03/10 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/071398/03/10 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/071398/03/10 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/03/081398/03/11 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/081398/03/11 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/081398/03/11 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/03/091398/03/12 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/091398/03/12 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/091398/03/12 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان
1398/03/101398/03/13 هتل زاینده رود FB 415,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/101398/03/13 هتل عماد FB 560,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان 250,000 تومان
1398/03/101398/03/13 هتل مجلل درویشی BB 1,030,000 تومان 1,375,000 تومان 925,000 تومان 1,030,000 تومان 640,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 3 روز و 2 شب

روش سفر: اتوبوس

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش