اشتراک گذاری

تور اوکراین - کیف 6 شب

از 9,990,000 تومان
04 مرداد تا 29 شهریور
هواپیمایی یو ام ایرلاینز اوکراین
6 شب
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02126703477

برنامه سفر

تهران
تهران
کیف
هواپیمایی یو ام ایرلاینز اوکراین
کیف
6 شب
کیف
تهران
هواپیمایی یو ام ایرلاینز اوکراین

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

29 شهریور 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Tourist Hotel Complex
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,990,000 تومان 11,300,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,990,000 تومان
 • 11,300,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
9,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,990,000 تومان
 • یک تخته 11,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Ukraine Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,790,000 تومان 12,750,000 تومان 8,500,000 تومان 12,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,790,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,090,000 تومان
10,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,790,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,090,000 تومان
بستن
Premier Hotel Rus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,300,000 تومان 14,550,000 تومان 8,500,000 تومان 11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,300,000 تومان
 • 14,550,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
11,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,300,000 تومان
 • یک تخته 14,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 11,690,000 تومان
بستن
Bakkara Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 12,990,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 12,990,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 12,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
President Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,690,000 تومان 14,690,000 تومان 8,500,000 تومان 18,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,690,000 تومان
 • 14,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 18,850,000 تومان
11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,690,000 تومان
 • یک تخته 14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 18,850,000 تومان
بستن
Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,590,000 تومان 16,500,000 تومان 9,100,000 تومان 8,500,000 تومان 12,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,590,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
 • 9,100,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,250,000 تومان
12,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,590,000 تومان
 • یک تخته 16,500,000 تومان
 • کودک با تخت 9,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,250,000 تومان
بستن
Hotel Khreschatyk City Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,790,000 تومان 19,790,000 تومان 8,500,000 تومان 14,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,790,000 تومان
 • 19,790,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 14,590,000 تومان
13,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,790,000 تومان
 • یک تخته 19,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 14,590,000 تومان
بستن
Premier Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,790,000 تومان 22,650,000 تومان 11,690,000 تومان 8,500,000 تومان 16,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,790,000 تومان
 • 22,650,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
16,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,790,000 تومان
 • یک تخته 22,650,000 تومان
 • کودک با تخت 11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 16,500,000 تومان
بستن
Fairmont Grand Hotel Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,450,000 تومان 24,000,000 تومان 11,800,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,450,000 تومان
 • 24,000,000 تومان
 • 11,800,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,450,000 تومان
 • یک تخته 24,000,000 تومان
 • کودک با تخت 11,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Hotel Hilton Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,850,000 تومان 25,250,000 تومان 12,350,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,850,000 تومان
 • 25,250,000 تومان
 • 12,350,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,850,000 تومان
 • یک تخته 25,250,000 تومان
 • کودک با تخت 12,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Tourist Hotel Complex
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,990,000 تومان 11,300,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,990,000 تومان
 • 11,300,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
9,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,990,000 تومان
 • یک تخته 11,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Ukraine Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,790,000 تومان 12,750,000 تومان 8,500,000 تومان 12,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,790,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,090,000 تومان
10,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,790,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,090,000 تومان
بستن
Premier Hotel Rus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,300,000 تومان 14,550,000 تومان 8,500,000 تومان 11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,300,000 تومان
 • 14,550,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
11,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,300,000 تومان
 • یک تخته 14,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 11,690,000 تومان
بستن
Bakkara Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 12,990,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 12,990,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 12,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
President Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,690,000 تومان 14,690,000 تومان 8,500,000 تومان 18,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,690,000 تومان
 • 14,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 18,850,000 تومان
11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,690,000 تومان
 • یک تخته 14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 18,850,000 تومان
بستن
Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,590,000 تومان 16,500,000 تومان 9,100,000 تومان 8,500,000 تومان 12,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,590,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
 • 9,100,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,250,000 تومان
12,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,590,000 تومان
 • یک تخته 16,500,000 تومان
 • کودک با تخت 9,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,250,000 تومان
بستن
Hotel Khreschatyk City Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,790,000 تومان 19,790,000 تومان 8,500,000 تومان 14,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,790,000 تومان
 • 19,790,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 14,590,000 تومان
13,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,790,000 تومان
 • یک تخته 19,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 14,590,000 تومان
بستن
Premier Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,790,000 تومان 22,650,000 تومان 11,690,000 تومان 8,500,000 تومان 16,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,790,000 تومان
 • 22,650,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
16,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,790,000 تومان
 • یک تخته 22,650,000 تومان
 • کودک با تخت 11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 16,500,000 تومان
بستن
Fairmont Grand Hotel Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,450,000 تومان 24,000,000 تومان 11,800,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,450,000 تومان
 • 24,000,000 تومان
 • 11,800,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,450,000 تومان
 • یک تخته 24,000,000 تومان
 • کودک با تخت 11,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Hotel Hilton Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,850,000 تومان 25,250,000 تومان 12,350,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,850,000 تومان
 • 25,250,000 تومان
 • 12,350,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,850,000 تومان
 • یک تخته 25,250,000 تومان
 • کودک با تخت 12,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Tourist Hotel Complex
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,990,000 تومان 11,300,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,990,000 تومان
 • 11,300,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
9,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,990,000 تومان
 • یک تخته 11,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Ukraine Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,790,000 تومان 12,750,000 تومان 8,500,000 تومان 12,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,790,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,090,000 تومان
10,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,790,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,090,000 تومان
بستن
Premier Hotel Rus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,300,000 تومان 14,550,000 تومان 8,500,000 تومان 11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,300,000 تومان
 • 14,550,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
11,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,300,000 تومان
 • یک تخته 14,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 11,690,000 تومان
بستن
Bakkara Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 12,990,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 12,990,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 12,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
President Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,690,000 تومان 14,690,000 تومان 8,500,000 تومان 18,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,690,000 تومان
 • 14,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 18,850,000 تومان
11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,690,000 تومان
 • یک تخته 14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 18,850,000 تومان
بستن
Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,590,000 تومان 16,500,000 تومان 9,100,000 تومان 8,500,000 تومان 12,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,590,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
 • 9,100,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,250,000 تومان
12,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,590,000 تومان
 • یک تخته 16,500,000 تومان
 • کودک با تخت 9,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,250,000 تومان
بستن
Hotel Khreschatyk City Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,790,000 تومان 19,790,000 تومان 8,500,000 تومان 14,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,790,000 تومان
 • 19,790,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 14,590,000 تومان
13,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,790,000 تومان
 • یک تخته 19,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 14,590,000 تومان
بستن
Premier Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,790,000 تومان 22,650,000 تومان 11,690,000 تومان 8,500,000 تومان 16,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,790,000 تومان
 • 22,650,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
16,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,790,000 تومان
 • یک تخته 22,650,000 تومان
 • کودک با تخت 11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 16,500,000 تومان
بستن
Fairmont Grand Hotel Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,450,000 تومان 24,000,000 تومان 11,800,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,450,000 تومان
 • 24,000,000 تومان
 • 11,800,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,450,000 تومان
 • یک تخته 24,000,000 تومان
 • کودک با تخت 11,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Hotel Hilton Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,850,000 تومان 25,250,000 تومان 12,350,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,850,000 تومان
 • 25,250,000 تومان
 • 12,350,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,850,000 تومان
 • یک تخته 25,250,000 تومان
 • کودک با تخت 12,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Tourist Hotel Complex
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,990,000 تومان 11,300,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,990,000 تومان
 • 11,300,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
9,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,990,000 تومان
 • یک تخته 11,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Ukraine Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,790,000 تومان 12,750,000 تومان 8,500,000 تومان 12,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,790,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,090,000 تومان
10,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,790,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,090,000 تومان
بستن
Premier Hotel Rus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,300,000 تومان 14,550,000 تومان 8,500,000 تومان 11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,300,000 تومان
 • 14,550,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
11,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,300,000 تومان
 • یک تخته 14,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 11,690,000 تومان
بستن
Bakkara Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 12,990,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 12,990,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 12,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
President Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,690,000 تومان 14,690,000 تومان 8,500,000 تومان 18,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,690,000 تومان
 • 14,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 18,850,000 تومان
11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,690,000 تومان
 • یک تخته 14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 18,850,000 تومان
بستن
Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,590,000 تومان 16,500,000 تومان 9,100,000 تومان 8,500,000 تومان 12,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,590,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
 • 9,100,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,250,000 تومان
12,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,590,000 تومان
 • یک تخته 16,500,000 تومان
 • کودک با تخت 9,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,250,000 تومان
بستن
Hotel Khreschatyk City Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,790,000 تومان 19,790,000 تومان 8,500,000 تومان 14,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,790,000 تومان
 • 19,790,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 14,590,000 تومان
13,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,790,000 تومان
 • یک تخته 19,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 14,590,000 تومان
بستن
Premier Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,790,000 تومان 22,650,000 تومان 11,690,000 تومان 8,500,000 تومان 16,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,790,000 تومان
 • 22,650,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
16,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,790,000 تومان
 • یک تخته 22,650,000 تومان
 • کودک با تخت 11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 16,500,000 تومان
بستن
Fairmont Grand Hotel Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,450,000 تومان 24,000,000 تومان 11,800,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,450,000 تومان
 • 24,000,000 تومان
 • 11,800,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,450,000 تومان
 • یک تخته 24,000,000 تومان
 • کودک با تخت 11,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Hotel Hilton Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,850,000 تومان 25,250,000 تومان 12,350,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,850,000 تومان
 • 25,250,000 تومان
 • 12,350,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,850,000 تومان
 • یک تخته 25,250,000 تومان
 • کودک با تخت 12,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Tourist Hotel Complex
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,990,000 تومان 11,300,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,990,000 تومان
 • 11,300,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
9,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,990,000 تومان
 • یک تخته 11,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Ukraine Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,790,000 تومان 12,750,000 تومان 8,500,000 تومان 12,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,790,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,090,000 تومان
10,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,790,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,090,000 تومان
بستن
Premier Hotel Rus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,300,000 تومان 14,550,000 تومان 8,500,000 تومان 11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,300,000 تومان
 • 14,550,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
11,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,300,000 تومان
 • یک تخته 14,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 11,690,000 تومان
بستن
Bakkara Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 12,990,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 12,990,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 12,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
President Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,690,000 تومان 14,690,000 تومان 8,500,000 تومان 18,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,690,000 تومان
 • 14,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 18,850,000 تومان
11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,690,000 تومان
 • یک تخته 14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 18,850,000 تومان
بستن
Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,590,000 تومان 16,500,000 تومان 9,100,000 تومان 8,500,000 تومان 12,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,590,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
 • 9,100,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,250,000 تومان
12,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,590,000 تومان
 • یک تخته 16,500,000 تومان
 • کودک با تخت 9,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,250,000 تومان
بستن
Hotel Khreschatyk City Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,790,000 تومان 19,790,000 تومان 8,500,000 تومان 14,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,790,000 تومان
 • 19,790,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 14,590,000 تومان
13,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,790,000 تومان
 • یک تخته 19,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 14,590,000 تومان
بستن
Premier Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,790,000 تومان 22,650,000 تومان 11,690,000 تومان 8,500,000 تومان 16,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,790,000 تومان
 • 22,650,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
16,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,790,000 تومان
 • یک تخته 22,650,000 تومان
 • کودک با تخت 11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 16,500,000 تومان
بستن
Fairmont Grand Hotel Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,450,000 تومان 24,000,000 تومان 11,800,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,450,000 تومان
 • 24,000,000 تومان
 • 11,800,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,450,000 تومان
 • یک تخته 24,000,000 تومان
 • کودک با تخت 11,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Hotel Hilton Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,850,000 تومان 25,250,000 تومان 12,350,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,850,000 تومان
 • 25,250,000 تومان
 • 12,350,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,850,000 تومان
 • یک تخته 25,250,000 تومان
 • کودک با تخت 12,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Tourist Hotel Complex
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,990,000 تومان 11,300,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,990,000 تومان
 • 11,300,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
9,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,990,000 تومان
 • یک تخته 11,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Ukraine Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,790,000 تومان 12,750,000 تومان 8,500,000 تومان 12,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,790,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,090,000 تومان
10,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,790,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,090,000 تومان
بستن
Premier Hotel Rus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,300,000 تومان 14,550,000 تومان 8,500,000 تومان 11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,300,000 تومان
 • 14,550,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
11,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,300,000 تومان
 • یک تخته 14,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 11,690,000 تومان
بستن
Bakkara Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 12,990,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 12,990,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 12,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
President Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,690,000 تومان 14,690,000 تومان 8,500,000 تومان 18,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,690,000 تومان
 • 14,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 18,850,000 تومان
11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,690,000 تومان
 • یک تخته 14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 18,850,000 تومان
بستن
Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,590,000 تومان 16,500,000 تومان 9,100,000 تومان 8,500,000 تومان 12,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,590,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
 • 9,100,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,250,000 تومان
12,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,590,000 تومان
 • یک تخته 16,500,000 تومان
 • کودک با تخت 9,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,250,000 تومان
بستن
Hotel Khreschatyk City Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,790,000 تومان 19,790,000 تومان 8,500,000 تومان 14,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,790,000 تومان
 • 19,790,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 14,590,000 تومان
13,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,790,000 تومان
 • یک تخته 19,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 14,590,000 تومان
بستن
Premier Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,790,000 تومان 22,650,000 تومان 11,690,000 تومان 8,500,000 تومان 16,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,790,000 تومان
 • 22,650,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
16,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,790,000 تومان
 • یک تخته 22,650,000 تومان
 • کودک با تخت 11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 16,500,000 تومان
بستن
Fairmont Grand Hotel Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,450,000 تومان 24,000,000 تومان 11,800,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,450,000 تومان
 • 24,000,000 تومان
 • 11,800,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,450,000 تومان
 • یک تخته 24,000,000 تومان
 • کودک با تخت 11,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Hotel Hilton Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,850,000 تومان 25,250,000 تومان 12,350,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,850,000 تومان
 • 25,250,000 تومان
 • 12,350,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,850,000 تومان
 • یک تخته 25,250,000 تومان
 • کودک با تخت 12,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Tourist Hotel Complex
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,990,000 تومان 11,300,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,990,000 تومان
 • 11,300,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
9,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,990,000 تومان
 • یک تخته 11,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Ukraine Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,790,000 تومان 12,750,000 تومان 8,500,000 تومان 12,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,790,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,090,000 تومان
10,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,790,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,090,000 تومان
بستن
Premier Hotel Rus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,300,000 تومان 14,550,000 تومان 8,500,000 تومان 11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,300,000 تومان
 • 14,550,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
11,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,300,000 تومان
 • یک تخته 14,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 11,690,000 تومان
بستن
Bakkara Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 12,990,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 12,990,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 12,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
President Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,690,000 تومان 14,690,000 تومان 8,500,000 تومان 18,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,690,000 تومان
 • 14,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 18,850,000 تومان
11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,690,000 تومان
 • یک تخته 14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 18,850,000 تومان
بستن
Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,590,000 تومان 16,500,000 تومان 9,100,000 تومان 8,500,000 تومان 12,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,590,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
 • 9,100,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,250,000 تومان
12,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,590,000 تومان
 • یک تخته 16,500,000 تومان
 • کودک با تخت 9,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,250,000 تومان
بستن
Hotel Khreschatyk City Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,790,000 تومان 19,790,000 تومان 8,500,000 تومان 14,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,790,000 تومان
 • 19,790,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 14,590,000 تومان
13,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,790,000 تومان
 • یک تخته 19,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 14,590,000 تومان
بستن
Premier Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,790,000 تومان 22,650,000 تومان 11,690,000 تومان 8,500,000 تومان 16,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,790,000 تومان
 • 22,650,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
16,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,790,000 تومان
 • یک تخته 22,650,000 تومان
 • کودک با تخت 11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 16,500,000 تومان
بستن
Fairmont Grand Hotel Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,450,000 تومان 24,000,000 تومان 11,800,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,450,000 تومان
 • 24,000,000 تومان
 • 11,800,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,450,000 تومان
 • یک تخته 24,000,000 تومان
 • کودک با تخت 11,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Hotel Hilton Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,850,000 تومان 25,250,000 تومان 12,350,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,850,000 تومان
 • 25,250,000 تومان
 • 12,350,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,850,000 تومان
 • یک تخته 25,250,000 تومان
 • کودک با تخت 12,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Tourist Hotel Complex
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,990,000 تومان 11,300,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,990,000 تومان
 • 11,300,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
9,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,990,000 تومان
 • یک تخته 11,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Ukraine Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,790,000 تومان 12,750,000 تومان 8,500,000 تومان 12,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,790,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,090,000 تومان
10,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,790,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,090,000 تومان
بستن
Premier Hotel Rus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,300,000 تومان 14,550,000 تومان 8,500,000 تومان 11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,300,000 تومان
 • 14,550,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
11,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,300,000 تومان
 • یک تخته 14,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 11,690,000 تومان
بستن
Bakkara Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 12,990,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 12,990,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 12,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
President Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,690,000 تومان 14,690,000 تومان 8,500,000 تومان 18,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,690,000 تومان
 • 14,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 18,850,000 تومان
11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,690,000 تومان
 • یک تخته 14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 18,850,000 تومان
بستن
Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,590,000 تومان 16,500,000 تومان 9,100,000 تومان 8,500,000 تومان 12,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,590,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
 • 9,100,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,250,000 تومان
12,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,590,000 تومان
 • یک تخته 16,500,000 تومان
 • کودک با تخت 9,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,250,000 تومان
بستن
Hotel Khreschatyk City Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,790,000 تومان 19,790,000 تومان 8,500,000 تومان 14,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,790,000 تومان
 • 19,790,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 14,590,000 تومان
13,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,790,000 تومان
 • یک تخته 19,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 14,590,000 تومان
بستن
Premier Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,790,000 تومان 22,650,000 تومان 11,690,000 تومان 8,500,000 تومان 16,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,790,000 تومان
 • 22,650,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
16,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,790,000 تومان
 • یک تخته 22,650,000 تومان
 • کودک با تخت 11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 16,500,000 تومان
بستن
Fairmont Grand Hotel Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,450,000 تومان 24,000,000 تومان 11,800,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,450,000 تومان
 • 24,000,000 تومان
 • 11,800,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,450,000 تومان
 • یک تخته 24,000,000 تومان
 • کودک با تخت 11,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Hotel Hilton Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,850,000 تومان 25,250,000 تومان 12,350,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,850,000 تومان
 • 25,250,000 تومان
 • 12,350,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,850,000 تومان
 • یک تخته 25,250,000 تومان
 • کودک با تخت 12,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Tourist Hotel Complex
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,990,000 تومان 11,300,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,990,000 تومان
 • 11,300,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
9,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,990,000 تومان
 • یک تخته 11,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Ukraine Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,790,000 تومان 12,750,000 تومان 8,500,000 تومان 12,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,790,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,090,000 تومان
10,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,790,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,090,000 تومان
بستن
Premier Hotel Rus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,300,000 تومان 14,550,000 تومان 8,500,000 تومان 11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,300,000 تومان
 • 14,550,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
11,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,300,000 تومان
 • یک تخته 14,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 11,690,000 تومان
بستن
Bakkara Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 12,990,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 12,990,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 12,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
President Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,690,000 تومان 14,690,000 تومان 8,500,000 تومان 18,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,690,000 تومان
 • 14,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 18,850,000 تومان
11,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,690,000 تومان
 • یک تخته 14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 18,850,000 تومان
بستن
Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,590,000 تومان 16,500,000 تومان 9,100,000 تومان 8,500,000 تومان 12,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,590,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
 • 9,100,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 12,250,000 تومان
12,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,590,000 تومان
 • یک تخته 16,500,000 تومان
 • کودک با تخت 9,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 12,250,000 تومان
بستن
Hotel Khreschatyk City Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,790,000 تومان 19,790,000 تومان 8,500,000 تومان 14,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,790,000 تومان
 • 19,790,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 14,590,000 تومان
13,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,790,000 تومان
 • یک تخته 19,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 14,590,000 تومان
بستن
Premier Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,790,000 تومان 22,650,000 تومان 11,690,000 تومان 8,500,000 تومان 16,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,790,000 تومان
 • 22,650,000 تومان
 • 11,690,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • 16,500,000 تومان
16,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,790,000 تومان
 • یک تخته 22,650,000 تومان
 • کودک با تخت 11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
 • سه تخت 16,500,000 تومان
بستن
Fairmont Grand Hotel Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,450,000 تومان 24,000,000 تومان 11,800,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,450,000 تومان
 • 24,000,000 تومان
 • 11,800,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,450,000 تومان
 • یک تخته 24,000,000 تومان
 • کودک با تخت 11,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن
Hotel Hilton Kyiv
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,850,000 تومان 25,250,000 تومان 12,350,000 تومان 8,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,850,000 تومان
 • 25,250,000 تومان
 • 12,350,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
17,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,850,000 تومان
 • یک تخته 25,250,000 تومان
 • کودک با تخت 12,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,500,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

۱. اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار، ۲ قطعه عکس رنگی تمام رخ ۴*۳ با زمینه سفید ۲. تکمیل فرم سفارت و مشخصات فردی، گواهی شغلی، کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی ۳. تمکن مالی با حداقل مانده حساب ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حتما دارای شماره نامه و تاریخ باشد) ۴. ضمانت جهت بازگشت از سفر به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

قوانین و ملزومات

قوانین و ملزومات: ۱. از تاریخ ۱ آگوست (۱۰ مرداد) حضور مسافر جهت مصاحبه الزامی است. ۲. نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۵۰ دلار می باشد. ۳. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور بعهده مسافر و آژانس درخواست کننده بوده و خسارت وارد شده از آژانس درخواست کننده کسر خواهد شد. ۴. برای تماس در ساعات غیر اداری با شماره ۰۹۰۲۵۵۵۵۱۲۴ تماس حاصل فرمایید.

مدارک مورد نیاز

۱. اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار، ۲ قطعه عکس رنگی تمام رخ ۴*۳ با زمینه سفید ۲. تکمیل فرم سفارت و مشخصات فردی، گواهی شغلی، کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی ۳. تمکن مالی با حداقل مانده حساب ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حتما دارای شماره نامه و تاریخ باشد) ۴. ضمانت جهت بازگشت از سفر به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

قوانین و ملزومات

قوانین و ملزومات: ۱. از تاریخ ۱ آگوست (۱۰ مرداد) حضور مسافر جهت مصاحبه الزامی است. ۲. نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۵۰ دلار می باشد. ۳. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور بعهده مسافر و آژانس درخواست کننده بوده و خسارت وارد شده از آژانس درخواست کننده کسر خواهد شد. ۴. برای تماس در ساعات غیر اداری با شماره ۰۹۰۲۵۵۵۵۱۲۴ تماس حاصل فرمایید.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران