تور مالزی هواپیمایی ماهان - قصر شیرین (۷ شب)

خدمات آژانس:

اطلاعات آژانس

 • place خیابان استاد نجات اللهی(ویلای جنوبی)، تقاطع خیابان فلاح پور، پلاک 37
 • phone 02183348
 • email info@ghasreshirin.com
 • public www.ghasreshirin.com
call

تور مالزی هواپیمایی ماهان - قصر شیرین (۷ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور مالزی هواپیمایی ماهان - قصر شیرین (۷ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز بهمن 1396 تا فروردین 1397

اطلاعات آژانس

 • place خیابان استاد نجات اللهی(ویلای جنوبی)، تقاطع خیابان فلاح پور، پلاک 37
 • phone 02183348
 • email info@ghasreshirin.com
 • public www.ghasreshirin.com
call
 • فروردین
 • اردیبهشت
 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • دی
 • بهمن
 • اسفند
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1396/11/041396/11/11 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/041396/11/11 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/041396/11/11 Pacific Regency Hotel Suites Berjaya Langkawi Resort BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/041396/11/11 Istana Hotel Berjaya Langkawi Resort BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/051396/11/12 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/051396/11/12 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/051396/11/12 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/051396/11/12 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/061396/11/13 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/061396/11/13 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/061396/11/13 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/061396/11/13 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/081396/11/15 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/081396/11/15 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/081396/11/15 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/081396/11/15 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/111396/11/18 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/111396/11/18 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/111396/11/18 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/111396/11/18 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/121396/11/19 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/121396/11/19 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/121396/11/19 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/121396/11/19 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/131396/11/20 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/131396/11/20 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/131396/11/20 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/131396/11/20 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/151396/11/22 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/151396/11/22 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/151396/11/22 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/151396/11/22 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/181396/11/25 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/181396/11/25 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/181396/11/25 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/181396/11/25 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/191396/11/26 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/191396/11/26 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/191396/11/26 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/191396/11/26 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/201396/11/27 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/201396/11/27 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/201396/11/27 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/201396/11/27 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/221396/11/29 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/221396/11/29 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/221396/11/29 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/221396/11/29 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/251396/12/02 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/251396/12/02 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/251396/12/02 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/251396/12/02 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/261396/12/03 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/261396/12/03 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/261396/12/03 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/261396/12/03 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/271396/12/04 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/271396/12/04 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/271396/12/04 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/271396/12/04 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/11/291396/12/06 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/11/291396/12/06 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/11/291396/12/06 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/11/291396/12/06 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/021396/12/09 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/021396/12/09 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/021396/12/09 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/021396/12/09 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/031396/12/10 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/031396/12/10 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/031396/12/10 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/031396/12/10 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/041396/12/11 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/041396/12/11 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/041396/12/11 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/041396/12/11 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/061396/12/13 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/061396/12/13 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/061396/12/13 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/061396/12/13 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/091396/12/16 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/091396/12/16 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/091396/12/16 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/091396/12/16 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/101396/12/17 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/101396/12/17 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/101396/12/17 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/101396/12/17 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/111396/12/18 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/111396/12/18 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/111396/12/18 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/111396/12/18 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/131396/12/20 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/131396/12/20 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/131396/12/20 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/131396/12/20 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/161396/12/23 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/161396/12/23 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/161396/12/23 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/161396/12/23 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/171396/12/24 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/171396/12/24 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/171396/12/24 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/171396/12/24 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/181396/12/25 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/181396/12/25 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/181396/12/25 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/181396/12/25 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/201396/12/27 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/201396/12/27 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/201396/12/27 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/201396/12/27 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال
1396/12/231397/01/01 Corus Hotel Kuala Lumpur Century Langkasuka Resort BB 33,161,040 ریال 42,414,840 ریال 28,532,520 ریال 23,610,400 ریال
1396/12/231397/01/01 Concorde Hotel Kuala Lumpur Century Langkawi Beach Resort BB 34,353,540 ریال 44,656,740 ریال 29,650,320 ریال 24,105,400 ریال
1396/12/231397/01/01 Pacific Regency Hotel Suites BB 35,307,540 ریال 46,421,640 ریال
1396/12/231397/01/01 Istana Hotel BB 37,215,540 ریال 49,999,140 ریال

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 9 روز و 8 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش