تور کیش کیش ایر - رامین گشت ابرسام (۲ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

اقامت/صبحانه/گشت جزیره رایگان/بلیت رفت و برگشت

مدارک مورد نیاز:

مدارک شناسایی معتبر

قوانین و ملزومات:

داشتن محرمیت شرعی و قانونی

اطلاعات آژانس

 • place خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۳۸، طبقه ۱
 • phone 02141509
 • email ramingashtabarsam@gmail.com
 • public www.iritravel.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور کیش کیش ایر - رامین گشت ابرسام (۲ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور کیش کیش ایر - رامین گشت ابرسام (۲ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید
به پایان رسیده

 • place
 • flag

date_rangeاز خرداد 1398 تا مرداد 1398

اطلاعات آژانس

 • place خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۳۸، طبقه ۱
 • phone 02141509
 • email ramingashtabarsam@gmail.com
 • public www.iritravel.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • خرداد
 • تیر
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/03/28 هتل ققنوس BB 580,000 تومان
1398/03/28 هتل خاتم BB 590,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/28 هتل پانیذ BB 590,000 تومان
1398/03/28 هتل تعطیلات BB 595,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/28 هتل سیمرغ BB 650,000 تومان
1398/03/28 هتل لوتوس BB 680,000 تومان
1398/03/28 هتل گامبرون کیش BB 685,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/28 هتل جام جم BB 695,000 تومان
1398/03/28 هتل هلیا BB 710,000 تومان
1398/03/28 هتل پارمیدا BB 740,000 تومان
1398/03/28 هتل سورینت صدف BB 760,000 تومان
1398/03/28 هتل میراژ BB 820,000 تومان
1398/03/28 هتل کوروش BB 830,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/28 هتل سورینت مریم BB 850,000 تومان
1398/03/28 هتل شایگان BB 860,000 تومان
1398/03/28 هتل الوند (ویدا) BB 880,000 تومان
1398/03/28 هتل فلامینگو BB 895,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/28 هتل ایران BB 895,000 تومان
1398/03/28 هتل پانوراما
بدون درجه
BB 990,000 تومان
1398/03/28 هتل پارمیس HB 1,090,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/28 هتل شایان BB 1,110,000 تومان
1398/03/28 هتل داریوش HB 1,140,000 تومان
1398/03/28 هتل مارینا پارک HB 1,350,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/28 هتل دریایی ترنج HB 1,810,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/29 هتل ققنوس BB 580,000 تومان
1398/03/29 هتل خاتم BB 590,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/29 هتل پانیذ BB 590,000 تومان
1398/03/29 هتل تعطیلات BB 595,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/29 هتل سیمرغ BB 650,000 تومان
1398/03/29 هتل لوتوس BB 680,000 تومان
1398/03/29 هتل گامبرون کیش BB 685,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/29 هتل جام جم BB 695,000 تومان
1398/03/29 هتل هلیا BB 710,000 تومان
1398/03/29 هتل پارمیدا BB 740,000 تومان
1398/03/29 هتل سورینت صدف BB 760,000 تومان
1398/03/29 هتل میراژ BB 820,000 تومان
1398/03/29 هتل کوروش BB 830,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/29 هتل سورینت مریم BB 850,000 تومان
1398/03/29 هتل شایگان BB 860,000 تومان
1398/03/29 هتل الوند (ویدا) BB 880,000 تومان
1398/03/29 هتل فلامینگو BB 895,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/29 هتل ایران BB 895,000 تومان
1398/03/29 هتل پانوراما
بدون درجه
BB 990,000 تومان
1398/03/29 هتل پارمیس HB 1,090,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/29 هتل شایان BB 1,110,000 تومان
1398/03/29 هتل داریوش HB 1,140,000 تومان
1398/03/29 هتل مارینا پارک HB 1,350,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/29 هتل دریایی ترنج HB 1,810,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/30 هتل ققنوس BB 580,000 تومان
1398/03/30 هتل خاتم BB 590,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/30 هتل پانیذ BB 590,000 تومان
1398/03/30 هتل تعطیلات BB 595,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/30 هتل سیمرغ BB 650,000 تومان
1398/03/30 هتل لوتوس BB 680,000 تومان
1398/03/30 هتل گامبرون کیش BB 685,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/30 هتل جام جم BB 695,000 تومان
1398/03/30 هتل هلیا BB 710,000 تومان
1398/03/30 هتل پارمیدا BB 740,000 تومان
1398/03/30 هتل سورینت صدف BB 760,000 تومان
1398/03/30 هتل میراژ BB 820,000 تومان
1398/03/30 هتل کوروش BB 830,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/30 هتل سورینت مریم BB 850,000 تومان
1398/03/30 هتل شایگان BB 860,000 تومان
1398/03/30 هتل الوند (ویدا) BB 880,000 تومان
1398/03/30 هتل فلامینگو BB 895,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/30 هتل ایران BB 895,000 تومان
1398/03/30 هتل پانوراما
بدون درجه
BB 990,000 تومان
1398/03/30 هتل پارمیس HB 1,090,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/30 هتل شایان BB 1,110,000 تومان
1398/03/30 هتل داریوش HB 1,140,000 تومان
1398/03/30 هتل مارینا پارک HB 1,350,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/30 هتل دریایی ترنج HB 1,810,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/31 هتل ققنوس BB 580,000 تومان
1398/03/31 هتل خاتم BB 590,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/31 هتل پانیذ BB 590,000 تومان
1398/03/31 هتل تعطیلات BB 595,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/31 هتل سیمرغ BB 650,000 تومان
1398/03/31 هتل لوتوس BB 680,000 تومان
1398/03/31 هتل گامبرون کیش BB 685,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/31 هتل جام جم BB 695,000 تومان
1398/03/31 هتل هلیا BB 710,000 تومان
1398/03/31 هتل پارمیدا BB 740,000 تومان
1398/03/31 هتل سورینت صدف BB 760,000 تومان
1398/03/31 هتل میراژ BB 820,000 تومان
1398/03/31 هتل کوروش BB 830,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/31 هتل سورینت مریم BB 850,000 تومان
1398/03/31 هتل شایگان BB 860,000 تومان
1398/03/31 هتل الوند (ویدا) BB 880,000 تومان
1398/03/31 هتل فلامینگو BB 895,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/31 هتل ایران BB 895,000 تومان
1398/03/31 هتل پانوراما
بدون درجه
BB 990,000 تومان
1398/03/31 هتل پارمیس HB 1,090,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/31 هتل شایان BB 1,110,000 تومان
1398/03/31 هتل داریوش HB 1,140,000 تومان
1398/03/31 هتل مارینا پارک HB 1,350,000 تومان 500,000 تومان
1398/03/31 هتل دریایی ترنج HB 1,810,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/01 هتل ققنوس BB 580,000 تومان
1398/04/01 هتل خاتم BB 590,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/01 هتل پانیذ BB 590,000 تومان
1398/04/01 هتل تعطیلات BB 595,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/01 هتل سیمرغ BB 650,000 تومان
1398/04/01 هتل لوتوس BB 680,000 تومان
1398/04/01 هتل گامبرون کیش BB 685,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/01 هتل جام جم BB 695,000 تومان
1398/04/01 هتل هلیا BB 710,000 تومان
1398/04/01 هتل پارمیدا BB 740,000 تومان
1398/04/01 هتل سورینت صدف BB 760,000 تومان
1398/04/01 هتل میراژ BB 820,000 تومان
1398/04/01 هتل کوروش BB 830,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/01 هتل سورینت مریم BB 850,000 تومان
1398/04/01 هتل شایگان BB 860,000 تومان
1398/04/01 هتل الوند (ویدا) BB 880,000 تومان
1398/04/01 هتل فلامینگو BB 895,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/01 هتل ایران BB 895,000 تومان
1398/04/01 هتل پانوراما
بدون درجه
BB 990,000 تومان
1398/04/01 هتل پارمیس HB 1,090,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/01 هتل شایان BB 1,110,000 تومان
1398/04/01 هتل داریوش HB 1,140,000 تومان
1398/04/01 هتل مارینا پارک HB 1,350,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/01 هتل دریایی ترنج HB 1,810,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/02 هتل ققنوس BB 580,000 تومان
1398/04/02 هتل خاتم BB 590,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/02 هتل پانیذ BB 590,000 تومان
1398/04/02 هتل تعطیلات BB 595,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/02 هتل سیمرغ BB 650,000 تومان
1398/04/02 هتل لوتوس BB 680,000 تومان
1398/04/02 هتل گامبرون کیش BB 685,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/02 هتل جام جم BB 695,000 تومان
1398/04/02 هتل هلیا BB 710,000 تومان
1398/04/02 هتل پارمیدا BB 740,000 تومان
1398/04/02 هتل سورینت صدف BB 760,000 تومان
1398/04/02 هتل میراژ BB 820,000 تومان
1398/04/02 هتل کوروش BB 830,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/02 هتل سورینت مریم BB 850,000 تومان
1398/04/02 هتل شایگان BB 860,000 تومان
1398/04/02 هتل الوند (ویدا) BB 880,000 تومان
1398/04/02 هتل فلامینگو BB 895,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/02 هتل ایران BB 895,000 تومان
1398/04/02 هتل پانوراما
بدون درجه
BB 990,000 تومان
1398/04/02 هتل پارمیس HB 1,090,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/02 هتل شایان BB 1,110,000 تومان
1398/04/02 هتل داریوش HB 1,140,000 تومان
1398/04/02 هتل مارینا پارک HB 1,350,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/02 هتل دریایی ترنج HB 1,810,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/03 هتل ققنوس BB 580,000 تومان
1398/04/03 هتل خاتم BB 590,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/03 هتل پانیذ BB 590,000 تومان
1398/04/03 هتل تعطیلات BB 595,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/03 هتل سیمرغ BB 650,000 تومان
1398/04/03 هتل لوتوس BB 680,000 تومان
1398/04/03 هتل گامبرون کیش BB 685,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/03 هتل جام جم BB 695,000 تومان
1398/04/03 هتل هلیا BB 710,000 تومان
1398/04/03 هتل پارمیدا BB 740,000 تومان
1398/04/03 هتل سورینت صدف BB 760,000 تومان
1398/04/03 هتل میراژ BB 820,000 تومان
1398/04/03 هتل کوروش BB 830,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/03 هتل سورینت مریم BB 850,000 تومان
1398/04/03 هتل شایگان BB 860,000 تومان
1398/04/03 هتل الوند (ویدا) BB 880,000 تومان
1398/04/03 هتل فلامینگو BB 895,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/03 هتل ایران BB 895,000 تومان
1398/04/03 هتل پانوراما
بدون درجه
BB 990,000 تومان
1398/04/03 هتل پارمیس HB 1,090,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/03 هتل شایان BB 1,110,000 تومان
1398/04/03 هتل داریوش HB 1,140,000 تومان
1398/04/03 هتل مارینا پارک HB 1,350,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/03 هتل دریایی ترنج HB 1,810,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/04 هتل ققنوس BB 580,000 تومان
1398/04/04 هتل خاتم BB 590,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/04 هتل پانیذ BB 590,000 تومان
1398/04/04 هتل تعطیلات BB 595,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/04 هتل سیمرغ BB 650,000 تومان
1398/04/04 هتل لوتوس BB 680,000 تومان
1398/04/04 هتل گامبرون کیش BB 685,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/04 هتل جام جم BB 695,000 تومان
1398/04/04 هتل هلیا BB 710,000 تومان
1398/04/04 هتل پارمیدا BB 740,000 تومان
1398/04/04 هتل سورینت صدف BB 760,000 تومان
1398/04/04 هتل میراژ BB 820,000 تومان
1398/04/04 هتل کوروش BB 830,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/04 هتل سورینت مریم BB 850,000 تومان
1398/04/04 هتل شایگان BB 860,000 تومان
1398/04/04 هتل الوند (ویدا) BB 880,000 تومان
1398/04/04 هتل فلامینگو BB 895,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/04 هتل ایران BB 895,000 تومان
1398/04/04 هتل پانوراما
بدون درجه
BB 990,000 تومان
1398/04/04 هتل پارمیس HB 1,090,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/04 هتل شایان BB 1,110,000 تومان
1398/04/04 هتل داریوش HB 1,140,000 تومان
1398/04/04 هتل مارینا پارک HB 1,350,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/04 هتل دریایی ترنج HB 1,810,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/31 هتل ققنوس BB 580,000 تومان
1398/04/31 هتل خاتم BB 590,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/31 هتل پانیذ BB 590,000 تومان
1398/04/31 هتل تعطیلات BB 595,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/31 هتل سیمرغ BB 650,000 تومان
1398/04/31 هتل لوتوس BB 680,000 تومان
1398/04/31 هتل گامبرون کیش BB 685,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/31 هتل جام جم BB 695,000 تومان
1398/04/31 هتل هلیا BB 710,000 تومان
1398/04/31 هتل پارمیدا BB 740,000 تومان
1398/04/31 هتل سورینت صدف BB 760,000 تومان
1398/04/31 هتل میراژ BB 820,000 تومان
1398/04/31 هتل کوروش BB 830,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/31 هتل سورینت مریم BB 850,000 تومان
1398/04/31 هتل شایگان BB 860,000 تومان
1398/04/31 هتل الوند (ویدا) BB 880,000 تومان
1398/04/31 هتل فلامینگو BB 895,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/31 هتل ایران BB 895,000 تومان
1398/04/31 هتل پانوراما
بدون درجه
BB 990,000 تومان
1398/04/31 هتل پارمیس HB 1,090,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/31 هتل شایان BB 1,110,000 تومان
1398/04/31 هتل داریوش HB 1,140,000 تومان
1398/04/31 هتل مارینا پارک HB 1,350,000 تومان 500,000 تومان
1398/04/31 هتل دریایی ترنج HB 1,810,000 تومان 500,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 3 روز و 3 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش