تور دبی هواپیمایی ماهان - قصر شیرین (۳ شب)

خدمات آژانس:

اطلاعات آژانس

 • place خیابان استاد نجات اللهی(ویلای جنوبی)، تقاطع خیابان فلاح پور، پلاک 37
 • phone 02183348
 • email info@ghasreshirin.com
 • public www.ghasreshirin.com
call

تور دبی هواپیمایی ماهان - قصر شیرین (۳ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور دبی هواپیمایی ماهان - قصر شیرین (۳ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز بهمن 1396 تا اسفند 1396

اطلاعات آژانس

 • place خیابان استاد نجات اللهی(ویلای جنوبی)، تقاطع خیابان فلاح پور، پلاک 37
 • phone 02183348
 • email info@ghasreshirin.com
 • public www.ghasreshirin.com
call
 • فروردین
 • اردیبهشت
 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • دی
 • بهمن
 • اسفند
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1396/11/011396/11/04 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/011396/11/04 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/011396/11/04 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/011396/11/04 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/021396/11/05 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/021396/11/05 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/021396/11/05 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/021396/11/05 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/031396/11/06 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/031396/11/06 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/031396/11/06 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/031396/11/06 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/041396/11/07 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/041396/11/07 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/041396/11/07 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/041396/11/07 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/051396/11/08 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/051396/11/08 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/051396/11/08 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/051396/11/08 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/061396/11/09 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/061396/11/09 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/061396/11/09 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/061396/11/09 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/071396/11/10 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/071396/11/10 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/071396/11/10 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/071396/11/10 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/081396/11/11 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/081396/11/11 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/081396/11/11 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/081396/11/11 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/091396/11/12 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/091396/11/12 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/091396/11/12 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/091396/11/12 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/101396/11/13 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/101396/11/13 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/101396/11/13 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/101396/11/13 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/111396/11/14 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/111396/11/14 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/111396/11/14 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/111396/11/14 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/121396/11/15 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/121396/11/15 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/121396/11/15 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/121396/11/15 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/131396/11/16 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/131396/11/16 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/131396/11/16 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/131396/11/16 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/141396/11/17 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/141396/11/17 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/141396/11/17 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/141396/11/17 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/151396/11/18 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/151396/11/18 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/151396/11/18 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/151396/11/18 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/161396/11/19 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/161396/11/19 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/161396/11/19 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/161396/11/19 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/171396/11/20 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/171396/11/20 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/171396/11/20 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/171396/11/20 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/181396/11/21 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/181396/11/21 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/181396/11/21 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/181396/11/21 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/191396/11/22 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/191396/11/22 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/191396/11/22 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/191396/11/22 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/201396/11/23 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/201396/11/23 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/201396/11/23 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/201396/11/23 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/211396/11/24 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/211396/11/24 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/211396/11/24 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/211396/11/24 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/221396/11/25 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/221396/11/25 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/221396/11/25 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/221396/11/25 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/231396/11/26 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/231396/11/26 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/231396/11/26 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/231396/11/26 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/241396/11/27 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/241396/11/27 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/241396/11/27 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/241396/11/27 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/251396/11/28 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/251396/11/28 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/251396/11/28 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/251396/11/28 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/261396/11/29 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/261396/11/29 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/261396/11/29 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/261396/11/29 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/271396/11/30 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/271396/11/30 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/271396/11/30 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/271396/11/30 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/281396/12/01 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/281396/12/01 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/281396/12/01 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/281396/12/01 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/291396/12/02 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/291396/12/02 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/291396/12/02 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/291396/12/02 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/11/301396/12/03 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/11/301396/12/03 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/11/301396/12/03 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/11/301396/12/03 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/011396/12/04 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/011396/12/04 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/011396/12/04 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/011396/12/04 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/021396/12/05 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/021396/12/05 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/021396/12/05 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/021396/12/05 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/031396/12/06 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/031396/12/06 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/031396/12/06 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/031396/12/06 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/041396/12/07 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/041396/12/07 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/041396/12/07 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/041396/12/07 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/051396/12/08 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/051396/12/08 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/051396/12/08 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/051396/12/08 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/061396/12/09 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/061396/12/09 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/061396/12/09 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/061396/12/09 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/071396/12/10 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/071396/12/10 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/071396/12/10 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/071396/12/10 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/081396/12/11 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/081396/12/11 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/081396/12/11 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/081396/12/11 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/091396/12/12 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/091396/12/12 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/091396/12/12 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/091396/12/12 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/101396/12/13 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/101396/12/13 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/101396/12/13 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/101396/12/13 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/111396/12/14 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/111396/12/14 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/111396/12/14 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/111396/12/14 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/121396/12/15 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/121396/12/15 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/121396/12/15 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/121396/12/15 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/131396/12/16 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/131396/12/16 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/131396/12/16 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/131396/12/16 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/141396/12/17 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/141396/12/17 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/141396/12/17 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/141396/12/17 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/151396/12/18 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/151396/12/18 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/151396/12/18 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/151396/12/18 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/161396/12/19 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/161396/12/19 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/161396/12/19 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/161396/12/19 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/171396/12/20 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/171396/12/20 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/171396/12/20 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/171396/12/20 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/181396/12/21 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/181396/12/21 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/181396/12/21 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/181396/12/21 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/191396/12/22 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/191396/12/22 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/191396/12/22 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/191396/12/22 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/201396/12/23 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/201396/12/23 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/201396/12/23 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/201396/12/23 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/211396/12/24 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/211396/12/24 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/211396/12/24 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/211396/12/24 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/221396/12/25 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/221396/12/25 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/221396/12/25 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/221396/12/25 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/231396/12/26 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/231396/12/26 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/231396/12/26 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/231396/12/26 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال
1396/12/241396/12/27 Sadaf HB 16,188,680 ریال 20,439,680 ریال
1396/12/241396/12/27 Orchid Hotel BB 16,868,840 ریال 21,800,000 ریال
1396/12/241396/12/27 Avari Dubai BB 18,229,160 ریال 24,520,640 ریال
1396/12/241396/12/27 Al Jawhara Gardens BB 18,229,160 ریال 24,478,130 ریال

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش