تور باکو ماهان - خط طلایی آسمان (۳ شب)

 • روش سفر هوایی
 • ایرلاین هوایی - ماهان
 • تاریخ شروع 1397/12/27
 • تاریخ پایان 1398/01/16
قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر

اطلاعات آژانس

 • place جنت آباد مرکزی ، روبروی مجتمع طوبی ، پلاک ۱۶۸ ، طبقه دوم
 • phone 02144457516
 • email khattalaeiaseman@yahoo.com
 • public www.khattalaeiaseman.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور باکو ماهان - خط طلایی آسمان (۳ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور باکو ماهان - خط طلایی آسمان (۳ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید
به پایان رسیده

 • place
 • flag

date_rangeاز اسفند 1397 تا فروردین 1398

اطلاعات آژانس

 • place جنت آباد مرکزی ، روبروی مجتمع طوبی ، پلاک ۱۶۸ ، طبقه دوم
 • phone 02144457516
 • email khattalaeiaseman@yahoo.com
 • public www.khattalaeiaseman.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • فروردین
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/01/01 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/01 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/01 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/01 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/01 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/01 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/02 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/02 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/02 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/02 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/02 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/02 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/03 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/03 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/03 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/03 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/03 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/03 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/04 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/04 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/04 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/04 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/04 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/04 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/05 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/05 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/05 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/05 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/05 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/05 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/06 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/06 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/06 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/06 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/06 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/06 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/07 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/07 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/07 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/07 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/07 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/07 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/08 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/08 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/08 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/08 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/08 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/08 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/09 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/09 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/09 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/09 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/09 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/09 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/10 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/10 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/10 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/10 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/10 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/10 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/11 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/11 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/11 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/11 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/11 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/11 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/12 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/12 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/12 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/12 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/12 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/12 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/13 Diamond Hotel Baku BB 3,350,000 تومان 3,290,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/13 Corniche Family Hotel Baku BB 3,450,000 تومان 3,850,000 تومان 3,390,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/13 Amara Hotel Baku BB 3,550,000 تومان 4,150,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/13 Rich Hotel BB 3,650,000 تومان 4,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/13 Ramada Baku Hotel BB 3,750,000 تومان 4,350,000 تومان 3,690,000 تومان 2,790,000 تومان
1398/01/13 Spring Hotel BB 3,950,000 تومان 4,650,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: اتوبوس

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: اتوبوس

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش