تور آلانیا ایران ایر - خط طلایی آسمان (۶ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر

اطلاعات آژانس

 • place جنت آباد مرکزی ، روبروی مجتمع طوبی ، پلاک ۱۶۸ ، طبقه دوم
 • phone 02144457516
 • email khattalaeiaseman@yahoo.com
 • public www.khattalaeiaseman.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور آلانیا ایران ایر - خط طلایی آسمان (۶ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور آلانیا ایران ایر - خط طلایی آسمان (۶ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز اسفند 1397 تا فروردین 1398

اطلاعات آژانس

 • place جنت آباد مرکزی ، روبروی مجتمع طوبی ، پلاک ۱۶۸ ، طبقه دوم
 • phone 02144457516
 • email khattalaeiaseman@yahoo.com
 • public www.khattalaeiaseman.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • فروردین
 • اسفند
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/01/011398/01/07 Artemis Princess Hotel BB 3,690,000 تومان 4,290,000 تومان 3,430,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/011398/01/07 Throne Beach Resort & SPA
بدون درجه
ALL 4,550,000 تومان 5,750,000 تومان 3,810,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/011398/01/07 Lycus Beach Hotel U.ALL 4,850,000 تومان 6,190,000 تومان 3,940,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/011398/01/07 Sealife Buket Resort & Beach Hotel U.ALL 5,090,000 تومان 6,590,000 تومان 4,060,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/011398/01/07 Mukarnas Spa & Resort Hotel U.ALL 5,590,000 تومان 7,450,000 تومان 4,320,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/011398/01/07 Eftalia Ocean Hotel U.ALL 5,590,000 تومان 7,450,000 تومان 4,320,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/011398/01/07 Vikingen Infinity Resort&Spa U.ALL 5,650,000 تومان 7,590,000 تومان 4,360,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/011398/01/07 Long Beach Harmony Hotel U.ALL 5,650,000 تومان 7,850,000 تومان 4,360,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/011398/01/07 Long Beach Resort & Spa Deluxe U.ALL 6,150,000 تومان 8,790,000 تومان 4,610,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/011398/01/07 Haydarpasha Palace U.ALL 6,350,000 تومان 8,690,000 تومان 4,690,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/011398/01/07 Rubi Platinum Spa Resort & Suites U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,990,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/031398/01/09 Artemis Princess Hotel BB 3,690,000 تومان 4,290,000 تومان 3,430,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/031398/01/09 Throne Beach Resort & SPA
بدون درجه
ALL 4,550,000 تومان 5,750,000 تومان 3,810,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/031398/01/09 Lycus Beach Hotel U.ALL 4,850,000 تومان 6,190,000 تومان 3,940,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/031398/01/09 Sealife Buket Resort & Beach Hotel U.ALL 5,090,000 تومان 6,590,000 تومان 4,060,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/031398/01/09 Mukarnas Spa & Resort Hotel U.ALL 5,590,000 تومان 7,450,000 تومان 4,320,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/031398/01/09 Eftalia Ocean Hotel U.ALL 5,590,000 تومان 7,450,000 تومان 4,320,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/031398/01/09 Vikingen Infinity Resort&Spa U.ALL 5,650,000 تومان 7,590,000 تومان 4,360,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/031398/01/09 Long Beach Harmony Hotel U.ALL 5,650,000 تومان 7,850,000 تومان 4,360,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/031398/01/09 Long Beach Resort & Spa Deluxe U.ALL 6,150,000 تومان 8,790,000 تومان 4,610,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/031398/01/09 Haydarpasha Palace U.ALL 6,350,000 تومان 8,690,000 تومان 4,690,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/031398/01/09 Rubi Platinum Spa Resort & Suites U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,990,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/051398/01/11 Artemis Princess Hotel BB 3,690,000 تومان 4,290,000 تومان 3,430,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/051398/01/11 Throne Beach Resort & SPA
بدون درجه
ALL 4,550,000 تومان 5,750,000 تومان 3,810,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/051398/01/11 Lycus Beach Hotel U.ALL 4,850,000 تومان 6,190,000 تومان 3,940,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/051398/01/11 Sealife Buket Resort & Beach Hotel U.ALL 5,090,000 تومان 6,590,000 تومان 4,060,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/051398/01/11 Mukarnas Spa & Resort Hotel U.ALL 5,590,000 تومان 7,450,000 تومان 4,320,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/051398/01/11 Eftalia Ocean Hotel U.ALL 5,590,000 تومان 7,450,000 تومان 4,320,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/051398/01/11 Vikingen Infinity Resort&Spa U.ALL 5,650,000 تومان 7,590,000 تومان 4,360,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/051398/01/11 Long Beach Harmony Hotel U.ALL 5,650,000 تومان 7,850,000 تومان 4,360,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/051398/01/11 Long Beach Resort & Spa Deluxe U.ALL 6,150,000 تومان 8,790,000 تومان 4,610,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/051398/01/11 Haydarpasha Palace U.ALL 6,350,000 تومان 8,690,000 تومان 4,690,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/051398/01/11 Rubi Platinum Spa Resort & Suites U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,990,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/081398/01/14 Artemis Princess Hotel BB 3,690,000 تومان 4,290,000 تومان 3,430,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/081398/01/14 Throne Beach Resort & SPA
بدون درجه
ALL 4,550,000 تومان 5,750,000 تومان 3,810,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/081398/01/14 Lycus Beach Hotel U.ALL 4,850,000 تومان 6,190,000 تومان 3,940,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/081398/01/14 Sealife Buket Resort & Beach Hotel U.ALL 5,090,000 تومان 6,590,000 تومان 4,060,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/081398/01/14 Mukarnas Spa & Resort Hotel U.ALL 5,590,000 تومان 7,450,000 تومان 4,320,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/081398/01/14 Eftalia Ocean Hotel U.ALL 5,590,000 تومان 7,450,000 تومان 4,320,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/081398/01/14 Vikingen Infinity Resort&Spa U.ALL 5,650,000 تومان 7,590,000 تومان 4,360,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/081398/01/14 Long Beach Harmony Hotel U.ALL 5,650,000 تومان 7,850,000 تومان 4,360,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/081398/01/14 Long Beach Resort & Spa Deluxe U.ALL 6,150,000 تومان 8,790,000 تومان 4,610,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/081398/01/14 Haydarpasha Palace U.ALL 6,350,000 تومان 8,690,000 تومان 4,690,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/081398/01/14 Rubi Platinum Spa Resort & Suites U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,990,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/101398/01/16 Artemis Princess Hotel BB 3,690,000 تومان 4,290,000 تومان 3,430,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/101398/01/16 Throne Beach Resort & SPA
بدون درجه
ALL 4,550,000 تومان 5,750,000 تومان 3,810,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/101398/01/16 Lycus Beach Hotel U.ALL 4,850,000 تومان 6,190,000 تومان 3,940,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/101398/01/16 Sealife Buket Resort & Beach Hotel U.ALL 5,090,000 تومان 6,590,000 تومان 4,060,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/101398/01/16 Mukarnas Spa & Resort Hotel U.ALL 5,590,000 تومان 7,450,000 تومان 4,320,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/101398/01/16 Eftalia Ocean Hotel U.ALL 5,590,000 تومان 7,450,000 تومان 4,320,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/101398/01/16 Vikingen Infinity Resort&Spa U.ALL 5,650,000 تومان 7,590,000 تومان 4,360,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/101398/01/16 Long Beach Harmony Hotel U.ALL 5,650,000 تومان 7,850,000 تومان 4,360,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/101398/01/16 Long Beach Resort & Spa Deluxe U.ALL 6,150,000 تومان 8,790,000 تومان 4,610,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/101398/01/16 Haydarpasha Palace U.ALL 6,350,000 تومان 8,690,000 تومان 4,690,000 تومان 2,850,000 تومان
1398/01/101398/01/16 Rubi Platinum Spa Resort & Suites U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,990,000 تومان 2,850,000 تومان
1397/12/271398/01/04 Artemis Princess Hotel BB 3,690,000 تومان 4,290,000 تومان 3,430,000 تومان 2,850,000 تومان
1397/12/271398/01/04 Throne Beach Resort & SPA
بدون درجه
ALL 4,550,000 تومان 5,750,000 تومان 3,810,000 تومان 2,850,000 تومان
1397/12/271398/01/04 Lycus Beach Hotel U.ALL 4,850,000 تومان 6,190,000 تومان 3,940,000 تومان 2,850,000 تومان
1397/12/271398/01/04 Sealife Buket Resort & Beach Hotel U.ALL 5,090,000 تومان 6,590,000 تومان 4,060,000 تومان 2,850,000 تومان
1397/12/271398/01/04 Mukarnas Spa & Resort Hotel U.ALL 5,590,000 تومان 7,450,000 تومان 4,320,000 تومان 2,850,000 تومان
1397/12/271398/01/04 Eftalia Ocean Hotel U.ALL 5,590,000 تومان 7,450,000 تومان 4,320,000 تومان 2,850,000 تومان
1397/12/271398/01/04 Vikingen Infinity Resort&Spa U.ALL 5,650,000 تومان 7,590,000 تومان 4,360,000 تومان 2,850,000 تومان
1397/12/271398/01/04 Long Beach Harmony Hotel U.ALL 5,650,000 تومان 7,850,000 تومان 4,360,000 تومان 2,850,000 تومان
1397/12/271398/01/04 Long Beach Resort & Spa Deluxe U.ALL 6,150,000 تومان 8,790,000 تومان 4,610,000 تومان 2,850,000 تومان
1397/12/271398/01/04 Haydarpasha Palace U.ALL 6,350,000 تومان 8,690,000 تومان 4,690,000 تومان 2,850,000 تومان
1397/12/271398/01/04 Rubi Platinum Spa Resort & Suites U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,990,000 تومان 2,850,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 6 روز و 5 شب

روش سفر: اتوبوس

مدت: 5 روز و 4 شب

روش سفر: اتوبوس

مدت: 6 روز و 5 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش