اشتراک گذاری

تور آنتالیا 6 شب

از 2,625,000 تومان
24 مهر تا 27 مهر
ماهان
6 شب
رادیس پرواز
www.radisparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02144944500

برنامه سفر

تهران
تهران
آنتالیا
ماهان
آنتالیا
6 شب
آنتالیا
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

24 مهر 98
26 مهر 98
27 مهر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Lara Atalla Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,075,000 تومان 3,435,000 تومان 3,050,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,075,000 تومان
 • 3,435,000 تومان
 • 3,050,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
3,075,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,075,000 تومان
 • یک تخته 3,435,000 تومان
 • کودک با تخت 3,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Agon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,625,000 تومان 3,795,000 تومان 2,625,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,625,000 تومان
 • 3,795,000 تومان
 • 2,625,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
2,625,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,625,000 تومان
 • یک تخته 3,795,000 تومان
 • کودک با تخت 2,625,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
3,505,000 تومان 4,080,000 تومان 3,265,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,505,000 تومان
 • 4,080,000 تومان
 • 3,265,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
3,505,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,505,000 تومان
 • یک تخته 4,080,000 تومان
 • کودک با تخت 3,265,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Cender Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,520,000 تومان 3,770,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,520,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,520,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Transatlantik Hotel & SPA
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,515,000 تومان 5,595,000 تومان 3,770,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,515,000 تومان
 • 5,595,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
4,515,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,515,000 تومان
 • یک تخته 5,595,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Lara Family Club
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,955,000 تومان 7,755,000 تومان 4,490,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,955,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
 • 4,490,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
5,955,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,955,000 تومان
 • یک تخته 7,755,000 تومان
 • کودک با تخت 4,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Ramada Resort Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,315,000 تومان 8,330,000 تومان 4,705,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,315,000 تومان
 • 8,330,000 تومان
 • 4,705,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
6,315,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,315,000 تومان
 • یک تخته 8,330,000 تومان
 • کودک با تخت 4,705,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Kervansaray Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,955,000 تومان 7,755,000 تومان 4,490,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,955,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
 • 4,490,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
5,955,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,955,000 تومان
 • یک تخته 7,755,000 تومان
 • کودک با تخت 4,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Asteria Kremlin Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,475,000 تومان 9,335,000 تومان 4,850,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,475,000 تومان
 • 9,335,000 تومان
 • 4,850,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
6,475,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,475,000 تومان
 • یک تخته 9,335,000 تومان
 • کودک با تخت 4,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Orange County Resort Hotel Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,015,000 تومان 7,680,000 تومان 4,055,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,015,000 تومان
 • 7,680,000 تومان
 • 4,055,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
5,015,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,015,000 تومان
 • یک تخته 7,680,000 تومان
 • کودک با تخت 4,055,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,105,000 تومان 11,855,000 تومان 5,065,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,105,000 تومان
 • 11,855,000 تومان
 • 5,065,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
7,105,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,105,000 تومان
 • یک تخته 11,855,000 تومان
 • کودک با تخت 5,065,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,095,000 تومان 8,330,000 تومان 4,560,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,095,000 تومان
 • 8,330,000 تومان
 • 4,560,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
6,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,095,000 تومان
 • یک تخته 8,330,000 تومان
 • کودک با تخت 4,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Selectum Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,850,000 تومان 15,960,000 تومان 6,935,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,850,000 تومان
 • 15,960,000 تومان
 • 6,935,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
10,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,850,000 تومان
 • یک تخته 15,960,000 تومان
 • کودک با تخت 6,935,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Lara Atalla Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,075,000 تومان 3,435,000 تومان 3,050,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,075,000 تومان
 • 3,435,000 تومان
 • 3,050,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
3,075,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,075,000 تومان
 • یک تخته 3,435,000 تومان
 • کودک با تخت 3,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Agon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,625,000 تومان 3,795,000 تومان 2,625,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,625,000 تومان
 • 3,795,000 تومان
 • 2,625,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
2,625,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,625,000 تومان
 • یک تخته 3,795,000 تومان
 • کودک با تخت 2,625,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
3,505,000 تومان 4,080,000 تومان 3,265,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,505,000 تومان
 • 4,080,000 تومان
 • 3,265,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
3,505,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,505,000 تومان
 • یک تخته 4,080,000 تومان
 • کودک با تخت 3,265,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Cender Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,520,000 تومان 3,770,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,520,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,520,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Transatlantik Hotel & SPA
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,515,000 تومان 5,595,000 تومان 3,770,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,515,000 تومان
 • 5,595,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
4,515,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,515,000 تومان
 • یک تخته 5,595,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Lara Family Club
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,955,000 تومان 7,755,000 تومان 4,490,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,955,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
 • 4,490,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
5,955,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,955,000 تومان
 • یک تخته 7,755,000 تومان
 • کودک با تخت 4,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Ramada Resort Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,315,000 تومان 8,330,000 تومان 4,705,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,315,000 تومان
 • 8,330,000 تومان
 • 4,705,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
6,315,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,315,000 تومان
 • یک تخته 8,330,000 تومان
 • کودک با تخت 4,705,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Kervansaray Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,955,000 تومان 7,755,000 تومان 4,490,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,955,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
 • 4,490,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
5,955,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,955,000 تومان
 • یک تخته 7,755,000 تومان
 • کودک با تخت 4,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Asteria Kremlin Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,475,000 تومان 9,335,000 تومان 4,850,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,475,000 تومان
 • 9,335,000 تومان
 • 4,850,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
6,475,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,475,000 تومان
 • یک تخته 9,335,000 تومان
 • کودک با تخت 4,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Orange County Resort Hotel Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,015,000 تومان 7,680,000 تومان 4,055,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,015,000 تومان
 • 7,680,000 تومان
 • 4,055,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
5,015,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,015,000 تومان
 • یک تخته 7,680,000 تومان
 • کودک با تخت 4,055,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,105,000 تومان 11,855,000 تومان 5,065,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,105,000 تومان
 • 11,855,000 تومان
 • 5,065,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
7,105,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,105,000 تومان
 • یک تخته 11,855,000 تومان
 • کودک با تخت 5,065,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,095,000 تومان 8,330,000 تومان 4,560,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,095,000 تومان
 • 8,330,000 تومان
 • 4,560,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
6,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,095,000 تومان
 • یک تخته 8,330,000 تومان
 • کودک با تخت 4,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Selectum Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,850,000 تومان 15,960,000 تومان 6,935,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,850,000 تومان
 • 15,960,000 تومان
 • 6,935,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
10,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,850,000 تومان
 • یک تخته 15,960,000 تومان
 • کودک با تخت 6,935,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Lara Atalla Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,075,000 تومان 3,435,000 تومان 3,050,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,075,000 تومان
 • 3,435,000 تومان
 • 3,050,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
3,075,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,075,000 تومان
 • یک تخته 3,435,000 تومان
 • کودک با تخت 3,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Agon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,625,000 تومان 3,795,000 تومان 2,625,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,625,000 تومان
 • 3,795,000 تومان
 • 2,625,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
2,625,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,625,000 تومان
 • یک تخته 3,795,000 تومان
 • کودک با تخت 2,625,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
3,505,000 تومان 4,080,000 تومان 3,265,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,505,000 تومان
 • 4,080,000 تومان
 • 3,265,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
3,505,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,505,000 تومان
 • یک تخته 4,080,000 تومان
 • کودک با تخت 3,265,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Cender Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
4,440,000 تومان 5,520,000 تومان 3,770,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,440,000 تومان
 • 5,520,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
4,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,440,000 تومان
 • یک تخته 5,520,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Transatlantik Hotel & SPA
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,515,000 تومان 5,595,000 تومان 3,770,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,515,000 تومان
 • 5,595,000 تومان
 • 3,770,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
4,515,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,515,000 تومان
 • یک تخته 5,595,000 تومان
 • کودک با تخت 3,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Lara Family Club
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,955,000 تومان 7,755,000 تومان 4,490,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,955,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
 • 4,490,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
5,955,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,955,000 تومان
 • یک تخته 7,755,000 تومان
 • کودک با تخت 4,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Ramada Resort Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,315,000 تومان 8,330,000 تومان 4,705,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,315,000 تومان
 • 8,330,000 تومان
 • 4,705,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
6,315,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,315,000 تومان
 • یک تخته 8,330,000 تومان
 • کودک با تخت 4,705,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Kervansaray Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,955,000 تومان 7,755,000 تومان 4,490,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,955,000 تومان
 • 7,755,000 تومان
 • 4,490,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
5,955,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,955,000 تومان
 • یک تخته 7,755,000 تومان
 • کودک با تخت 4,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Asteria Kremlin Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,475,000 تومان 9,335,000 تومان 4,850,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,475,000 تومان
 • 9,335,000 تومان
 • 4,850,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
6,475,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,475,000 تومان
 • یک تخته 9,335,000 تومان
 • کودک با تخت 4,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Orange County Resort Hotel Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,015,000 تومان 7,680,000 تومان 4,055,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,015,000 تومان
 • 7,680,000 تومان
 • 4,055,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
5,015,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,015,000 تومان
 • یک تخته 7,680,000 تومان
 • کودک با تخت 4,055,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,105,000 تومان 11,855,000 تومان 5,065,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,105,000 تومان
 • 11,855,000 تومان
 • 5,065,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
7,105,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,105,000 تومان
 • یک تخته 11,855,000 تومان
 • کودک با تخت 5,065,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,095,000 تومان 8,330,000 تومان 4,560,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,095,000 تومان
 • 8,330,000 تومان
 • 4,560,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
6,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,095,000 تومان
 • یک تخته 8,330,000 تومان
 • کودک با تخت 4,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن
Selectum Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,850,000 تومان 15,960,000 تومان 6,935,000 تومان 2,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,850,000 تومان
 • 15,960,000 تومان
 • 6,935,000 تومان
 • 2,290,000 تومان
10,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,850,000 تومان
 • یک تخته 15,960,000 تومان
 • کودک با تخت 6,935,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,290,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای محلی

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران