اشتراک گذاری

تور استانبول 3 شب

از 4,905,000 تومان
11 شهریور تا 28 شهریور
ماهان
3 شب
amadaytravel.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02122226881

برنامه سفر

تهران
تهران
استانبول
ماهان
استانبول
3 شب
استانبول
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

11 شهریور 98
15 شهریور 98
17 شهریور 98
21 شهریور 98
22 شهریور 98
23 شهریور 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Hotel Grand Milan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,905,000 تومان 5,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,905,000 تومان
 • 5,585,000 تومان
4,905,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,905,000 تومان
 • یک تخته 5,585,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,180,000 تومان 6,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,180,000 تومان
 • 6,140,000 تومان
5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,180,000 تومان
 • یک تخته 6,140,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,565,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,565,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,090,000 تومان 7,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,090,000 تومان
 • 7,950,000 تومان
6,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,090,000 تومان
 • یک تخته 7,950,000 تومان
بستن
Hotel Grand Milan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,905,000 تومان 5,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,905,000 تومان
 • 5,585,000 تومان
4,905,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,905,000 تومان
 • یک تخته 5,585,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,180,000 تومان 6,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,180,000 تومان
 • 6,140,000 تومان
5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,180,000 تومان
 • یک تخته 6,140,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,565,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,565,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,090,000 تومان 7,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,090,000 تومان
 • 7,950,000 تومان
6,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,090,000 تومان
 • یک تخته 7,950,000 تومان
بستن
Hotel Grand Milan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,905,000 تومان 5,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,905,000 تومان
 • 5,585,000 تومان
4,905,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,905,000 تومان
 • یک تخته 5,585,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,180,000 تومان 6,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,180,000 تومان
 • 6,140,000 تومان
5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,180,000 تومان
 • یک تخته 6,140,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,565,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,565,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,090,000 تومان 7,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,090,000 تومان
 • 7,950,000 تومان
6,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,090,000 تومان
 • یک تخته 7,950,000 تومان
بستن
Hotel Grand Milan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,905,000 تومان 5,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,905,000 تومان
 • 5,585,000 تومان
4,905,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,905,000 تومان
 • یک تخته 5,585,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,180,000 تومان 6,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,180,000 تومان
 • 6,140,000 تومان
5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,180,000 تومان
 • یک تخته 6,140,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,565,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,565,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,090,000 تومان 7,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,090,000 تومان
 • 7,950,000 تومان
6,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,090,000 تومان
 • یک تخته 7,950,000 تومان
بستن
Hotel Grand Milan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,905,000 تومان 5,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,905,000 تومان
 • 5,585,000 تومان
4,905,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,905,000 تومان
 • یک تخته 5,585,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,180,000 تومان 6,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,180,000 تومان
 • 6,140,000 تومان
5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,180,000 تومان
 • یک تخته 6,140,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,565,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,565,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,090,000 تومان 7,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,090,000 تومان
 • 7,950,000 تومان
6,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,090,000 تومان
 • یک تخته 7,950,000 تومان
بستن
Hotel Grand Milan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,905,000 تومان 5,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,905,000 تومان
 • 5,585,000 تومان
4,905,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,905,000 تومان
 • یک تخته 5,585,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,180,000 تومان 6,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,180,000 تومان
 • 6,140,000 تومان
5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,180,000 تومان
 • یک تخته 6,140,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,565,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,565,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,090,000 تومان 7,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,090,000 تومان
 • 7,950,000 تومان
6,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,090,000 تومان
 • یک تخته 7,950,000 تومان
بستن
Hotel Grand Milan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,905,000 تومان 5,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,905,000 تومان
 • 5,585,000 تومان
4,905,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,905,000 تومان
 • یک تخته 5,585,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,180,000 تومان 6,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,180,000 تومان
 • 6,140,000 تومان
5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,180,000 تومان
 • یک تخته 6,140,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,565,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,565,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,090,000 تومان 7,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,090,000 تومان
 • 7,950,000 تومان
6,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,090,000 تومان
 • یک تخته 7,950,000 تومان
بستن
Hotel Grand Milan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,905,000 تومان 5,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,905,000 تومان
 • 5,585,000 تومان
4,905,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,905,000 تومان
 • یک تخته 5,585,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,180,000 تومان 6,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,180,000 تومان
 • 6,140,000 تومان
5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,180,000 تومان
 • یک تخته 6,140,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,565,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,565,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,090,000 تومان 7,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,090,000 تومان
 • 7,950,000 تومان
6,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,090,000 تومان
 • یک تخته 7,950,000 تومان
بستن
Hotel Grand Milan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,905,000 تومان 5,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,905,000 تومان
 • 5,585,000 تومان
4,905,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,905,000 تومان
 • یک تخته 5,585,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,180,000 تومان 6,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,180,000 تومان
 • 6,140,000 تومان
5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,180,000 تومان
 • یک تخته 6,140,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,565,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,565,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,090,000 تومان 7,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,090,000 تومان
 • 7,950,000 تومان
6,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,090,000 تومان
 • یک تخته 7,950,000 تومان
بستن
Hotel Grand Milan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,905,000 تومان 5,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,905,000 تومان
 • 5,585,000 تومان
4,905,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,905,000 تومان
 • یک تخته 5,585,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,180,000 تومان 6,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,180,000 تومان
 • 6,140,000 تومان
5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,180,000 تومان
 • یک تخته 6,140,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,565,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,565,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,090,000 تومان 7,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,090,000 تومان
 • 7,950,000 تومان
6,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,090,000 تومان
 • یک تخته 7,950,000 تومان
بستن
Hotel Grand Milan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,905,000 تومان 5,585,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,905,000 تومان
 • 5,585,000 تومان
4,905,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,905,000 تومان
 • یک تخته 5,585,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,180,000 تومان 6,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,180,000 تومان
 • 6,140,000 تومان
5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,180,000 تومان
 • یک تخته 6,140,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 6,565,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 6,565,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 6,565,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,090,000 تومان 7,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,090,000 تومان
 • 7,950,000 تومان
6,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,090,000 تومان
 • یک تخته 7,950,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
 • گشت شهری با ناهار

مدارک مورد نیاز

(اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار)

قوانین و ملزومات

پرداخت ۵۰٪ کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به‌عهده آژانس همکار است . نرخ نوزاد ۴۰۰.۰۰۰ تومان است .

مدارک مورد نیاز

(اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار)

قوانین و ملزومات

پرداخت ۵۰٪ کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به‌عهده آژانس همکار است . نرخ نوزاد ۴۰۰.۰۰۰ تومان است .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران