اشتراک گذاری

تور کوش آداسی 6 شب

از 7,020,000 تومان
29 مرداد تا 01 شهریور
سان اکسپرس
6 شب
www.karevan2000.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02174493

برنامه سفر

تهران
تهران
کوش آداسی
سان اکسپرس
کوش آداسی
6 شب
کوش آداسی
تهران
سان اکسپرس

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

29 مرداد 98
01 شهریور 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Belmare Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,600,000 تومان 10,370,000 تومان 5,855,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,600,000 تومان
 • 10,370,000 تومان
 • 5,855,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
7,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,600,000 تومان
 • یک تخته 10,370,000 تومان
 • کودک با تخت 5,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,990,000 تومان
بستن
Tusan Beach Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,045,000 تومان 14,610,000 تومان 6,925,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,045,000 تومان
 • 14,610,000 تومان
 • 6,925,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
10,045,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,045,000 تومان
 • یک تخته 14,610,000 تومان
 • کودک با تخت 6,925,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,990,000 تومان
بستن
Pine Bay Holiday Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
11,340,000 تومان 19,820,000 تومان 7,495,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,340,000 تومان
 • 19,820,000 تومان
 • 7,495,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
11,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,340,000 تومان
 • یک تخته 19,820,000 تومان
 • کودک با تخت 7,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,990,000 تومان
بستن
Dabaklar Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
7,020,000 تومان 9,370,000 تومان 5,605,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,020,000 تومان
 • 9,370,000 تومان
 • 5,605,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
7,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,020,000 تومان
 • یک تخته 9,370,000 تومان
 • کودک با تخت 5,605,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,990,000 تومان
بستن
Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,480,000 تومان 15,360,000 تومان 7,115,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,480,000 تومان
 • 15,360,000 تومان
 • 7,115,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
10,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,480,000 تومان
 • یک تخته 15,360,000 تومان
 • کودک با تخت 7,115,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,990,000 تومان
بستن
Sealight Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
11,340,000 تومان 16,860,000 تومان 7,495,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,340,000 تومان
 • 16,860,000 تومان
 • 7,495,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
11,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,340,000 تومان
 • یک تخته 16,860,000 تومان
 • کودک با تخت 7,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,990,000 تومان
بستن
Belmare Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
7,600,000 تومان 10,370,000 تومان 5,855,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,600,000 تومان
 • 10,370,000 تومان
 • 5,855,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
7,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,600,000 تومان
 • یک تخته 10,370,000 تومان
 • کودک با تخت 5,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,990,000 تومان
بستن
Tusan Beach Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
10,045,000 تومان 14,610,000 تومان 6,925,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,045,000 تومان
 • 14,610,000 تومان
 • 6,925,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
10,045,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,045,000 تومان
 • یک تخته 14,610,000 تومان
 • کودک با تخت 6,925,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,990,000 تومان
بستن
Pine Bay Holiday Resort
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
11,340,000 تومان 19,820,000 تومان 7,495,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,340,000 تومان
 • 19,820,000 تومان
 • 7,495,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
11,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,340,000 تومان
 • یک تخته 19,820,000 تومان
 • کودک با تخت 7,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,990,000 تومان
بستن
Dabaklar Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
7,020,000 تومان 9,370,000 تومان 5,605,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,020,000 تومان
 • 9,370,000 تومان
 • 5,605,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
7,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,020,000 تومان
 • یک تخته 9,370,000 تومان
 • کودک با تخت 5,605,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,990,000 تومان
بستن
Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,480,000 تومان 15,360,000 تومان 7,115,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,480,000 تومان
 • 15,360,000 تومان
 • 7,115,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
10,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,480,000 تومان
 • یک تخته 15,360,000 تومان
 • کودک با تخت 7,115,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,990,000 تومان
بستن
Sealight Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
11,340,000 تومان 16,860,000 تومان 7,495,000 تومان 5,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,340,000 تومان
 • 16,860,000 تومان
 • 7,495,000 تومان
 • 5,990,000 تومان
11,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,340,000 تومان
 • یک تخته 16,860,000 تومان
 • کودک با تخت 7,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,990,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

نرخ کودک زیر ۲ سال ۴۰۰.۰۰۰ تومان استفاده ازراهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافرانجام میگیرد. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده است. بار مجاز مسافر ۳۰ کیلو است.

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

نرخ کودک زیر ۲ سال ۴۰۰.۰۰۰ تومان استفاده ازراهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافرانجام میگیرد. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده است. بار مجاز مسافر ۳۰ کیلو است.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران