تور یزد آتا - الماس نشان (۳ شب)

 • روش سفر هوایی
 • ایرلاین هوایی - آتا
 • تاریخ شروع 1397/11/28
 • تاریخ پایان 1398/01/03
قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

قوانین و ملزومات:

نرخ نوزاد 95.000 تومان و نرخ کودک بدون تخت 350.000 تومان است.

اطلاعات آژانس

 • place سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش کوچه چهارم، ساختمان امیر کبیر، طبقه ۲، واحد ۵
 • phone 02125712
 • email info@almasneshantour.com
 • public www.almasneshantour.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور یزد آتا - الماس نشان (۳ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور یزد آتا - الماس نشان (۳ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

هوایی - آتا
 • place
 • flag

date_rangeاز بهمن 1397 تا فروردین 1398

اطلاعات آژانس

 • place سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش کوچه چهارم، ساختمان امیر کبیر، طبقه ۲، واحد ۵
 • phone 02125712
 • email info@almasneshantour.com
 • public www.almasneshantour.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • بهمن
 • اسفند
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1397/11/281397/12/01 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/11/281397/12/01 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/11/281397/12/01 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/11/281397/12/01 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/11/291397/12/02 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/11/291397/12/02 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/11/291397/12/02 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/11/291397/12/02 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/11/301397/12/03 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/11/301397/12/03 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/11/301397/12/03 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/11/301397/12/03 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/011397/12/04 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/011397/12/04 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/011397/12/04 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/011397/12/04 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/021397/12/05 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/021397/12/05 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/021397/12/05 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/021397/12/05 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/031397/12/06 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/031397/12/06 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/031397/12/06 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/031397/12/06 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/041397/12/07 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/041397/12/07 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/041397/12/07 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/041397/12/07 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/051397/12/08 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/051397/12/08 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/051397/12/08 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/051397/12/08 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/061397/12/09 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/061397/12/09 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/061397/12/09 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/061397/12/09 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/071397/12/10 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/071397/12/10 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/071397/12/10 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/071397/12/10 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/081397/12/11 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/081397/12/11 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/081397/12/11 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/081397/12/11 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/091397/12/12 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/091397/12/12 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/091397/12/12 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/091397/12/12 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/101397/12/13 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/101397/12/13 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/101397/12/13 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/101397/12/13 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/111397/12/14 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/111397/12/14 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/111397/12/14 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/111397/12/14 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/121397/12/15 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/121397/12/15 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/121397/12/15 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/121397/12/15 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/131397/12/16 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/131397/12/16 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/131397/12/16 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/131397/12/16 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/141397/12/17 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/141397/12/17 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/141397/12/17 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/141397/12/17 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/151397/12/18 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/151397/12/18 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/151397/12/18 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/151397/12/18 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/161397/12/19 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/161397/12/19 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/161397/12/19 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/161397/12/19 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/171397/12/20 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/171397/12/20 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/171397/12/20 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/171397/12/20 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/181397/12/21 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/181397/12/21 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/181397/12/21 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/181397/12/21 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/191397/12/22 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/191397/12/22 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/191397/12/22 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/191397/12/22 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/201397/12/23 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/201397/12/23 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/201397/12/23 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/201397/12/23 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/211397/12/24 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/211397/12/24 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/211397/12/24 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/211397/12/24 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/221397/12/25 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/221397/12/25 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/221397/12/25 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/221397/12/25 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/231397/12/26 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/231397/12/26 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/231397/12/26 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/231397/12/26 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/241397/12/27 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/241397/12/27 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/241397/12/27 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/241397/12/27 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/251397/12/28 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/251397/12/28 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/251397/12/28 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/251397/12/28 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/261397/12/29 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/261397/12/29 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/261397/12/29 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/261397/12/29 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/271398/01/01 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/271398/01/01 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/271398/01/01 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/271398/01/01 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/281398/01/02 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/281398/01/02 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/281398/01/02 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/281398/01/02 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان
1397/12/291398/01/03 هتل ساباط BB 836,000 تومان 912,000 تومان
1397/12/291398/01/03 هتل لاله BB 897,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/291398/01/03 هتل سنتی کهن کاشانه BB 943,000 تومان 1,050,000 تومان
1397/12/291398/01/03 هتل تهرانی BB 998,000 تومان 1,111,000 تومان

روش سفر: اتوبوس

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 6 روز و 5 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش