تور کرمان ماهان - الماس نشان (۳ شب)

 • روش سفر هوایی
 • ایرلاین هوایی - ماهان
 • تاریخ شروع 1397/12/05
 • تاریخ پایان 1398/01/03
قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

اطلاعات آژانس

 • place سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش کوچه چهارم، ساختمان امیر کبیر، طبقه ۲، واحد ۵
 • phone 02125712
 • email info@almasneshantour.com
 • public www.almasneshantour.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور کرمان ماهان - الماس نشان (۳ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور کرمان ماهان - الماس نشان (۳ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز اسفند 1397 تا فروردین 1398

اطلاعات آژانس

 • place سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش کوچه چهارم، ساختمان امیر کبیر، طبقه ۲، واحد ۵
 • phone 02125712
 • email info@almasneshantour.com
 • public www.almasneshantour.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • اسفند
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1397/12/05 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/05 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/05 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/05 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/06 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/06 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/06 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/06 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/07 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/07 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/07 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/07 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/08 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/08 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/08 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/08 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/09 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/09 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/09 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/09 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/10 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/10 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/10 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/10 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/11 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/11 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/11 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/11 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/12 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/12 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/12 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/12 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/13 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/13 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/13 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/13 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/14 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/14 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/14 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/14 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/15 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/15 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/15 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/15 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/16 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/16 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/16 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/16 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/17 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/17 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/17 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/17 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/18 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/18 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/18 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/18 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/19 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/19 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/19 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/19 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/20 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/20 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/20 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/20 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/21 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/21 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/21 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/21 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/22 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/22 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/22 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/22 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/23 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/23 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/23 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/23 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/24 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/24 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/24 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/24 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/25 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/25 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/25 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/25 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/26 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/26 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/26 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/26 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/271398/01/01 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/271398/01/01 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/271398/01/01 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/271398/01/01 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/281398/01/02 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/281398/01/02 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/281398/01/02 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/281398/01/02 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان
1397/12/291398/01/03 هتل کرمان BB 1,102,000 تومان 1,164,000 تومان
1397/12/291398/01/03 هتل گواشیر BB 1,210,000 تومان 1,365,000 تومان
1397/12/291398/01/03 هتل جهانگردی بم BB 1,215,000 تومان 1,562,000 تومان
1397/12/291398/01/03 هتل اخوان BB 1,251,000 تومان 1,473,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: قطار

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 6 روز و 5 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش