اشتراک گذاری

تور آنتالیا 6 شب

از 6,190,000 تومان
28 شهریور تا 30 شهریور
هواپیمایی اطلس جت
6 شب
www.pargartravel.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02144899001

برنامه سفر

تهران
تهران
آنتالیا
هواپیمایی اطلس جت
آنتالیا
6 شب
آنتالیا
تهران
هواپیمایی اطلس جت

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 شهریور 98
29 شهریور 98
30 شهریور 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,750,000 تومان
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,750,000 تومان
بستن
Transatlantik Hotel & SPA
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,000,000 تومان
8,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,000,000 تومان
بستن
Resort Imperial Sunland
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,790,000 تومان
8,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,790,000 تومان
بستن
Orange County Resort Hotel Kemer
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,690,000 تومان
10,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,690,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
11,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,000,000 تومان
11,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,000,000 تومان
بستن
Miracle Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
13,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,890,000 تومان
13,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,890,000 تومان
بستن
Himeros Life Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,190,000 تومان
6,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,190,000 تومان
بستن
Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,750,000 تومان
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,750,000 تومان
بستن
Transatlantik Hotel & SPA
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,000,000 تومان
8,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,000,000 تومان
بستن
Resort Imperial Sunland
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,790,000 تومان
8,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,790,000 تومان
بستن
Orange County Resort Hotel Kemer
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,690,000 تومان
10,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,690,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
11,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,000,000 تومان
11,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,000,000 تومان
بستن
Miracle Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
13,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,890,000 تومان
13,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,890,000 تومان
بستن
Himeros Life Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,190,000 تومان
6,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,190,000 تومان
بستن
Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,750,000 تومان
6,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,750,000 تومان
بستن
Transatlantik Hotel & SPA
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,000,000 تومان
8,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,000,000 تومان
بستن
Resort Imperial Sunland
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
8,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,790,000 تومان
8,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,790,000 تومان
بستن
Orange County Resort Hotel Kemer
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,690,000 تومان
10,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,690,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
11,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,000,000 تومان
11,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,000,000 تومان
بستن
Miracle Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
13,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,890,000 تومان
13,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,890,000 تومان
بستن
Himeros Life Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,190,000 تومان
6,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,190,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران