تور دبی هواپیمایی ماهان - شباویز پرواز (۳ شب)

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 550.000 تومان است. عوارض توریستی کشور امارات متحده عربی : جدا از هزینه اتاق ، مسافرین باید مبالغ زیر را پرداخت نمایند و به آژانس مرتبط نمی باشد . * هتلهای 1 و 2 و 3 ستاره هر شب ، هر اتاق 10 درهم * هتلهای 4 ستاره هر شب ، هر اتاق 15 درهم * هتلهای 5 ستاره هر شب ، هر اتاق 20 درهم اتاقهای مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.

اطلاعات آژانس

 • place خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، نبش صائب تبریزی، پلاک ۱۸۰
 • phone ۰۲۱۸۸۶۱۰۸۳۴
 • email info@shabaviz.net
 • public www.shabaviz.net
call

تور دبی هواپیمایی ماهان - شباویز پرواز (۳ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور دبی هواپیمایی ماهان - شباویز پرواز (۳ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز دی 1396 تا بهمن 1396

اطلاعات آژانس

 • place خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، نبش صائب تبریزی، پلاک ۱۸۰
 • phone ۰۲۱۸۸۶۱۰۸۳۴
 • email info@shabaviz.net
 • public www.shabaviz.net
call
 • فروردین
 • اردیبهشت
 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • دی
 • بهمن
 • اسفند
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1396/11/011396/11/04 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/011396/11/04 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/011396/11/04 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/011396/11/04 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/021396/11/05 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/021396/11/05 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/021396/11/05 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/021396/11/05 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/031396/11/06 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/031396/11/06 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/031396/11/06 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/031396/11/06 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/041396/11/07 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/041396/11/07 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/041396/11/07 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/11/041396/11/07 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/211396/10/24 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/211396/10/24 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/211396/10/24 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/211396/10/24 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/221396/10/25 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/221396/10/25 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/221396/10/25 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/221396/10/25 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/231396/10/26 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/231396/10/26 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/231396/10/26 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/231396/10/26 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/241396/10/27 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/241396/10/27 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/241396/10/27 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/241396/10/27 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/251396/10/28 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/251396/10/28 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/251396/10/28 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/251396/10/28 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/261396/10/29 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/261396/10/29 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/261396/10/29 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/261396/10/29 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/271396/10/30 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/271396/10/30 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/271396/10/30 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/271396/10/30 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/281396/11/01 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/281396/11/01 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/281396/11/01 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/281396/11/01 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/291396/11/02 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/291396/11/02 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/291396/11/02 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/291396/11/02 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/301396/11/03 Sadaf HB 13,900,000 ریال 18,300,000 ریال 13,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/301396/11/03 Al Jawhara Gardens BB 15,800,000 ریال 21,300,000 ریال 15,300,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/301396/11/03 Emirates Grand BB 16,300,000 ریال 21,800,000 ریال 15,800,000 ریال 11,800,000 ریال
1396/10/301396/11/03 AVANI Deira Dubai BB 20,100,000 ریال 28,300,000 ریال 19,800,000 ریال 11,800,000 ریال

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش