اشتراک گذاری

تور بالی 7 شب

از 14,450,000 تومان
1 فروردین تا 6 فروردین
عمان ایر
7 شب
آمیتیس بال پارس
www.amitistravel.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188532885

برنامه سفر

تهران
تهران
بالی
عمان ایر
بالی
7 شب
بالی
تهران
عمان ایر

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

1 فروردین 99
6 فروردین 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Hotel Solaris Kuta Bali
14,450,000 تومان 17,670,000 تومان 13,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,450,000 تومان
 • 17,670,000 تومان
 • 13,560,000 تومان
14,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,450,000 تومان
 • یک تخته 17,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت 13,560,000 تومان
بستن
White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
17,420,000 تومان 20,200,000 تومان 15,750,000 تومان 14,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,420,000 تومان
 • 20,200,000 تومان
 • 15,750,000 تومان
 • 14,510,000 تومان
17,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,420,000 تومان
 • یک تخته 20,200,000 تومان
 • کودک با تخت 15,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,510,000 تومان
بستن
Ramada Bintang Bali Resort
19,580,000 تومان 23,170,000 تومان 16,550,000 تومان 14,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 19,580,000 تومان
 • 23,170,000 تومان
 • 16,550,000 تومان
 • 14,440,000 تومان
19,580,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 19,580,000 تومان
 • یک تخته 23,170,000 تومان
 • کودک با تخت 16,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,440,000 تومان
بستن
The Anvaya Beach Resort Bali
20,530,000 تومان 25,070,000 تومان 14,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 20,530,000 تومان
 • 25,070,000 تومان
 • 14,380,000 تومان
20,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 20,530,000 تومان
 • یک تخته 25,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,380,000 تومان
بستن
Discovery Kartika Plaza Hotel
20,600,000 تومان 25,180,000 تومان 17,310,000 تومان 14,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 20,600,000 تومان
 • 25,180,000 تومان
 • 17,310,000 تومان
 • 14,780,000 تومان
20,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 20,600,000 تومان
 • یک تخته 25,180,000 تومان
 • کودک با تخت 17,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,780,000 تومان
بستن
Ayodya Resort Bali
20,940,000 تومان 25,890,000 تومان 17,980,000 تومان 14,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 20,940,000 تومان
 • 25,890,000 تومان
 • 17,980,000 تومان
 • 14,850,000 تومان
20,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 20,940,000 تومان
 • یک تخته 25,890,000 تومان
 • کودک با تخت 17,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,850,000 تومان
بستن
Nusa Dua Beach Hotel & Spa
21,210,000 تومان 26,430,000 تومان 18,610,000 تومان 14,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 21,210,000 تومان
 • 26,430,000 تومان
 • 18,610,000 تومان
 • 14,780,000 تومان
21,210,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 21,210,000 تومان
 • یک تخته 26,430,000 تومان
 • کودک با تخت 18,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,780,000 تومان
بستن
Hotel Grand Hyatt Bali
21,890,000 تومان 27,790,000 تومان 18,730,000 تومان 14,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 21,890,000 تومان
 • 27,790,000 تومان
 • 18,730,000 تومان
 • 14,850,000 تومان
21,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 21,890,000 تومان
 • یک تخته 27,790,000 تومان
 • کودک با تخت 18,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,850,000 تومان
بستن
Sheraton Bali Kuta Resort
23,320,000 تومان 30,650,000 تومان 16,550,000 تومان 15,330,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 23,320,000 تومان
 • 30,650,000 تومان
 • 16,550,000 تومان
 • 15,330,000 تومان
23,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 23,320,000 تومان
 • یک تخته 30,650,000 تومان
 • کودک با تخت 16,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 15,330,000 تومان
بستن
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort
23,390,000 تومان 30,780,000 تومان 15,530,000 تومان 14,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 23,390,000 تومان
 • 30,780,000 تومان
 • 15,530,000 تومان
 • 14,780,000 تومان
23,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 23,390,000 تومان
 • یک تخته 30,780,000 تومان
 • کودک با تخت 15,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,780,000 تومان
بستن
Padma Resort Legian
23,860,000 تومان 31,740,000 تومان 16,960,000 تومان 15,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 23,860,000 تومان
 • 31,740,000 تومان
 • 16,960,000 تومان
 • 15,420,000 تومان
23,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 23,860,000 تومان
 • یک تخته 31,740,000 تومان
 • کودک با تخت 16,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 15,420,000 تومان
بستن
Double-Six Luxury Hotel Seminyak
25,700,000 تومان 35,410,000 تومان 19,010,000 تومان 14,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 25,700,000 تومان
 • 35,410,000 تومان
 • 19,010,000 تومان
 • 14,780,000 تومان
25,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 25,700,000 تومان
 • یک تخته 35,410,000 تومان
 • کودک با تخت 19,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,780,000 تومان
بستن
Hotel Solaris Kuta Bali
14,450,000 تومان 17,670,000 تومان 13,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,450,000 تومان
 • 17,670,000 تومان
 • 13,560,000 تومان
14,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,450,000 تومان
 • یک تخته 17,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت 13,560,000 تومان
بستن
White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
17,420,000 تومان 20,200,000 تومان 15,750,000 تومان 14,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,420,000 تومان
 • 20,200,000 تومان
 • 15,750,000 تومان
 • 14,510,000 تومان
17,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,420,000 تومان
 • یک تخته 20,200,000 تومان
 • کودک با تخت 15,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,510,000 تومان
بستن
Ramada Bintang Bali Resort
19,580,000 تومان 23,170,000 تومان 16,550,000 تومان 14,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 19,580,000 تومان
 • 23,170,000 تومان
 • 16,550,000 تومان
 • 14,440,000 تومان
19,580,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 19,580,000 تومان
 • یک تخته 23,170,000 تومان
 • کودک با تخت 16,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,440,000 تومان
بستن
The Anvaya Beach Resort Bali
20,530,000 تومان 25,070,000 تومان 14,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 20,530,000 تومان
 • 25,070,000 تومان
 • 14,380,000 تومان
20,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 20,530,000 تومان
 • یک تخته 25,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,380,000 تومان
بستن
Discovery Kartika Plaza Hotel
20,600,000 تومان 25,180,000 تومان 17,310,000 تومان 14,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 20,600,000 تومان
 • 25,180,000 تومان
 • 17,310,000 تومان
 • 14,780,000 تومان
20,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 20,600,000 تومان
 • یک تخته 25,180,000 تومان
 • کودک با تخت 17,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,780,000 تومان
بستن
Ayodya Resort Bali
20,940,000 تومان 25,890,000 تومان 17,980,000 تومان 14,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 20,940,000 تومان
 • 25,890,000 تومان
 • 17,980,000 تومان
 • 14,850,000 تومان
20,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 20,940,000 تومان
 • یک تخته 25,890,000 تومان
 • کودک با تخت 17,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,850,000 تومان
بستن
Nusa Dua Beach Hotel & Spa
21,210,000 تومان 26,430,000 تومان 18,610,000 تومان 14,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 21,210,000 تومان
 • 26,430,000 تومان
 • 18,610,000 تومان
 • 14,780,000 تومان
21,210,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 21,210,000 تومان
 • یک تخته 26,430,000 تومان
 • کودک با تخت 18,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,780,000 تومان
بستن
Hotel Grand Hyatt Bali
21,890,000 تومان 27,790,000 تومان 18,730,000 تومان 14,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 21,890,000 تومان
 • 27,790,000 تومان
 • 18,730,000 تومان
 • 14,850,000 تومان
21,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 21,890,000 تومان
 • یک تخته 27,790,000 تومان
 • کودک با تخت 18,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,850,000 تومان
بستن
Sheraton Bali Kuta Resort
23,320,000 تومان 30,650,000 تومان 16,550,000 تومان 15,330,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 23,320,000 تومان
 • 30,650,000 تومان
 • 16,550,000 تومان
 • 15,330,000 تومان
23,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 23,320,000 تومان
 • یک تخته 30,650,000 تومان
 • کودک با تخت 16,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 15,330,000 تومان
بستن
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort
23,390,000 تومان 30,780,000 تومان 15,530,000 تومان 14,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 23,390,000 تومان
 • 30,780,000 تومان
 • 15,530,000 تومان
 • 14,780,000 تومان
23,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 23,390,000 تومان
 • یک تخته 30,780,000 تومان
 • کودک با تخت 15,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,780,000 تومان
بستن
Padma Resort Legian
23,860,000 تومان 31,740,000 تومان 16,960,000 تومان 15,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 23,860,000 تومان
 • 31,740,000 تومان
 • 16,960,000 تومان
 • 15,420,000 تومان
23,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 23,860,000 تومان
 • یک تخته 31,740,000 تومان
 • کودک با تخت 16,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 15,420,000 تومان
بستن
Double-Six Luxury Hotel Seminyak
25,700,000 تومان 35,410,000 تومان 19,010,000 تومان 14,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 25,700,000 تومان
 • 35,410,000 تومان
 • 19,010,000 تومان
 • 14,780,000 تومان
25,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 25,700,000 تومان
 • یک تخته 35,410,000 تومان
 • کودک با تخت 19,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت 14,780,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار<br>۲ قطعه عکس رنگی 3*4 متفاوت با پاسپورت<br> کپی شناسنامه<br>کپی کارت ملی <br>تمکن مالی<br>فرم مشخصات<br>

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار ۲ قطعه عکس رنگی 3*4 متفاوت با پاسپورت کپی شناسنامه کپی کارت ملی تمکن مالی فرم مشخصات

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران