تور بالی عمان ایر - آمیتیس بال پارس (۷ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، 2 قطعه عکس رنگی 3*4 متفاوت با پاسپورت ، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی -تمکن مالی، فرم مشخصات

قوانین و ملزومات:

نرخ کودک زیر ۲ سال ۱.۸۹۰.۰۰۰ تومان است.

اطلاعات آژانس

 • place خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر(آپادانا)، شماره ۲۹، واحد ۲
 • phone 02188532885
 • email info@amitistours.com
 • public amitistours.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور بالی عمان ایر - آمیتیس بال پارس (۷ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور بالی عمان ایر - آمیتیس بال پارس (۷ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید
به پایان رسیده

 • place
 • flag

date_rangeاز اردیبهشت 1398 تا خرداد 1398

اطلاعات آژانس

 • place خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر(آپادانا)، شماره ۲۹، واحد ۲
 • phone 02188532885
 • email info@amitistours.com
 • public amitistours.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • اردیبهشت
 • خرداد
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/02/19 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/02/19 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/02/19 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/02/19 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/02/20 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/02/20 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/02/20 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/02/20 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/02/22 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/02/22 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/02/22 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/02/22 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/02/23 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/02/23 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/02/23 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/02/23 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/02/24 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/02/24 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/02/24 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/02/24 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/02/25 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/02/25 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/02/25 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/02/25 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/02/26 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/02/26 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/02/26 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/02/26 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/02/27 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/02/27 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/02/27 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/02/27 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/02/28 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/02/28 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/02/28 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/02/28 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/02/29 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/02/29 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/02/29 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/02/29 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/02/30 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/02/30 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/02/30 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/02/30 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/02/31 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/02/31 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/02/31 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/02/31 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/03/01 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/03/01 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/03/01 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/03/01 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/03/02 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/03/02 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/03/02 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/03/02 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/03/03 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/03/03 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/03/03 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/03/03 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/03/04 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/03/04 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/03/04 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/03/04 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/03/05 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/03/05 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/03/05 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/03/05 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/03/06 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/03/06 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/03/06 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/03/06 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/03/07 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/03/07 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/03/07 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/03/07 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/03/08 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/03/08 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/03/08 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/03/08 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/03/09 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/03/09 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/03/09 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/03/09 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/03/10 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/03/10 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/03/10 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/03/10 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان
1398/03/11 Hotel Neo - Kuta, Jelantik BB 8,650,000 تومان 10,590,000 تومان
1398/03/11 White Rose Kuta Resort, Villas & Spa BB 9,440,000 تومان 12,470,000 تومان
1398/03/11 Kuta Paradiso Hotel BB 10,820,000 تومان 15,370,000 تومان
1398/03/11 The Anvaya Beach Resort Bali BB 12,270,000 تومان 17,840,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

3,730,000 تومان + 420 دلار

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش