تور آنتالیا هواپیمایی اطلس جت - گلفام سفر (۳ شب)

خدمات آژانس:

پرواز اطلس گلوبال(از طریق استانبول)

مدارک مورد نیاز:

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار نرخ نوزاد 200000 تومان می باشد.

اطلاعات آژانس

 • place میرداماد غربی، ساختمان پزشکان میرداماد، طبقه اول، واحد چهارم شرقی
 • phone 02142142
 • email sepehri@sunsetgroup.ir
call

تور آنتالیا هواپیمایی اطلس جت - گلفام سفر (۳ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور آنتالیا هواپیمایی اطلس جت - گلفام سفر (۳ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز دی 1396 تا بهمن 1396

اطلاعات آژانس

 • place میرداماد غربی، ساختمان پزشکان میرداماد، طبقه اول، واحد چهارم شرقی
 • phone 02142142
 • email sepehri@sunsetgroup.ir
call
 • فروردین
 • اردیبهشت
 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • دی
 • بهمن
 • اسفند
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1396/10/151396/10/18 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/151396/10/18 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/151396/10/18 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/151396/10/18 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/161396/10/19 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/161396/10/19 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/161396/10/19 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/161396/10/19 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/171396/10/20 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/171396/10/20 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/171396/10/20 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/171396/10/20 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/181396/10/21 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/181396/10/21 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/181396/10/21 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/181396/10/21 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/191396/10/22 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/191396/10/22 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/191396/10/22 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/191396/10/22 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/201396/10/23 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/201396/10/23 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/201396/10/23 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/201396/10/23 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/211396/10/24 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/211396/10/24 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/211396/10/24 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/211396/10/24 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/221396/10/25 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/221396/10/25 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/221396/10/25 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/221396/10/25 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/231396/10/26 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/231396/10/26 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/231396/10/26 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/231396/10/26 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/241396/10/27 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/241396/10/27 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/241396/10/27 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/241396/10/27 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/251396/10/28 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/251396/10/28 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/251396/10/28 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/251396/10/28 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/261396/10/29 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/261396/10/29 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/261396/10/29 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/261396/10/29 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/271396/10/30 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/271396/10/30 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/271396/10/30 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/271396/10/30 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/281396/11/01 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/281396/11/01 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/281396/11/01 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/281396/11/01 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/291396/11/02 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/291396/11/02 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/291396/11/02 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/291396/11/02 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/301396/11/03 Lara Hadrianus ALL 13,500,000 ریال 14,400,000 ریال 12,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/301396/11/03 Kervansaray Lara U.ALL 15,350,000 ریال 17,100,000 ریال 13,750,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/301396/11/03 Grand Park Lara U.ALL 15,600,000 ریال 17,750,000 ریال 13,900,000 ریال 10,200,000 ریال
1396/10/301396/11/03 Miracle resort U.ALL 16,250,000 ریال 18,450,000 ریال 14,100,000 ریال 10,200,000 ریال

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش