تور کوالالامپور - سنگاپور هواپیمایی امارات - گلفام سفر (۷ شب)

خدمات آژانس:

اطلاعات آژانس

 • place میرداماد غربی، ساختمان پزشکان میرداماد، طبقه اول، واحد چهارم شرقی
 • phone 02142142
 • email sepehri@sunsetgroup.ir
call

تور کوالالامپور - سنگاپور هواپیمایی امارات - گلفام سفر (۷ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور کوالالامپور - سنگاپور هواپیمایی امارات - گلفام سفر (۷ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز دی 1396 تا بهمن 1396

اطلاعات آژانس

 • place میرداماد غربی، ساختمان پزشکان میرداماد، طبقه اول، واحد چهارم شرقی
 • phone 02142142
 • email sepehri@sunsetgroup.ir
call
 • فروردین
 • اردیبهشت
 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • دی
 • بهمن
 • اسفند
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1396/10/201396/10/27 Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur Quality Hotel Marlow BB 29,950,000 ریال 39,450,000 ریال 24,950,000 ریال 20,650,000 ریال
1396/10/201396/10/27 Dorsett Kuala Lumpur Grand Central BB 34,150,000 ریال 47,350,000 ریال 29,450,000 ریال 22,750,000 ریال
1396/10/201396/10/27 Corus Hotel Kuala Lumpur Orchard Singapore BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/10/201396/10/27 Concorde Hotel Kuala Lumpur Concorde Singapore BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/10/211396/10/28 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/10/211396/10/28 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/10/221396/10/29 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/10/221396/10/29 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/10/231396/10/30 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/10/231396/10/30 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/10/241396/11/01 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/10/241396/11/01 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/10/251396/11/02 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/10/251396/11/02 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/10/261396/11/03 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/10/261396/11/03 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/10/271396/11/04 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/10/271396/11/04 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/10/281396/11/05 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/10/281396/11/05 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/10/291396/11/06 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/10/291396/11/06 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/10/301396/11/07 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/10/301396/11/07 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/11/011396/11/08 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/11/011396/11/08 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/11/021396/11/09 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/11/021396/11/09 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/11/031396/11/10 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/11/031396/11/10 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/11/041396/11/11 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/11/041396/11/11 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/11/051396/11/12 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/11/051396/11/12 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/11/061396/11/13 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/11/061396/11/13 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/11/071396/11/14 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/11/071396/11/14 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/11/081396/11/15 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/11/081396/11/15 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال
1396/11/091396/11/16 Corus Hotel Kuala Lumpur BB 36,150,000 ریال 51,000,000 ریال 31,350,000 ریال 23,450,000 ریال
1396/11/091396/11/16 Concorde Hotel Kuala Lumpur BB 36,950,000 ریال 52,650,000 ریال 32,150,000 ریال 23,850,000 ریال

روش سفر: هوایی

مدت: 9 روز و 8 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 9 روز و 8 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش