تور پوکت ماهان - پرگار (۷ شب)

 • روش سفر هوایی
 • ایرلاین هوایی - ماهان
 • تاریخ شروع 1398/02/22
 • تاریخ پایان 1398/03/17
قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار +کپي شناسنامه + کپي کارت ملي + گردش حساب بانکي با حداقل ۷ ميليون تومان + ۲ قطعه عکس رنگي تمام رخ با پشت زمينه سفيد

اطلاعات آژانس

 • place بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از ميدان پونک، نبش كوچه سوم، مجتمع نسيم، پلاک ۶۵، طبقه اول
 • phone 02144899001
 • email info@pargartravel.com
 • public www.pargartravel.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور پوکت ماهان - پرگار (۷ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور پوکت ماهان - پرگار (۷ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز اردیبهشت 1398 تا خرداد 1398

اطلاعات آژانس

 • place بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از ميدان پونک، نبش كوچه سوم، مجتمع نسيم، پلاک ۶۵، طبقه اول
 • phone 02144899001
 • email info@pargartravel.com
 • public www.pargartravel.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • اردیبهشت
 • خرداد
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/02/22 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/02/22 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/02/22 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/02/22 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/02/22 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/02/22 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/02/23 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/02/23 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/02/23 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/02/23 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/02/23 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/02/23 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/02/24 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/02/24 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/02/24 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/02/24 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/02/24 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/02/24 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/02/25 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/02/25 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/02/25 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/02/25 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/02/25 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/02/25 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/02/26 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/02/26 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/02/26 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/02/26 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/02/26 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/02/26 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/02/27 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/02/27 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/02/27 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/02/27 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/02/27 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/02/27 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/02/28 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/02/28 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/02/28 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/02/28 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/02/28 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/02/28 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/02/29 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/02/29 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/02/29 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/02/29 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/02/29 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/02/29 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/02/30 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/02/30 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/02/30 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/02/30 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/02/30 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/02/30 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/02/31 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/02/31 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/02/31 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/02/31 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/02/31 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/02/31 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/03/01 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/03/01 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/03/01 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/03/01 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/03/01 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/03/01 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/03/021398/03/09 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/03/021398/03/09 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/03/021398/03/09 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/03/021398/03/09 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/03/021398/03/09 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/03/021398/03/09 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/03/031398/03/10 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/03/031398/03/10 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/03/031398/03/10 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/03/031398/03/10 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/03/031398/03/10 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/03/031398/03/10 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/03/041398/03/11 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/03/041398/03/11 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/03/041398/03/11 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/03/041398/03/11 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/03/041398/03/11 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/03/041398/03/11 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/03/051398/03/12 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/03/051398/03/12 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/03/051398/03/12 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/03/051398/03/12 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/03/051398/03/12 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/03/051398/03/12 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/03/061398/03/13 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/03/061398/03/13 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/03/061398/03/13 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/03/061398/03/13 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/03/061398/03/13 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/03/061398/03/13 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/03/071398/03/14 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/03/071398/03/14 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/03/071398/03/14 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/03/071398/03/14 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/03/071398/03/14 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/03/071398/03/14 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/03/081398/03/15 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/03/081398/03/15 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/03/081398/03/15 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/03/081398/03/15 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/03/081398/03/15 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/03/081398/03/15 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/03/091398/03/16 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/03/091398/03/16 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/03/091398/03/16 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/03/091398/03/16 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/03/091398/03/16 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/03/091398/03/16 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان
1398/03/101398/03/17 Patong Holiday BB 7,300,000 تومان
1398/03/101398/03/17 Hotel Bel Aire Patong BB 7,630,000 تومان
1398/03/101398/03/17 Andatel Grande Patong Phuket BB 7,950,000 تومان
1398/03/101398/03/17 Patong Heritage BB 8,170,000 تومان
1398/03/101398/03/17 Fishermen’s Harbour Urban Resort BB 9,370,000 تومان
1398/03/101398/03/17 Crest Resort & Pool Villas BB 10,580,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: اتوبوس

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: قطار

مدت: 3 روز و 2 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش